Kontakt

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava


mail: teraz@tasr.sk

tel: +421 2 59 210 131 (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00)
www.tasr.sk
www.teraz.sk

Šéfredaktor portálu:
Daniel Forgács
tel: +421 2 59 210 130
daniel.forgacs@tasr.sk

V prípade, že nás chcete upozorniť na chybu, alebo oznámiť nám akýkoľvek tip, kontaktujte prosím e-mailom na adrese teraz@tasr.sk službukonajúceho editora.