< sekcia Regióny

História Kostola sv. Martina biskupa siaha až do 13. storočia

Šarišská obec Krásna Lúka, okres Sabinov. Na snímke Kostol sv. Martina biskupa, ktorého história siaha až do 13. storočia. Pred kostolom je socha sv. Martina na koni. V interiéri je oltár s plastikami z dielne majstra Pavla z Levoče. Taktiež sa tam nachádza kópia gotickej „Šenvízskej Madony“, ktorej originál z tohto kostola je umiestnený v zbierkach Národného múzea v Martine. Foto: TASR/Milan Kapusta

História Kostola sv. Martina biskupa, ktorý je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, siaha do obdobia konca 13. storočia.

Krásna Lúka 19. apríla (TASR) – Postava sv. Martina na koni vytesaná z bieleho mramoru víta všetkých veriacich pred bránou kostola v centre obce Krásna Lúka, okres Sabinov. Práve on je patrónom obce i tamojšieho rímskokatolíckeho kostola.

História Kostola sv. Martina biskupa, ktorý je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, siaha do obdobia konca 13. storočia. Tamojší farár Marek Senderák pripomenul, že ide o vzácnu stavbu, ktorej pôdorys je typický pre gotický sloh. V priebehu svojej existencie bol však kostol niekoľkokrát prestavaný a rekonštruovaný.

Hranolová veža pochádza pravdepodobne z druhej polovice 15. storočia a na stavbe je možné vidieť aj barokové úpravy.

"Kostol je datovaný rokom 1295, je postavený v gotike a jednou z najkrajších súčastí tohto kostola je aj renesančno-barokový oltár z plastikami sv. Martina, sv. apoštola Jána a sv. Jakuba, ktoré pochádzajú z dielne Majstra Pavla z Levoče," konštatoval farár.

Po stranách oltára sú drevené plastiky apoštolov sv. Petra a sv. Pavla, ktoré pochádzajú zo 17. storočia. Vedľa nich sú umiestnené barokové plastiky anjelov.

Senderák zdôraznil, že pravdepodobne najvzácnejšou pamiatkou, ktorá kedy zdobila priestory kostola, je vrcholnogotická Madona, známa aj pod menom Šenvízska Madona. Tá by mala pochádzať z druhej polovice 14. storočia a jej originál je umiestnený v zbierkach Národného múzea v Martine.
Šarišská obec Krásna Lúka, okres Sabinov. História Kostola sv. Martina biskupa siaha až do 13. storočia. Pred kostolom je umiestnená socha sv. Martina na koni. Na snímke pred oltárom s plastikami z dielne majstra Pavla z Levoče je miestny farár Marek Senderák. Taktiež sa tam nachádza kópia gotickej „Šenvízskej Madony“, ktorej originál z tohto kostola je umiestnený v zbierkach Národného múzea v Martine.
Foto: TASR/Milan Kapusta

Bohatý cirkevný a kultúrny život v obci pripomína aj Kaplnka sv. Vendelína. Tá sa nachádza na svahu nazývanom "Medzi hurami" (medzi horami). Farár spresnil, že ľudia v tejto obci sa živili predovšetkým poľnohospodárstvom a chovom zvierat. Z tohto dôvodu postavili kaplnku sv. Vendelínovi, patrónovi pastierov a roľníkov, aby bdel nad nimi aj ich stádami.

Pred viac ako 200 rokmi bolo toto miesto známe tým, že sa tu koncom októbra konali púte. Dnes sa veriaci stretávajú na Veľký piatok, keď celé rodiny prichádzajú, aby si Krížovou cestou pripomenuli utrpenie Ježiša Krista.

Podľa farára vzniká aj ďalšia pekná tradícia. Začiatkom júla už po štvrtý raz zorganizujú Deň obce a ten sa začne, ako tu býva zvykom pri takýchto príležitostiach, slávnostnou bohoslužbou.