< sekcia Publicistika

O. Zábojníková: Najlepšou osvetou pre fyzioterapiu sú jej výsledky

MUDr. Oľga Zábojníková Foto: Archív OZ

Prečítajte si rozhovor s riaditeľkou Národného rehabilitačného centra v Kováčovej Oľgou Zábojníkovou.

Bratislava 8. septembra (Teraz.sk) - Na Slovensku evidujeme ročne 11 000 nových pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. V Národnom rehabilitačnom centre (NRC) v Kováčovej doliečime ročne priemerne 300 pacientov takýchto pacientov, čo je len kvapka v mori. V rozhovore pre Teraz.sk to uviedla riaditeľka NRC Oľga Zábojníková.


Svetový deň fyzioterapie pripadá na ôsmeho septembra. Nijako mimoriadne zvlášť sa nedostáva do povedomia verejnosti. Aké kroky podnikáte v tomto smere v rámci osvety vašej profesie a fyzioterapie všeobecne?
Našou najväčšou osvetou fyzioterapie sú terapeutické výsledky, ktoré fyzioterapeuti v úzkej spolupráci s lekármi a ostatnými zdravotníckymi profesiami dosiahnu u pacientov počas hospitalizácie v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.

Na liečbu ktorých ochorení bolo od samého začiatku Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej zamerané?
NRC Kováčová je špecializovaná nemocnica, so špecifickým diagnostickým spektrom a celoslovenskou pôsobnosťou. Predmetom činnosti je poskytovanie komplexnej rehabilitačnej liečby pacientov po úrazoch a operačných výkonoch na chrbtici, mieche, mozgu, periférnych nervoch, stavy po amputáciách, náhradách bedrových, kolenných a ramenných kĺbov, stavy po operáciách a náhrade platničiek, skoliózy a podobne.

V ostatných rokoch rapídne pribudli pacienti po cievnych mozgových príhodách. Koľko ich vo vašom zariadení máte na rehabilitačných pobytoch počas roka? Údajne je týchto pacientov najviac v strednom produktívnom veku okolo 40-teho veku života...
Na Slovensku evidujeme ročne 11 000 nových prípadov – pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP). Je tragické, že na Slovensku nie je určené pracovisko, ktoré by po akútnom ošetrení a stabilizovaní pacienta s NCMP zabezpečovalo následnú rehabilitačnú liečbu. Našej nemocnici bolo dočasne rozšírené základné diagnostické spektrum pre týchto pacientov, avšak toho času z kapacitných dôvodov nie je možné pacientov s touto diagnózou prijímať na hospitalizáciu. Pravdou je aj skutočnosť, že v ostatných rokoch pribúdajú pacienti s NCMP v strednom produktívnom veku, ale veľakrát aj omnoho mladší. NRC Kováčová dolieči ročne priemerne 300 pacientov s NCMP, čo je v porovnaní so skutočným počtom a potrebou rehabilitačnej liečby pacientov s touto diagnózou len kvapka v mori.

Aká je úspešnosť ich liečby, návratu do bežného života?
Úspešnosť liečby je vysoko závislá od miery postihnutia a zabezpečenia liečby a kontinuálnej hospitalizácie s intenzívnou rehabilitačnou liečbou.

MUDr. Oľga Zábojníková
Foto: Archív OZ


Koľko pacientov zvláda v súčasnosti v rámci svojich kapacít rehabilitovať NRC Kováčová počas roka?
V NRC Kováčová doliečime ročne priemerne 1 600 pacientov.

Ekonomické náklady čiastočne kompenzujete sponzorskými príspevkami. Pribúdajú vám finanční darcovia zo súkromného sektora alebo naopak?
Sponzorské príspevky získavame v minimálnom finančnom objeme, ktorý sa v percentuálnom vyjadrení k podielu celkových nákladov nedá ani vyjadriť.

Nie ste v súčasnosti vzhľadom na vaše dlhoročné úspešné výsledky v liečbe paradoxne na okraji záujmu zo strany rezortu zdravotníctva?
Niekedy mám pocit, že sme obeťami vlastných úspechov. Naša nemocnica dlhodobo vykazuje nulový stav záväzkov po lehote splatnosti a preto ju nebolo potrebné za celý čas svojej existencie ani raz oddlžiť. Preto opakovane oslovujeme zriaďovateľa - MZ SR, aby nás za ukážkové hospodárenie motivoval pridelenými finančnými prostriedkami z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. Zdá sa, že tento rok budú naše prosby vypočuté. Máme prísľub pridelenia finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu hydrokinezioterapie, ktorá zahŕňa komplex rôznych vodoliečebných procedúr.

Darí sa vám držať krok s modernými svetovými poznatkami v oblasti rehabilitácie?
S modernými svetovými poznatkami a novými liečebnými metódami v oblasti rehabilitácie nie je problém oboznamovať sa a sledovať ich výsledky a úspešnosť. Z hľadiska odbornej spôsobilosti našich fyzioterapeutov tiež nie je problém tieto poznatky a metódy aplikovať. Problém je v technologickom vybavení, ktoré si vyžaduje mimoriadne finančné náročné vstupné náklady. I napriek tejto skutočnosti sa snažíme v rámci možností udržať krok so svetom, a posledné roky zavádzame postupne liečebné metódy v rámci robotickej rehabilitácie. Podarilo sa nám obstarať vysoko sofistikované terapeutické prístroje, pomocou ktorých sa nám darí zvýšiť efektivitu liečby.

Chodia za vami kvôli nadobúdaniu praktických poznatkov kolegovia zo zahraničia?
Naša medzinárodná prestíž je predovšetkým v tom, že poskytujeme vysoko kvalitnú komplexnú rehabilitačnú liečbu za mimoriadne nízke ceny ošetrovacieho dňa v porovnaní s rovnakými rehabilitačnými zariadeniami v Európe.

Fyzioterapia je veľmi náročné povolanie. Majú o kariéru fyzioterapeuta mladí ľudia u nás záujem?
Myslím si, že o štúdium fyzioterapie je medzi mladými ľuďmi dostatočný záujem. Nie som však presvedčená, že taký istý záujem je o zamestnanie fyzioterapeuta v nemocničných zariadeniach.

V ostatných rokoch sa popri tradičných kúpeľných zariadeniach dostávajú ľuďom do povedomia aj strediská, ktoré ponúkajú terapie, ktoré s klasickou a overenou rehabilitáciou, cvičením a ostatnými medicínskymi postupmi nemajú nič spoločné. Ako sa na to dívate vy osobne?
Neprináleží mi hodnotiť ostatné pracoviská. To urobia za nás pacienti.

Vaše osobné životné krédo, heslo, ktorým sa riadite?
Strom poznáš podľa plodov, človeka poznáš podľa skutkov, nie podľa slov.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.