< sekcia Kultúra

Odkazom Veľkej noci sa v Slovenských pohľadoch zaoberá Anton Hykisch

Foto: matica.sk

Prečítajte si, čo prináša najnovšie číslo Slovenských pohľadov.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Úvodník do 4. čísla mesačníka Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu) pod názvom „Len štyri minúty“ napísal spisovateľ Anton Hykisch. Autor sa v ňom zamýšľa nad nevyspytateľnosťou života, ktorá v minimálnom časovom priestore dokáže náš život ľudský obrátiť celkom naruby. Text je zároveň aj zamyslením sa nad odkazom Veľkej noci a nad najväčším tajomstvom ľudského bytia, ktorým je – láska.

Lyrický žáner poézie je zastúpený ukážkami z tvorby Janka Silana, Teofila Klasa, Jána Tazberíka, Miroslava Bielika a Borisa Brendzu. Epické žánre prózy reprezentuje ukážka z pripravovaného románu Petra Holku „Súhvezdie tety July“ a faktografická poviedka Slava Kalného „Kajúcnica Mária“.

Biografickú literárnovednú štúdiu o Rudolfovi Schusterovi ako literátovi pri príležitosti jeho životného jubilea pod názvom „Kronikár doby a vzťahov“ napísal Jozef Leikert. Nad tvorbou prozaika a publicistu Ladislava Mňačka pri príležitosti storočnice jeho narodenia v eseji „Ani čas všetko nezahojí“ sa zamyslel Peter Cabadaj a nad osudmi básnického diela Jána Hollého v čase protežovaného ateizmu Eva Fordinálová. Esej má názov „Tieň v kádrovom materiáli Jána Hollého“.

Osobitný charakter majú polemické úvahy moravského literárneho vedca Iva Pospíšila „Čo zostalo z nášho/ich humanizmu“ a Gustáva Murína „Príklady knižnej patológie“. Prvý z autorov vo svojej úvahe upozorňuje na zneužívanie odkazu Karla Čapka rôznymi, aj ideologicky protichodnými režimami, Gustáv Murín si zasa vzal na mušku niekoľko najnovších knižných diel z pera našich i zahraničných autorov, ktoré majú, podľa neho, znaky plagiátorstva a literárneho gýča.

Osobitnú kapitolu tvorí pomerne rozsiahly blok hispanistu Ladislava Franeka „Brazílsky modernizmus – výber z poézie“, v ktorom (v prebásnení do slovenčiny) predstavil štyroch súčasných brazílskych básnikov a komentoval vývin lyriky v tejto najväčšej juhoamerickej krajine.

Rozhlasová redaktorka Ľuba Šajdová zo svojho archívu do tohto čísla Slovenských pohľadov pripravila printovú podobu dávnejšieho rozhlasového rozhovoru s hercom Ladislavom Chudíkom. Rozhovor má názov „Salieri alebo Mozart“?

Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Etely Farkašovej na eseje Dalimíra Hajka „Slovenské provokácie – príbehy úzkosti a nádejí“ a recenziu Ivana Szabóa na knihu biografickej literatúry faktu nedávno zosnulého autora Ľudovíta Kissa „Významné osobnosti starého Prešporka“.

Spoločenská rubrika „Pripomíname si“ zaznamenáva životné jubileá týchto významných osobností: Jaroslav (Slavo) Kalný (90), Anton Blaha (85) a Viera Benková (80).