< sekcia Kultúra

Južné helokanie

Foto: SĽUK

Hudba, spev a tanec sú spoločnými koreňmi európskej civilizácie, čo môžeme vidieť na príklade Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Poľska

Bratislava 7. septembra (OTS) - Propagácia Poľska prostredníctvom prezentácie nemateriálneho kultúrneho dedičstva v podaní Folklórneho súboru Śląsk Stanisława Hadynu.

POĽSKO-SLOVENSKÝ KONCERT: Južné helokanie
Účinkujú:
Poľský profesionálny folklórny súbor ŚLĄSK
Slovenský ľudový umelecký kolektív SĽUK

11. septembra 2017; o 19.00 h.
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20, Bratislava


Koncert súborov Śląsk a SĽUK je bezprecedentnou udalosťou. Prvý raz v histórii vystúpia na jednej scéne v rámci spoločného koncertu dva profesionálne súbory z Poľska a Slovenska. Prezentácia poľského a slovenského folklóru v podaní profesionálnych umelcov obidvoch súborov zaručuje predstavenie na svetovej úrovni. Koncert je výsledkom dlhoročnej spolupráce obidvoch inštitúcií a zároveň zavŕšením projektu Južné helokanie realizované súborom Śląsk v rokoch 2016/2017. Divákov v bratislavskom Mestskom divadle čakajú umelecké emócie a vzrušenie. Farebné kroje a dynamické choreografie, obohatené monumentálnym spevom ostanú v pamäti divákov veľmi dlho.

Spolupráca SĽUK – Śląsk
Spolupráca súborov Śląsk a SĽUK je dôsledkom dlhoročného priateľstva a budovania spoločných partnerských vzťahov. Spoločný koncert je ovocím tejto spolupráce. Spolupráca sa začala už pred mnohými rokmi, keď do súboru Śląsk bol pozvaný významný slovenský choreograf Juraj Kubanka. Výsledkom jeho práce sú choreografie, ktoré dodnes obohacujú repertoár súboru Śląsk, ale aj partnerstvo Śląska a SĽUK-u, ktoré trvá dodnes. Koncert Južné helokanie, na ktorý Vás chceme pozvať, je prejavom úcty voči tomuto významnému umelcovi.

SĽUK je na Slovensku ikonou. Inštitúcia, ktorá s plným vedomím realizuje misiu upevňovania priateľstva kultúr a dbá o tradície. Súbor Śląsk má podobnú misiu v Poľsku. Śląsk je inštitúcia, ktorá podlieha Ministerstvu kultúry a národného dedičstva a maršalovi Sliezskeho vojvodstva. Úlohou súboru Śląsk je aj propagácia Poľska v zahraničí prostredníctvom prezentácie prvkov kultúrneho dedičstva a tradícií.

Foto: SĽUK
Koncert
Počas koncertu umelci súborov SĽUK a Śląsk predstavia to najlepšie a najkrajšie z kultúry obidvoch krajín. Súbor Śląsk vo svojej časti koncertu predstaví repertoár z programu To je práve Poľsko. Je to koncert, ktorý prezentuje krásu národnej kultúry na základe regionálneho dedičstva. Celkový repertoár sa skladá z ľudových piesní a tancov, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny Poľska obohatené choreografiami národných tancov. Prevažná časť tohto programu pozostáva zo skladieb alebo upravených skladieb Stanisława Hadynu a z choreografie Elwiry Kamińskiej – dua tvorcov súboru Śląsk. V programe sú aj populárne skladby Stanisława Hadynu, napr.: Karolinka, Szła dzieweczka (Šla dievčinka), ako aj hudobné aranžmány k tancom: Trojak, Taniec chustkowy, Kujawiak-Oberek či Polonez-Mazur. V programe nebudú chýbať ani choreografie, ktorých autorom je Juraj Kubanka. Interpretácia piesní a tancov v štylizovaných kostýmoch v podaní umelcov súboru je už dlhé roky vizitkou Poľska na scénach celého sveta, čím sa súbor stáva ambasádorom poľskej národnej kultúry.

Koncert sa realizuje vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, s Poľským inštitútom v Bratislave a so súborom SĽUK.

Projekt Južné helokanie
Južné helokanie – hudba, spev a tanec sú spoločnými koreňmi európskej civilizácie, čo môžeme vidieť na príklade Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Poľska. Ide o propagáciu Poľska prostredníctvom prezentácie nemateriálneho kultúrneho dedičstva v podaní Folklórneho súboru Śląsk.

Projekt spočíva v propagácii poľského dedičstva nemateriálnej kultúry v podobe tanca, piesní a ľudových krojov.

Umeleckému programu v podobe baletu, speváckeho zboru a orchestra súboru Śląsk, predchádzal – počas koncertnej trasy v roku 2017 na Slovensku, Maďarsku a Chorvátsku – workshop, ktorý bol realizovaný s partnermi v rokoch 2016 a 2017. Workshop, spoločné stretnutia, ako aj finálne koncerty majú za cieľ zblížiť inštitúcie, vybudovať sieť kontaktov či konfrontovať a kreatívne využívať tvorivé myslenie umelcov a pedagógov súboru Śląsk a partnerov.

