< sekcia Regióny

Počas Svetového dňa vody RÚVZ bezplatne vyšetrí vzorky zo studní

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.

Košice 20. marca (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava v stredu 22. marca bezplatne laboratórne vyšetrí vzorky vody zo studní na dusičnany a dusitany. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

Záujemcovia môžu vzorky priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8.00 – 13.00 h na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. Výsledky vyšetrení budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

Okrem rozborov úrad v tento deň poskytne aj odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť, kvalitu a úpravu pitnej vody z verejných vodovodov a zo studní, a aj poradenstvo v rámci ďalších tém, týkajúcich sa vody a jej významu pre zdravie človeka.

Akcia sa koná pri príležitosti Svetového dňa vody 2017, ktorého ústrednou témou je Odpadová voda.


Košické vodárne budú v rámci Svetového dňa kontrolovať vodu zo studní

V rámci Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, si budú môcť ľudia z východného Slovenska dať bezplatne skontrolovať vodu zo studne. Rozbory budú v tento deň vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice v čase od 8.00 do 14.00 h.

"Každý, kto má záujem, môže priniesť vzorku v čistej PET alebo sklenenej fľaši o objeme 0,3 litra. Najlepšie odobratú v ten istý deň a výsledok mu bude oznámený na mieste," vysvetlila vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS Košice Nataša Riganová s tým, že v prípade záujmu o hromadnú analýzu organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov je potrebné vopred dohodnúť termín telefonicky.

Ľudia si môžu dať overiť, či sa v ich vode nenachádzajú dusičnany. Tie sú podľa Riganovej najbežnejším chemickým ukazovateľom, ktorý sa ako rizikový vyskytuje v studni. Do vody sa dostávajú intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou alebo priesakom odpadových vôd zo žúmp. "Sami o sebe nie sú nebezpečné, ale vzápätí, keď sa požijú, sa v ľudskom organizme redukujú na dusitany a ďalšími reakciami potom vznikajú zlúčeniny, ktoré sú už karcinogénne," vysvetlila Riganová.

Témou Svetového dňa vody, ktorú pre tento rok zvolila OSN, je Wastewater (odpadová voda). Celosvetovo sa ročne vyprodukuje 1500 kubických kilometrov odpadových vôd rôzneho stupňa znečistenia. V rozvojových krajinách sa vyše 80 percent všetkých odpadových vôd vypúšťa bez akéhokoľvek čistenia.

Svetový deň vody je medzinárodnou aktivitou, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro. Jeho cieľom je zvýraznenie významu vody pre ľudstvo a upozornenie na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody.

Aj ľudia pod Tatrami si môžu dať bezplatne zhodnotiť kvalitu pitnej vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na stredu 22. marca, poskytnú pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Poprade verejnosti bezplatné poradenstvo.

Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča môžu využiť v stredu konzultačné služby na RÚVZ v Poprade od 8.00 do 14.00 h, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať rady v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov – studní. "V územnom obvode RÚVZ Poprad je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad, a to 95,91 percenta, nasleduje okres Levoča s podielom 84,53 percenta. Najnižší podiel napojených obyvateľov je v okrese Kežmarok 79,39 percenta. V okrese Poprad sú napojené na vodovod všetky obce a mestá. V okrese Kežmarok sú prevádzkované dva vodovody bez dezinfekcie, a to Belánsky skupinový vodovod zásobujúci 11.753 obyvateľov a vodovod Lendak zásobujúci 4573 obyvateľov," uvádza sa na internetovej stránke RÚVZ Poprad.

Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. "Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja, nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí," upozornil RÚVZ Poprad. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je predovšetkým v čase povodní a záplav.

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Odpadová voda.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.