< sekcia Kultúra

Autori a novinári sa môžu uchádzať o ceny Literárneho fondu

Ilustarčné foto. Foto: TASR/AP

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF dvojpercentné príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

Bratislava 9. januára (TASR) - Autori diel z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme a televízii môžu opäť získať ceny Literárneho fondu (LF). TASR o tom informovala Anna Bédiová z LF.

Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru LF udelí v roku 2019 Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018, Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (autor do 35 rokov) za rok 2018, Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2018 a Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2018. Výbor súčasne udelí aj prémie ďalším pozoruhodným dielam.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF dvojpercentné príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

Literárny fond sa preto obracia na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku aj na autorov diel, aby do 15. marca poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré prvýkrát vyšli v roku 2018. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné údaje autora, telefonický i mailový kontakt naňho a tri výtlačky navrhnutého diela.

Slovenskí novinári sa môžu uchádzať o Cenu Literárneho fondu za rok 2018


Slovenskí novinári sa budú môcť uchádzať o Cenu Literárneho fondu (LF) za tvorivú činnosť počas roka 2018. Výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu udelí výročné ocenenia za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku. TASR o tom informovala Eva Kenížová z LF.

Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi samostatnými súťažnými príspevkami alebo jednou sériou s maximálne tromi príspevkami alebo jedným tematickým celkom, v kategórii novinárska fotografia maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo šiestich záberov, ktoré treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač, príspevkami v tlačenej forme, ako boli publikované.

Tvorivá cena sa udeľuje v kategóriách publicistika – tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia, spravodajstvo – tlač, internetové médiá, rozhlas, televízia a spravodajské agentúry a novinárska fotografia. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať katedry žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, šéfredaktori aj členovia výboru sekcie.

Cena za novinársku tvorbu je honorovaná sumou vo výške 1000 eur. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 500 eur. Držiteľ mimoriadnej ceny získa finančnú odmenu vo výške 750 eur.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. januára na adresu LF.