< sekcia Import

ANALÝZA J.HRABKA: Uznesenie NR SR nie je v rozpore s migračným paktom

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Juraj Hrabko v analýze upozorňuje na paradox, uznesenie NR SR namierené proti migračnému paktu podľa neho v skutočnosti obsahovo nie je s textom paktu v rozpore.

Paradox slovenských paradoxov, aj tak možno nazvať uznesenie parlamentu v súvislosti s Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Vôbec nie preto, lebo kvôli nemu podal demisiu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí - to je rarita, nie paradox. Ale aj preto, lebo ktokoľvek by uznesenie čítal, uvidel by, že nie je s Paktom v rozpore, ale v súlade.

Citácie z uznesenia NR SR sú uvedené boldom, citácie z textu migračného paktu kurzívou.

Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že:
- Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018 je dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky,


Text nekonkretizuje v čom konkrétne nie je Globálny pakt (ďalej GP) v súlade s bezpečnostnou a migračnou politikou SR, neuvádza žiadny príklad ani argument, takže názor, že opak je pravdou, je úplne rovnocenný. Na rozdiel od údajného nesúladu aj viac preukázateľný: vláda totiž schvaľuje každý rok tzv. Súhrnnú správu o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky. Tá posledná, za rok 2017 bola pritom schválená iba v auguste tohto roka a s Paktom nie je v rozpore.

- Slovenská republika je plne suverénna v definovaní vlastnej národnej migračnej politiky,

7. Tento globálny rámec predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva.

15. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom.

- ekonomicky motivovaná nelegálna migrácia je negatívny jav prinášajúci aj bezpečnostné riziká, a to v národnom, regionálnom i globálnom kontexte, a Slovenská republika podporuje riešenia jej príčin v krajinách pôvodu,

10. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby boli súčasní a potenciálni migranti plne informovaní o ich právach, povinnostiach a možnostiach bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a to, že si uvedomujú riziká nelegálnej migrácie.

11. Prostredníctvom tohto komplexného prístupu sa snažíme uľahčiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu a zároveň znížiť výskyt a negatívny vplyv nelegálnej migrácie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a kombináciou opatrení uvedených v tomto globálnom rámci.

- žiadny dokument o migrácii nemôže byť vykladaný tak, že by Slovenskú republiku obmedzoval v suverénnej právomoci rozhodovať o tom, koho bude považovať za legálneho migranta a koho za nelegálneho migranta a ktorému z nich udelí právo zdržiavať sa na jej území,

15. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom.

18. Zaväzujeme sa vytvoriť priaznivé politické, ekonomické, sociálne a environmentálne podmienky pre to, aby ľudia viedli pokojný, produktívny a udržateľný život vo svojej vlastnej krajine a napĺňali svoje osobné očakávania a zároveň zabezpečiť, aby ich zúfalstvo a zhoršujúce sa prostredie nenútili hľadať živobytie inde prostredníctvom nelegálnej migrácie.

- Slovenská republika si vyhradzuje právo prijímať legislatívu v oblasti migrácie výlučne v súlade so svojou národnou migračnou politikou,

15. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom.

- Slovenská republika trvá na odmietaní politiky povinných kvót

O kvótach v GP nie je ani slovo.

Z uvedeného vidno, že nič z toho, čo schválil slovenský parlament v uznesení, nie je v rozpore s GP. To azda dostatočne hovorí samo za seba a za 90. poslancov, ktorí ho schválili. Porovnanie textov GP a uznesenia parlamentu k nemu pritom automaticky neznamená, že voči GP nemožno vzniesť žiadne námietky. Možno, ale tie, ktoré schválil slovenský parlament sú nekvalitné a irelevantné: z vecného aj politického hľadiska.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.