< sekcia

Podľa OSN väčšina migrácií súvisí s hľadaním dôstojnej práce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Odborníci odhadujú, že počet migrantov predstavuje 258 miliónov ľudí. Medzinárodná organizácia práce (ILO) predpokladá, že existuje približne 150 miliónov migrantov, ktorí pracujú.

New York/Ženeva/Brusel 20. februára (TASR) - Väčšina migrácií v súčasnosti priamo alebo nepriamo súvisí s hľadaním príležitostí na dôstojnú prácu. Hoci zamestnanie nie je hlavným motorom migračného procesu, tvorí jeho súčasť, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý pripadá na 20. februára.

Odborníci odhadujú, že počet migrantov predstavuje 258 miliónov ľudí. Medzinárodná organizácia práce (ILO) predpokladá, že existuje približne 150 miliónov migrantov, ktorí pracujú.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v rezolúcii z 26. novembra 2007 rozhodlo, že od roku 2009 sa vždy 20. februára bude sláviť Svetový deň sociálnej spravodlivosti. VZ OSN tým uznalo, že uskutočňovanie sociálneho rozvoja a sociálnej spravodlivosti je nevyhnutné na realizáciu a udržiavanie mieru a bezpečnosti.

VZ OSN tým priznalo, že ekonomický rast v kontexte trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutný na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. Rovnako konštatovalo, že pretrvávajú prekážky, akými sú napríklad nízky stupeň bezpečnosti, chudoba ale aj nedostatočná účasť krajín v oblasti rozvoja svetovej ekonomiky.

Sociálna spravodlivosť predstavuje základnú podmienku na mierové a prosperujúce spolužitie ľudí v rámci jedného národa a medzi jednotlivými národmi. Vzostupu sociálnej spravodlivosti napomáhame vtedy, keď rúcame prekážky súvisiace s vekom, rasou, etnickou príslušnosťou, náboženským vyznaním, kultúrou alebo rôznymi formami postihnutia.

Medzinárodná organizácia práce vypracovala v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti Deklaráciu ILO o sociálnej spravodlivosti za nestrannú globalizáciu. Deklaráciu schválili delegáti na zasadnutí 10. júna 2008 v Ženeve. Deklarácia predstavuje víziu poslania ILO v čase globalizácie. Predstavitelia vlád, zamestnávateľských organizácií a zamestnancov zo 182 členských štátov ILO schválením Deklarácie položili dôraz na determinujúcu úlohu tejto tripartitnej organizácie, ktorá sa usiluje podporovať pokrok a sociálnu spravodlivosť v globalizačných podmienkach.