< sekcia Kultúra

SAV spustila dva nové grantové projekty DoktoGrant a MoRePro

Na snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok

Výzvy na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu sú momentálne otvorené.

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) spustila v júni dva nové grantové programy – Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) a Mobilitný a reintegračný program SAV (MoRePro). Výzvy na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu sú momentálne otvorené. Akadémia o tom informuje na svojej internetovej stránke.

V prípade DoktoGrant ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. "Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka," uvádza sa na stránke SAV. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta.

Cieľom programu MoRePro je prilákať na pracoviská SAV špičkových domácich i zahraničných vedcov. "Na jednej strane je snahou poskytnúť im adekvátne a motivujúce podmienky na ich vedeckú prácu, na strane druhej sa od týchto vedcov očakáva skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov," tvrdí akadémia. SAV chce takýmto spôsobom prilákať budúcich lídrov, ktorí budú rozvíjať výskumné témy v medzinárodnom kontexte. Žiadosti je možné podávať do 6. septembra.