Po Világoši bolo treba ešte veľa úsilia na ceste k národnej slobode

Názov mesta, kde maďarské vojská prehrali bitku, sa však stal veľkou metaforou, až symbolom pre všetky prehraté bitky a vojny uhorskej vládnucej triedy, presiaknutej šovinizmom.

Veľký význam mala v 1849 prísaha na prápor dobrovoľníkov v Bratislave

Slovenskí dobrovoľníci v počte asi tisícpäťsto mužov sa do Rače presídlili zo Stupavy. Na sviatok Petra a Pavla urobili za Štúrovej, Hurbanovej a Hodžovej prítomnosti i tzv. prísahu.

V Košiciach odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

Súčasťou podujatia, ktoré pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice, bolo i národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848!

Na jar 1849 sa vedenie dobrovoľníkov chystalo na stretnutie s cisárom

J.M.Hurban a Ľ.Štúr i ostatní velitelia dobrovoľníckeho zboru si tento návrh osvojili, no deputáciu k cisárovi nemienili vyslať hneď a zaraz. Za každú cenu chceli ešte prejsť cez Šariš a cez Zemplín.

Smutný osud zastihol v r. 1849 slovenských dobrovoľníkov pri Muráni

Asi 500 maďarských a slovenských gardistov porazilo pri Muráni približne rovnaký počet nepripravených slovenských dobrovoľníkov.Smrť tam našlo vyše 50 dobrovoľníkov.

Trnavský kraj udelil Pamätné medaily J.M. Hurbana tridsiatke osobností

Medaila je určená jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili napríklad o upevňovanie štátnosti, šírenie dobrého mena Trnavského samosprávneho kraja a Slovenska.

Slovenská delegácia odovzdala v marci 1849 cisárovi prosbopis

Deputácia odovzdala 20. marca pod vedením Jozefa Kozáčka v Olomouci panovníkovi prosbopis s požiadavkou územno-politicky vyčleniť Slovensko z Uhorska a podriadiť ho ríšskym úradom.

Na stretnutie s cisárom sa slovenskí dobrovoľníci chystali v Prešove

Sklamaním pre nich bol postoj príliš opatrného J.Záborského. Ľ. Štúr očakával, že Záborský sa pridá k dobrovoľníkom a ako vzdelanec iste v dôstojníckej hodnosti, no ten sa k tomu nemal.

V Hlbokom si pripomenuli 200. výročie narodenia J. M. Hurbana

Na priečelí Hurbanovej pamätnej izby v Hlbokom odhalili v nedeľu 17. septembra jeho pamätnú tabuľu.

RTVS predstavila televízny dokument Jozef Miloslav Hurban

Životopisný dokument Jozef Miloslav Hurban spracováva miesta a udalosti, s ktorými je spojená významná postava slovenských dejín.

Začiatkom roku 1849 sa dobrovoľníci vydali na ďalšie ťaženie

Dňa 8. februára dobrovoľníci opustili Oravu a napochodovali do Ružomberka. A tu musel J.M. Hurban naplno zabojovať a načrieť až na dno svojho revolučného ducha a rečníckeho daru.

Udalosti z januára 1849 boli prológom k Memorandu národa slovenského

Masovosť a ľudovosť Slovenského povstania 1848-1849 dokladá aj ľudová slovesnosť. Medzi dobrovoľníkmi vznikali bojové i humorné piesne častuškového charakteru.

Po Hurbanovom boku bol v Slovenskom povstaní aj martinský kňaz

Evanjelický kňaz Jozef Horváth bol nebojácny muž. Ušiel uhorským žandárom po ceste do Banskej Bystrice a dočkal sa slávnostného uvedenia do úradu vo Svätom Martine.

Počas revolučných bojov zažil J. M. Hurban viaceré hviezdne chvíle

Našim národným dejinám nie vždy celkom prajní historici nezabúdajú pripomenúť, že Žilina prijala vstup dobrovoľníkov chladne, a dokonca so strachom.

V Martine odhalili busty J.M.Hurbana a A.Ľ.Radlinského

Odhalenie búst zavŕšilo prvú časť Národných matičných slávností, ktoré sa konajú pri príležitosti 154. výročia založenia Matice slovenskej.

Národný výstup na Kriváň: Tohtoročná kapacita je temer naplnená

Prípadní záujemcovia majú do konca týždňa poslednú možnosť prihlásiť sa na aktuálny ročník.

Účasť v revolučných bojoch priniesla Hurbanovi úctu a uznanie národa

Jeho svedectvo prezrádza, že hory a lesy boli vždy našimi spojencami v kritických časoch ozbrojených konfliktov a že Slováci po rozpustení prvej výpravy nerezignovali, ale očakávali pokračovanie boja.

J. M. Hurban koncom roka 1848 organizuje slovenských dobrovoľníkov

Pravdou je, že v druhej výprave sme bojovali po boku cisárskej Viedne. No opäť len za svoje záujmy a len na svojom území, čo sa dnes spomína dosť výnimočne.

J.M. Hurban výborne rečnil pred dobrovoľníkmi na Myjave

Strategickým miestom bojov na Záhorí v roku 1848 bola bezpochyby Senica.

O revolučnom pohybe zanechal J.M.Hurban podrobné svedectvo

Slovenské povstanie 1848-1849 malo od začiatku internacionálny charakter. Revolučné ideály slobody, rovnosti a bratstva zabrali predovšetkým medzi mladšími generáciami.