< sekcia Regióny

Bánovce nad Bebravou chcú do roku 2023 preinvestovať asi 40 miliónov

Erb mesta Bánovce nad Bebravou Foto: Heraldický register

V tomto roku má radnica záujem preinvestovať asi 6,44 milióna eur.

Bánovce nad Bebravou 19. februára (TASR) - Investície do kvalitnejšej občianskej vybavenosti, rozvoja zdravotných služieb, budovania sociálnej, cestnej a technickej infraštruktúry či integrovanej ochrany vôd a životného prostredia označila za svoje priority v rámci nasledujúcich siedmich rokoch samospráva Bánoviec nad Bebravou. Celkové náklady na projektové zámery na toto obdobie odhadla na 40,07 milióna eur. Vyplýva to z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016-2023, ktorý schválili bánovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Informovala o tom hovorkyňa bánovskej radnice Ingrid Mozolová.

Víziou mesta na nasledujúce roky, ako konštatuje samospráva v materiáli, je využívať prírodný potenciál, prítomnosť podnikateľských subjektov na zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov, predstavovať priestor pre príjemné bývanie, ako aj rozmanité trávenie voľného času. Malo by sa prispôsobiť demografickému vývoju a zabezpečovať zvýšenú starostlivosť pre mladé rodiny, rovnako aj pre seniorov na princípe spolupatričnosti a pružného riešenia služieb kvality života obyvateľov mesta.

Investície, ktoré naplánovala samospráva vo svojom akčnom pláne na nasledujúce tri roky, chce financovať najmä z mimorozpočtových zdrojov, v menšej miere z kapitálových výdavkov mesta. Ako upozorňuje v materiáli, realizácia akčného plánu je do značnej miery závislá od vyhlasovania výziev a od úspešnosti schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V tomto roku má radnica záujem preinvestovať asi 6,44 milióna eur, pričom financie chce okrem iného použiť na modernizáciu a rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) Hollého, obnovu povrchov miestnych komunikácií, budovanie odstavných plôch, doplnenie svetelných bodov, druhú etapu kanalizácie v Biskupiciach, zníženie energetickej náročnosti mestských budov, intenzifikáciu separovaného zberu či kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. V budúcom roku má záujem preinvestovať asi 5,27 milióna eur, a to na modernizáciu a rekonštrukciu MŠ na uliciach Radlinského, J.C. Hronského a Komenského, revitalizáciu mestského parku, vybudovanie detského ihriska na Ulici 9. mája. Počíta tiež s investíciami do odpadového hospodárstva či cestnej infraštruktúry.

Takmer 7 miliónov eur chce v roku 2018 použiť okrem iného na odkúpenie a rekonštrukciu budovy strednej školy na Farskej ulici, modernizáciu a rekonštrukciu MŠ na ulici 5. apríla, vybudovanie denného centra Farská, dobudovanie zimného štadióna či zriadenie útulku.

Celkové investície na roky 2016-2023 do kvalitnejšej občianskej vybavenosti vyčíslili Bánovce nad Bebravou dovedna na 5,8 milióna eur, do sociálnej infraštruktúry na 6,46 milióna eur, do odstavných plôch a cyklotrás zase na 1,98 milióna eur. Asi 4,2 milióna eur by mali stáť projekty v oblasti integrovanej ochrany vôd a životného prostredia, asi 5,68 milióna eur projekty v rámci cestnej infraštruktúry, chodníkov a odstavných plôch. Aktivity mestského úradu na nasledujúce roky vyčíslila radnica na 722.500 eur, investície smerujúce do úspory energií na 3,88 milióna eur, do využívania alternatívnych zdrojov energie na 1,2 milióna eur, do priestorov pre kultúrne podujatia a do kultúrnych aktivít na asi 513.000 eur, do turizmu na milión eur a do športu a voľnočasových aktivít na takmer 2,6 milióna eur.

Program rozvoja mesta vznikal na sklonku roka 2015, do finálnej podoby ho podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja pracovná skupina dopracovala v januári, a to s ohľadom nielen na aktuálne programové obdobie Európskej únie, ale i nad jeho rámec.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.