< sekcia Regióny

Modrania musia od tohto roka počítať so zmenami vo vývoze odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR/Miroslav Košírer

Po novom bude frekvencia vývozu odpadu pri rodinných domoch raz za dva týždne a na sídliskách zostáva zachovaná.

Modra 18. januára (TASR) – Obyvatelia Modry musia od začiatku tohto roka počítať so zmenami vo vývoze odpadu z domácností. Hlavnými zmenami sú zníženie frekvencie vývozu netriedeného odpadu pri rodinných domoch, pridanie jednej veľkej odpadovej nádoby na biologický odpad z domácností a záhrad či zvýšenie počtu vývozov pri papieri a plastoch. Od roku 2016 sa taktiež zmenil spôsob platieb za poskytované služby.

"Prínos, ktorý od nastavených zmien očakávame, je finančná udržateľnosť celého systému odpadového hospodárstva. Tá by podľa nás nemala pozostávať z pravidelného zvyšovania poplatku za komunálny odpad," povedala pre TASR Kristína Čechová z Mestského úradu v Modre. V minulom roku bola frekvencia vývozu pri rodinných domoch každý týždeň, na sídliskách dvakrát do týždňa. Po novom bude frekvencia vývozu odpadu pri rodinných domoch raz za dva týždne a na sídliskách zostáva zachovaná.

Samospráva priznáva, že tieto zmeny sú pre mnohých obyvateľov citlivé a vznášajú námietky, že je pre nich takto nastavený zvoz netriedeného odpadu nedostatočný. "Zámerom mesta je správať sa ako dobrý hospodár a neriešiť odpadové hospodárstvo len tým spôsobom, že navýši poplatok za komunálny odpad podľa skutočných nákladov na jeho zvoz a likvidáciu, a tým jednostranne finančne zaťažovať občanov, ale hľadáme cesty, ako docieliť vyššiu úroveň separácie odpadov," vysvetlila Čechová.

V predchádzajúcom období boli separované zložky komunálneho odpadu z rodinných domov vyvážané raz za štyri týždne. V domácnostiach je zavedený systém separovania do dvoch 110-litrových separačných nádob. Do modrej nádoby sa zbiera papier a do žltej nádoby sa zbierajú plasty, tetrapak či hliníkové a kovové obaly. Sklo sa zhromažďuje do zberných nádob na centrálnych stojiskách a na zbernom dvore.

Podľa nového harmonogramu však budú separované zložky komunálneho odpadu zvážané z rodinných domov v trojtýždňových intervaloch. "K úprave harmonogramu sme pristúpili na základe podnetov občanov. Týmto krokom chceme podporiť ich snaženie, aby sa im vytriedený odpad v domácnosti nehromadil, lebo ho boli nútení ukladať do vriec," uviedla Čechová. U skla zostáva frekvencia nezmenená. Občan môže na zbernom dvore umiestniť bezplatne neobmedzené množstvo skla.

V Modre mohli doteraz ľudia odovzdať len biologicky rozložiteľný odpad. Do každej domácnosti, zapojenej do systému separácie, bude ale koncom februára doručená separačná nádoba na biologicky rozložiteľný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Modrania dostanú tiež informácie, čo do týchto nádob ukladať. "Predbežne sme počítali, že by malo v priebehu roka postačovať 36 vývozov s tým, že ich intenzita je nastavená s prihliadnutím na vegetačné obdobie. Najintenzívnejší vývoz je koncom jari, v lete a začiatkom jesene, a to raz do mesiaca," povedala Čechová.

Od januára sa v Modre taktiež zmenil spôsob platieb za poskytované služby. Z paušálnej platby za zbernú nádobu, kde sa cena nijako nemenila v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu, na platby podľa skutočného množstva vyprodukovaného a následne zhodnoteného i zneškodneného odpadu. Modra sa rozhodla ísť cestou, v ktorej sa, ako tvrdí, spojí mierne navýšenie poplatku s opatreniami smerujúcimi k lepšiemu triedeniu a rozumnejšiemu nakladaniu s odpadom. Samospráva konštatuje, že v priebehu roka bude sledovať a hodnotiť pripomienky občanov, aby našla rovnováhu medzi ich spokojnosťou, požadovanou mierou separácie a ekonomickou únosnosťou celého systému.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.