Prvoradým cieľom je realizácia širokospektrálneho projektu propagácie poľskej kultúry v zahraničí. Zároveň je aj pokračovaním už takmer 65-ročnej propagácie poľskej kultúry na medzinárodnej scéne. Od roku 1953 súbor Śląsk reprezentuje Poľsko a buduje si značku svetového formátu. Aj napriek – či azda skôr vďaka – zmenám, ku ktorým došlo vo svete, v Európe a Poľsku, Śląsk ponúka scénický príbeh. Príbeh nadčasového charakteru poľského národa a jeho bohatej histórie. Śląsk je umelecký fenomén prezentujúci kultúru, ktorý je súčasne integrálnou časťou poľskej kultúry. Koncert so SĽUK-om v Bratislave je prvým z troch, ktoré budú realizované v rámci tohto projektu. Ďalšie koncerty sa budú konať 14. septembra 2017 v Budapešti a 17. septembra 2017 v Záhrebe.

Folklórny súbor ŚLĄSK S. Hadynu
Súbor ŚLĄSK vznikol 1. júla 1953. Za svoj výnimočný charakter vďačí Stanisławovi Hadynovi, sliezskemu skladateľovi a literátovi. Dnes „Slnečná republika“ nesie meno svojho dlhoročného generálneho a umeleckého riaditeľa. Elwira Kamińska, ktorá úzko spolupracovala so Stanisławom Hadynom, sa dlhé roky spolupodieľala na umeleckom rozvoji súboru ako baletná majsterka, choreografka a umelecká vedúca. Spolu vytvorili dielo, ktoré rozhodlo o originalite jedného z najväčších umeleckých súborov na svete čerpajúceho z bohatstva národných tancov, piesní a zvykov. Desiatky rokov súbor smeroval k dokonalosti a najvyššiemu majstrovstvu. Dnes je to kultúrna inštitúcia s obrovskými možnosťami, ktorá realizuje ročne okolo 120 koncertov. ŚLĄSK tvorí asi 300 osôb, z čoho viac ako sto patrí k členom umeleckého súboru, ktorý pozostáva z chóru, baletu a orchestra.

Tento veľký ambasádor poľskej kultúry vystupoval na 5 kontinentoch v 44 krajinách viac ako 8 tisíckrát pred 25 miliónmi divákov. Repertoár súboru Śląsk je veľkým pokladom poľskej kultúry, z ktorej súbor čerpá inšpirácie už viac ako šesť desiatok rokov. Pochváliť sa môže aj úspechom v podobe 11 platní vydaných v Zlatej zbierke Śląska, z ktorých je päť zlatých, jedna platinová. Na svojom konte má aj niekoľko nominácií na Fryderykov, ocenenie Poľskej fonografickej akadémie. Umelecká úroveň Śląska mu priniesla uznanie na celom svete, veľa ocenení a čestný diplomov.

Helokanie
Helokanie je pieseň, ktorú zložil Stanisław Hadyna. Inšpirovala ho práca pastierov v Sliezskych Beskydách. Ide o vokálnu ilustráciu dialógu dvoch pastierok, ktoré sa nevidia, len sa počujú. O svojej práci sa rozprávajú spevom, tzv. bielym hlasom – teda prirodzeným, a nie naučeným. Celok je umocnený chórom, ktorý umocňuje efekt horského priestoru. Skladba sa stala nielen súčasťou repertoáru súboru ŚLĄSK, ale tiež kultúrnym prvkom obyvateľov Beskýd. Melódia Helokania sa stala poľnicou Tešína. Helokanie inšpirovalo aj Dawida Bowieho a v roku 1973 zložil skladbu s názvom Varšava. Táto skladba sa v roku 1977 dostala do albumu Law a umelec ňou začínal koncertnú trasu v roku 1978. Týmto sa Helokanie stalo súčasťou masovej kultúry.
Hymna súboru ŚLĄSK – za čo sa často Helokanie považuje – sa stala inšpiráciou pre tvorbu dobrých nápadov, výmeny skúseností a medzinárodnej spolupráce. Projekt Južné helokanie spája medzinárodné spoločenstvá s cieľom realizácie umeleckých workshopov a organizácie koncertných trás v rokoch 2016 – 2017.

Workshopy
Workshopy profesionálnych umelcov Śląska i SĽUK-u sa konali v marci 2017. Počas ich realizácie mali umelci súboru SĽUK možnosť oboznámiť sa s tromi choreografiami vrátane dvoch poľských národných tancov oberek a polonéz. Cieľom workshopu bolo spoznať rôzne techniky tanca a metódy výučby, ako aj vymeniť si skúseností a porozprávať sa o inšpiráciách tvorivého procesu. Výsledkom workshopu bola ukážka poľskej choreografie v podaní umelcov SĽUK-u pre divákov, ktorí prišli do sídla SĽUK-u v Rusovciach.

Spolupráca
Zahraničnými partnermi v rámci tohto projektu sú obdobné folklórne súbory v Chorvátsku, Maďarsku a na Slovensku:
Chorvátsko: Národný folklórny súbor Lado zo Záhrebu
Slovensko: Profesionálne umelecké teleso Slovenský ľudový a umelecký súbor SĽUK z Bratislavy
Maďarsko: Národný maďarský súbor z Budapešti

S veľkou radosťou a hrdosťou prezentujeme inštitúcie, ktoré nám pomohli pri realizácii tohto projektu. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať pánom veľvyslancom z poľských zastupiteľských úradov:
Leszek Soczewica, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike
Jerzy Snopek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Maďarskej republike
Maciej Szymański, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Chorvátskej republike

Počas realizácie projektu Južné helokanie spolupracujeme aj s inštitúciami združujúcimi Poliakov žijúcich v zahraničí, ako aj s poľskými inštitúciami zaoberajúcimi sa propagáciou Poľska: Poľský inštitút v Bratislave, Poľský inštitút v Budapešti.

Honorárny patronát nad týmto projektom prevzal maršal Sliezskeho vojvodstva p. Wojciech Saługa.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.