< sekcia Košický kraj

Štatistický úrad: Počet podnikov v Košickom kraji vlani narástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Najvyššia koncentrácia ekonomických subjektov bola v krajskom meste Košice - išlo o viac ako dve pätiny subjektov.

Košice 19. februára (TASR) - Na konci roka 2017 pôsobilo na území Košického kraja 22.293 podnikov, ich počet sa medziročné zvýšil takmer o 4 %. V regióne pôsobilo zhruba 35.200 podnikateľov-fyzických osôb, prevažne živnostníkov, počet ktorých sa v priebehu roka 2017 zvýšil len nepatrne. Vyplýva to z aktuálnych údajov v registri organizácií Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Z hľadiska obdobia posledných desiatich rokov počet podnikov v Košickom kraji medziročne narastal. Od roku 2008 vzrástol približne o 72 %, a to najmä u obchodných spoločností, presnejšie spoločností s ručením obmedzeným (nárast o 81,4 %).

Podľa údajov ŠÚ SR v Košickom kraji má svoje sídlo alebo je registrovaných zhruba 20.700 spoločností s ručením obmedzeným a 397 akciových spoločností (ich počet oproti roku 2016 poklesol o 19). O desatinu vzrástol počet družstiev, ktorých bolo v Košickom kraji registrovaných 174 (najviac - 42 v okrese Košice I). V kraji nemá svoje sídlo žiadny podnik s prevažujúcim štátnym vlastníctvom. Zamestnanci vo verejnej správe našli uplatnenie v 915 rozpočtových a 62 príspevkových organizáciách.

Vo veľkostnej štruktúre podnikov kraja dlhodobo prevažujú malé subjekty, podniky s počtom do 19 zamestnancov, ktoré v roku 2017 tvorili 96,6 %. Z územného hľadiska najviac podnikov (12.900) malo svoje sídlo v Košiciach. Ďalším v poradí v počte podnikov bol okres Michalovce s 2300 podnikmi a Košice-okolie (2000). Najmenej, iba 259, ich je v Sobraneckom okrese.

Ako ďalej informovalo košické pracovisko ŠÚ SR, majoritnou skupinou v podnikateľskom prostredí dlhodobo zostávajú fyzické osoby - podnikatelia. Z dlhodobého pohľadu od roku 2008 sa ich počet každoročne znižoval, celkovo poklesol o pätinu. Výnimkou je rok 2017, kedy ich počet oproti roku 2016 nepatrne o 0,5 % vzrástol. Najviac, až 90 % z nich podniká na základe živnostenského zákona. Kým v roku 2008 na 1000 obyvateľov kraja pripadlo takmer 52 živnostníkov, v roku 2017 ich bolo približne 40. Slobodné povolanie (napr. advokáti, notári, audítori, lekári) vykonávalo takmer 2500 osôb, pri náraste ich počtu o 2,7 %.

Poľnohospodárstvo sa zdá byť najmenej lákavým odvetvím podnikania v kraji, počet samostatne hospodáriacich roľníkov poklesol o 4,8 %, na 715 osôb. Podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a oprave motorových vozidiel vykonávala ako prevažujúcu činnosť takmer štvrtina podnikateľov, čím je toto odvetvie dlhodobo najatraktívnejším. V stavebníctve podniká 5700 a v priemysle vyše 5000 osôb. V oblasti informatizácie a komunikácie podniká vyše 1000 osôb a vo finančníctve a poisťovníctve 1700 podnikateľov.

Najvyššia koncentrácia ekonomických subjektov bola v krajskom meste Košice - išlo o viac ako dve pätiny subjektov. Koncom decembra 2017 bolo v krajskom meste evidovaných 12.228 spoločností s ručením obmedzeným, 294 akciových spoločností, 75 družstiev a 12.209 fyzických osôb s 10.468 živnostníkmi.

Vlastnícka štruktúra podnikov je dlhodobo stabilná, prevažuje súkromné tuzemské vlastníctvo podnikov. So zahraničným vlastníctvom bolo v kraji registrovaných 1830 podnikov, čo je približne každý 12. podnik v kraji a s medzinárodným vlastníctvom 635 podnikov.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.