Streda 20. marec 2019  Deň jarnej rovnodennostiMeniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Regióny

ZÁZNAM: 6. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj. Foto: TABLET.TV

Pozrite si priamy prenos.

Prešov 25. júna (TABLET.TV) - Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

PROGRAM:

Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2018.
Správa Výboru pre audit PSK.
Úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.
Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 – Výzva PSK pre rok 2018.
Rozvojový program verejných prác PSK na roky 2019 – 2021.
Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2017.
Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Spojená škola, Kollárova 10, Prešov vrátane jej organizačných zložiek a jej súčastí a zriaďuje Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov vrátane jej súčastí.
Investičný zámer IROP – III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) – základné princípy spoločného postupu investičnej prípravy s mestom Prešov.
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Vesmír na dlani“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.
Vzdanie sa funkcie riaditeľky Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.
Návrh na menovanie riaditeľa Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.
Nominácie do orgánov spoločností založených PSK.
Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
Návrh na dofinancovanie investičných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“.
Rôzne.
Interpelácie poslancov.
Záver.


Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.