SEKCIA: Knihy

Súťaž Vráťme knihy do škôl pozná svojich víťazov

Podľa predsedu BSK Pavla Freša mala súťaž veľmi široký ohlas a prispela k rozvoju čitateľskej gramotnosti medzi stredoškolskou mládežou.