< sekcia Regióny

Košická arcidiecézna charita nedostala podporu na opatrovateľky

Ilustračné foto Foto: Tablet.TV

Opatrovateľská služba, ktorú poskytovali, sa podľa jeho slov výrazne narušila ukončením národného projektu Podpory opatrovateľskej služby, ktorý sa zavŕšil 31. októbra minulého roku.


Košice 21. marec (TASR) – Ani po vyše dvoch mesiacoch od vyhlásenia výzvy v národnom projekte nedostala Arcidiecézna charita Košice podporu ani na jedno miesto. Pre TASR to dnes uviedol riaditeľ charity Cyril Korpesio.

Opatrovateľská služba, ktorú poskytovali, sa podľa jeho slov výrazne narušila ukončením národného projektu Podpory opatrovateľskej služby (NP POS), ktorý sa zavŕšil 31. októbra minulého roku.

"Dovtedy Arcidiecézna charita Košice poskytovala opatrovateľskú službu v 52 obciach, mestských častiach a mestách na východe Slovenska," uviedol Korpesio.

"Od ukončenia projektu sme sa snažili rokovať so samosprávami miest a obcí, s prosbou o spolufinancovanie preklenovacieho obdobia do spustenia ďalšieho NP POS. Momentálne poskytujeme opatrovateľskú službu zhruba 80 klientom vo východoslovenskom kraji. Ďalších 75 klientov čaká na zapojenie sa do NP POS cez Arcidiecéznu charitu Košice," tvrdí riaditeľ charity.

Základnou a jedinou podmienkou úspešnosti v národnom projekte bola podľa Korpesia rýchlosť doručenia kompletnej žiadosti s povinnými prílohami do podateľne Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (IA MPSVR) SR.

"Do dnešného dňa IA MPSVR nezverejnila zoznam organizácií, ich poradie podľa dátumu a času prijatia žiadostí v podateľni. Implementačná agentúra zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv iba podpísané zmluvy. V tomto registri však nie je dátum a čas prijatia kompletných žiadostí v podateľni," argumentuje Korpesio.

"Implementačná agentúra nás vyzvala na doplnenie žiadosti. Okrem iných doplnení žiadala o zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji, pretože sa rozhodla, že pre potreby národného projektu naša registrácia nepostačuje. Postačovala pre poskytovanie opatrovateľskej služby už celé roky dozadu od kedy ju poskytujeme, postačovala v predošlom NP POS, ale pre podmienky tohto národného projektu nepostačovala," tvrdí riaditeľ charity a dodáva, že si to vyžiadalo určitý čas, čím sa posunuli na miesto, z ktorého sa už nedajú prideliť miesta opatrovateliek.

Korpesio sa domnieva, že kritériá účasti v projekte, postup Implementačnej agentúry aj nezverejnenie informácií podstatných pre poradie organizácií nie sú transparentné. "Ak sa nezverejní výsledná tabuľka s hlavným kritériom výberu organizácie, nedá sa vylúčiť, že niektoré organizácie boli uprednostňované," povedal Korpesio.

"Viaceré novovzniknuté organizácie síce uspeli v poradovníku, ale nedokázali v Prešovskom a Košickom kraji obsadiť schválené opatrovateľské miesta. Tieto novovzniknuté organizácie dokonca v januári 2016 žiadali nás, ako aj iné organizácie s dlhoročnou opatrovateľskou tradíciou, o kontakty na opatrovateľky, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Nepovažujeme za správne, aby rôzne organizácie s bohatými skúsenosťami, ktoré sa tejto službe venujú viac ako 20 rokov, mnohokrát financovanej z vlastných zdrojov, nedostali žiadne miesto," dodal Korpesio.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.