< sekcia Kultúra

Literárny týždenník ponúka rozhovor so slovenským filozofom T. Münzom

Literárny týždenník Foto: Printscreen Literárny týždenník

Vstupným materiálom najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka je reportáž Štefana Cifru Jedinečný festival poézie v Srbsku o 54. ročníku belehradského stretnutia spisovateľov.

Bratislava 6. októbra (TASR) - Vstupným materiálom najnovšieho dvojčísla Literárneho týždenníka (33-34) je reportáž Štefana Cifru Jedinečný festival poézie v Srbsku o 54. ročníku belehradského stretnutia európskych i zámorských spisovateľov. Na festivale sa zúčastnilo 35 básnikov z 21 štátov. Bol venovaný 150. výročiu úmrtia svetoznámeho francúzskeho básnika Charla Boudelaira a okrúhlym jubileám viacerých klasických srbských básnikov. Súčasnú slovenskú lyriku zastupovali autor reportáže a básnik Boris Brendza. Reportáž presahuje na stranu dva a na vstupnej strane ju uvádza fotomontáž z podujatí festivalu.

Charakter vnútropolitického komentára má vstupná stĺpcová esej Pavla Dinku Para a ľad..., v ktorej autor upozorňuje na informačné manipulácie súčasných printových i elektronických médií, ktoré čoraz okatejšie slúžia záujmom svojich chlebodarcov.

Vnútropolitickým komentárom je aj úvaha Ľudovíta Števka Byť či nebyť v jadre?

Prvý zahraničnopolitický komentár na tému Možné následky kurdského referenda napísal Branislav Fábry, v druhom komentári sa nad možným povolebným vývojom v Nemecku zamýšľa František Škvrnda. Komentár má názov Kade pôjde Nemecko?

Autormi celostranových filozofujúcich esejí Všetko vo všetkom a poézia par excellence a Migrácia a extrémizmus medzi nami sú Teofil Klas a Pavol Tomašovič. Autor prvej eseje sa zamýšľa nad prognózou dlhodobejšieho vývinu ľudstva, a to aj z pohľadu univerza, autor druhej eseje nastoľuje súčasnú horúcu tému sveta a pokúša sa z nej nájsť východisko v duchu kresťanských zásad a v súčasnosti hlásaných tzv. európskych hodnôt.

Z oblasti scénického umenia číslo prináša recenznú úvahu Terézie Ursínyovej Z hudobného leta do opernej jesene o letných hudobných podujatiach v Bratislave, dramaturgický prehľad z pera Jany Nežatickej o pripravovaných inscenáciách v Divadle Andreja Bagara v Nitre v nastávajúcej sezóne, recenziu Miroslavy Čiernej o slovenskej premiére Kusturicovho filmu Na mliečnej ceste (názov – Nikto nie je ako pred vojnou) a recenznú poznámku Eduarda Grečnera na slovenský film Out.

Autorom polemického článku Inštalácie a inštalatéri o výtvarných podujatiach v bratislavskej Kunsthalle je Gustáv Murín.

Kultúrno-historickú štúdiu publicistického charakteru Svätyňa osvety a vzdelanosti s podtitulom Skice k 155. výročiu Prvého slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej napísal Július Lomenčík.

Z publicistických žánrov treba zaznamenať rozhovor s významným slovenským filozofom Teodorom Münzom, ktorý pod názvom Na nebi zostali už len oblaky pripravila Etela Farkašová.

Lyrika je v čísle zastúpená ukážkami z najnovšej tvorby Michala Záletu a ukážkami z tvorby súčasného srbského básnika Miroslava Aleksiča v preklade Zdenky Valentovej-Beličovej. Prózu reprezentuje reportáž s prvkami literatúry faktu Margity Ivaničkovej Na východe je všetko ináč, s nadtitulkom Po ceste hrdinov SNP. Do žánru literatúry faktu môžeme zaradiť aj historickú esej Miroslava Piusa Francúzsky hugenot pod Levickým hradom.

V recenznej rubrike okrem iných nájdeme recenziu Radislava Kenderu na knihu Spomienky ružomberského maliara od Ružomberčana Jana Mráza, ktorý dlhodobo pôsobí v zahraničí a recenziu Etely Farkašovej na politologickú knihu Petra Daubnera Metastázy globálneho kapitalizmu...

Spoločenská rubrika obsahuje aj informáciu o rokovaní delegácie Spolku slovenských spisovateľov s predstaviteľmi Obce spisovateľov Českej republiky v „Babičkinom údolí“, čiže v Ratibořiciach pri Českej Skalici. Výsledkom rokovania je predbežný literárny program k blížiacemu sa 100. výročiu vzniku Č-SR, kde nájdeme aj projekt spoločnej antológie súčasných slovenských a českých spisovateľov, informáciu o seminári o živote a tvorbe profesora Vincenta Šabíka i Komuniké z ostatného zasadnutia Predstavenstva SSS.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.