< sekcia Regióny

Autobusová stanica v Banskej Bystrici kandiduje na Stavbu roka 2017

Nová autobusová stanica s nákupným centrom v Banskej Bystrici. Foto: FB/Terminal Vlak-Bus-Shopping

Skladba fasády má podľa autora architektonického riešenia Petra Styka umožniť maximálnu efektivitu pri možných zmenách v priebehu životnosti multifunkčnej budovy.

Banská Bystrica 19. februára (TASR) – Kandidátom na titul Stavba roka 2017 je Terminal Vlak-Bus-Shopping, nová hybridná autobusová stanica s obchodným centrom v Banskej Bystrici. Či ho skutočne aj získa, ukáže sa 11. apríla v rámci otváracieho večera veľtrhov Coneco a Racioenergia v Bratislave.

"Čoskoro bude osemčlenná odborná porota posudzovať všetky kvality pilotného projektu Terminal Vlak-Bus-Shopping. Stavbu odborná porota posunula do druhého súťažného kola. To znamená, že výnimočnosť architektonického a urbanistického riešenia, funkčnosti a vplyvu na životné prostredie, kvality použitých materiálov ako i stavebnú realizáciu, ekológiu a energetickú náročnosť posúdia najlepší slovenskí odborníci priamo na mieste za prítomnosti stavebníka, projektanta, zhotoviteľa, stavbyvedúceho a ďalších osôb zúčastnených na projekte," informoval TASR Terminal shopping tím.

Zharmonizovanie dvoch dopravných uzlov so službami pre cestujúcich do jednej budovy ako aj samotné prevedenie projektu, doposiaľ jediného tohto druhu v SR, viedli tvorcov k prihláseniu stavby do 23. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže organizovanej Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dominantou je časť autobusovej stanice s obchodnou pasážou, ktorá prostredníctvom ústredného veľkého presklenia komunikuje s okolitým priestorom. Skladba fasády má podľa autora architektonického riešenia Petra Styka umožniť maximálnu efektivitu pri možných zmenách v priebehu životnosti multifunkčnej budovy.

Budova je dvojpodlažná, pričom podzemné podlažie je prístupné pre peších, rovnako ako pre ľudí s obmedzeniami prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora. Autobusový terminál zahŕňa 19 stanovíšť a jedno združené pre MHD. Zázemie tvoria čakáreň, sociálne vybavenie i kancelárie, ktoré dopĺňajú prevádzky určené na prenájom. V priestore stanice sa nachádza aj stanovisko taxislužby.