< sekcia Kultúra

Vyšla nová kniha Slovensko a Slováci vo víre 1. svetovej vojny

Skončenie bojov v prvej svetovej vojne (1914-1918) si svet pripomína 11. novembra ako Medzinárodný deň veteránov. Prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku 11. novembra 1918. V tomto roku si svet i Slovensko pripomína sté výročie konca prvej svetovej vojny. Na nedatovanej snímke príslušníci nemeckých záloh smerujú na front počas prvej svetovej vojny. Foto: TASR/AP

Publikácia je výsledkom dlhoročného bádania autorov v oblasti dejín prvej svetovej vojny.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny je názov publikácie, ktorú v cykle Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1919 slovom a obrazom vydal Vojenský historický ústav (VHÚ). Knižnú novinku, ktorá vyšla pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku ČSR, prezentovali v stredu v Univerzitnej knižnici v Bratislave jej autori Miloslav Čaplovič a Jana Zaťková za účasti náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka.

"Prvá svetová vojna, napriek tomu, že od nej uplynulo 100 rokov, je mementom, kedy sa v plnom rozsahu naplnila vojenská teórie, že vojna je naprávaním chýb politikov a v prvom rade v nej zomierajú ľudia, ktorých v danom momente nazývame vojaci," uviedol Zmeko s tým, že pre vojakov je veľmi dôležité, aby takéto knihy vychádzali. "Prispievajú k tomu, že nezabúdame. Len ten kto, pozná svoju históriu, dokáže vidieť aj svoju budúcnosť," zdôraznil.

Prvá svetová vojna bola prvou totálnou vojnou, ktorá si vyžiadala mobilizáciu vojakov i zázemia a hospodárstvo krajín sa podriadilo vedeniu vojny. "Vojna vznikla ako dôsledok zostrenia rozporov medzi svetovými mocnosťami v zápase o sféru vplyvu vo svete, kolónie, zdroje surovín, odbytiská a trhy. Zámienkou na vojnu, na ktorú krajiny čakali, sa stal atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku v meste Sarajevo v horúcom lete roku 1914," píšu autori v úvode knihy venovanej vojne, do ktorej sa zapojilo viac ako 30 krajín sveta a boje prebiehali na súši, vo vzduchu i na moriach. "Prvá svetová vojna si vyžiadala vývoj nových druhov zbraní, ktoré mali prelomiť sústavu zákopov a vyradiť z boja ich obranu. Išlo najmä o tanky, bojové plyny, plameňomety. Pod hladinou morí číhali ponorky a vo vzduchu zvádzali súboje lietadlá, ktoré mali za sebou len pár rokov existencie."

Publikácia je výsledkom dlhoročného bádania autorov v oblasti dejín prvej svetovej vojny. "Téma je veľmi široká, snažili sme sa aj pre laickú verejnosť pútavejšou formou priblížiť túto vojnu vo forme, ktorá by obsiahla všetky aspekty, či už nasadenie vojakov slovenskej národnosti na bojiskách v radoch rakúsko-uhorskej armády, alebo v radoch légií," predstavila knihu pre TASR jej hlavná koordinátorka Jana Zaťková. "Rovnako sme sa snažili priblížiť aj život obyčajných ľudí doma v zázemí, ktorí sa borili s mnohými ťažkosťami hospodárskeho a sociálneho rázu," doplnila. Autori nezabudli sme ani na vojnové cintoríny a vojnových zajatcov, ktorí boli v období prvej svetovej vojny sústredení na území dnešného Slovenska. "Malá časť knihy je venovaná výstroju a výzbroji vojakov, životu v zázemí, zákopoch," dodala k publikácii, ktorá čitateľov osloví aj množstvom zaujímavých fotografií.

Novinkou, ktorú uviedli do života lupeňmi ruží a tabakom, chcú autori vzdať hold všetkým Slovákom, ktorí sa vydali na bojiská prvej svetovej vojny. "Na základe mobilizačného rozkazu bolo z územia dnešného Slovenska postupne odvedených na bojiská Veľkej vojny až 400.000 mužov, z nich 70.000 sa nikdy nevrátilo a ďalších 60.000 bolo trvale zmrzačených," pripomenul Miloslav Čaplovič. "Nebola azda rodina, ktorej by sa Veľká vojna nejakým spôsobom nedotkla," podčiarkol s tým, že ambíciou tvorcov nebolo uzavrieť túto tému, ale otvoriť ju v budúcnosti aj pre ďalších historikov a autorov: "A hlavne vzdať hold a úctu naším prastarým, starým otcom, praprastarým otcom, aby sme si na nich aspoň takýmto spôsobom spomenuli."

Súčasťou prezentácie knihy bola predpremiéra filmu Generál M. R. Štefánik, ktorý bude mať premiéru na 100. výročie tragickej smrti Štefánika. "Je určený mladým ľuďom, aby sa zamysleli nad tým, aké osobnosti slovenských dejín sme tu mali," povedal pre TASR Čaplovič s tým, že film sa dostane k záujemcom prostredníctvom kanálu VHÚ na YouTube, ktorý sa chystajú otvoriť.