< sekcia Kultúra

SĽUK sa zaoberá umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru

SĽUK Foto: Sľuk

Jeho programy vychádzajú zo slovenského ľudového umenia a sú spracované aj v modernej scénickej podobe.Bratislava 22. júla (TASR) – Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) je profesionálne umelecké teleso, ktoré sa zaoberá umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru. Jeho programy vychádzajú zo slovenského ľudového umenia a sú spracované aj v modernej scénickej podobe. Je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Od roku 1950 má súbor sídlo v Bratislave - Rusovciach.

Do roku 2000 ho tvoril tanečný súbor, spevácky zbor a orchester. V súčasnosti má SĽUK tanečný súbor (26 tanečníkov) a malý ľudový orchester (7 členov). Tradične spolupracuje so speváckou skupinou (8 speváčok) a poprednými osobnosťami tanečného, hudobného a výtvarného umenia. V 80. rokoch minulého storočia, v čase najväčšieho rozmachu, mal súbor SĽUK-u 250 členov.

Proces vzniku SĽUK-u sa začal v roku 1948. Povereníctvo informácií a osvety v novembri 1948 poverilo Emila Ruska, ktorý sa stal aj prvým riaditeľom tohto telesa (1948-1951), organizovaním umeleckého ľudového súboru na strednom Slovensku. Členmi prípravnej komisie boli aj hudobní skladatelia Alexander Moyzes, Andrej Očenáš, herec a divadelný režisér Karol L. Zachar a i. Organizačný tím rozposlal vo februári 1949 do všetkých ústredných obcí dotazník, ktorý bol základným krokom k náboru členov do súboru. Reagovalo naň 900 uchádzačov (celkovo ich bolo vyskúšaných 700).

Medzitým SĽUK získal svoje prvé priestory v Sliači v hoteli Štubňa. Dňa 1. mája 1949 tam nastúpilo 38 tanečníkov, 15. mája toho roku 45 členov speváckeho zboru a 1. júna 1949 18 členov orchestra.

Celý kolektív sa prvýkrát prezentoval pred verejnosťou na oslavách piateho výročia Slovenského národného povstania (SNP) 29. augusta 1949 vo Zvolene.

Vystúpenie súboru zožalo obrovský úspech nielen u publika, ale i odbornej a umeleckej verejnosti. Po zvolenskej premiére nasledoval veľký vlakový zájazd po území Slovenska. Odvtedy SĽUK nechýbal na žiadnom významnom kultúrnom podujatí.

Na tvorbe programu SĽUK-u sa v jeho začiatkoch podieľali hudobný skladateľ Alexander Moyzes, choreograf Štefan Tóth, dirigent Milan Novák, zbormajster Vojtech Adamec a návrhárka krojov Irena Tonkovičová. Za najdôležitejšiu osobnosť v histórii telesa je považovaný tanečník, choreograf, umelecký vedúci a režisér Juraj Kubánka. V súbore pôsobil od roku 1949 až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Pre SĽUK vytvoril takmer 120 tancov.

Spolu s Kubánkom patrili medzi výrazné osobnosti súboru tanečná sólistka Heda Melicherová (1949-1976), choreograf Martin Ťapák (1949-1958, ako prvý priniesol do súboru malé tanečné formy), tanečník Milan Ševčík (do SĽUK-u nastúpil ako 15-ročný 1951-1994, bol majstrom v technike skoku a rotácie), bratia Štefan a Július Antalíkovci (obaja v SĽUK-u pôsobili viac ako 40 rokov), hudobný skladateľ Svetozár Stračina (so súborom spolupracoval v rokoch 1967-1996), koncertný majster Rinaldo Oláh, ktorého nazývali aj Paganini zo Slatiny.

Dôstojnými nasledovníkmi týchto priekopníkov boli choreografi Jaroslav Moravčík, Ján Ďurovčík, Martin Urban a Stanislav Marišler, dirigent Štefan Molota, dramaturg Vladimír Kyseľ, primáš Ján Berky-Mrenica a ďalší umelci. Umelecká úroveň telesa sa zvýšila vďaka scénickému spracovaniu diel skladateľov Júliusa Móžiho, Tibora Andrašovana a Jozefa Pálku.

Počas svojho pôsobenia absolvoval SĽUK tisícky predstavení. Ich vystúpeniam tlieskalo viac ako 30 miliónov divákov vo viac ako 60 krajinách sveta. So súborom pracovalo viac ako 40 choreografov, takmer 180 autorov hudby, viac ako 1000 tanečníkov a spevákov a takmer 400 muzikantov. Hudobný a tanečný prejav tohto telesa je veľmi bohatý a rozmanitý. Ich program vyhľadávajú priaznivci autentického folklóru, ale i vyznávači scénických šou programov (v programe majú rôznu mieru štylizácie a aj odvážne posuny do nových žánrov).

SĽUK prezentuje výsledky svojej umeleckej činnosti nielen na domovskej scéne v Rusovciach či v kultúrnych stánkoch na Slovensku, ale aj v televízii, rozhlase a vo filme. Účinkoval vo viacerých slovenských filmoch: Rodná zem, Jánošík, Balada o Vojtovej Maríne či televíznom filme Sváko Ragan. Svoju tvorbu realizuje aj prostredníctvom nahrávok na CD a DVD nosičoch.

O vysokej profesionálnej úrovni tohto telesa svedčia ocenenia, ktoré SĽUK dosiahol na prestížnych súťažiach a prehliadkach v zahraničí.

Vystúpením SĽUK-u s predstavením Krížom-krážom sa 24. júna 2016 začali v Podhorí v okrese Banská Štiavnica folklórne slávnosti. SĽUK vystúpil aj na folklórnom festivale Východná, ktorý sa konal od 30. júna do 3. júla.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.