< sekcia Regióny

Rezort vnútra:Obete obchodu s ľuďmi najviac zneužívajú na nútenú prácu

Prostitútky vo Francúzsku Foto: TASR/AP

Ministerstvo vnútra spolu s partnermi realizuje od roku 2008 Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

Bratislava 18. októbra (TASR) – Kým do roku 2015 boli obeťami obchodovania s ľuďmi najmä ženy, v roku 2015 sa situácia zmenila a prevažnú časť obetí tvoria muži. Mení sa tiež najčastejšia forma vykorisťovania, zatiaľ čo v minulosti to bolo sexuálne zneužívanie, od roku 2015 vystupuje do popredia problém nútenej práce. Pri príležitosti dnešného Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi to uviedol riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra (MV) SR Jozef Halcin.

Ministerstvo spolu s partnermi realizuje od roku 2008 Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Doteraz prostredníctvom neho pomohlo a pomáha 210 obetiam. V predchádzajúcom roku z celkového počtu 54 identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi vstúpilo na základe svojho rozhodnutia do programu 25 z nich."Až 17 z týchto obetí, z toho 14 mužov a tri ženy, bolo zneužitých na nútenú prácu," informoval Halcin. K ďalším formám zneužitia u identifikovaných obetí, ktoré vstúpili do programu, patrilo nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená trestná činnosť a tiež nútené sobáše. "Práve nútené sobáše sa stávajú narastajúcim problémom," upozornil Halcin. "Aj preto sa SR stala súčasťou medzinárodnej štúdie o nútených sobášoch ako nového výrazného fenoménu v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi," upozornil Halcin.

Štúdiu majú prezentovať 21. októbra v lotyšskej Rige, keďže práve Lotyšsko iniciovalo takúto medzinárodnú spoluprácu, neskôr sa uskutočnia aj národné prezentácie. "Štúdia sa zaoberá nielen tým, čo sa deje, ale aj tým, ako postupovať v rámci preventívnych opatrení a ako je potrebné zjednotiť v tomto smere európsku legislatívu," uviedol Halcin.Zástupca rezortu vnútra takisto potvrdil, že aj v roku 2015 bolo najviac obetí obchodovania s ľuďmi zneužívaných vo Veľkej Británii a Severnom Írsku. "V rámci obetí zaradených do programu to bolo 18 prípadov, štyri prípady sa týkali Nemecka, v dvoch prípadoch došlo k zneužitiu na Slovensku a v jednom bola obeť vykorisťovaná v Kuvajte," uviedol Halcin.

Podobne ako najčastejšie miesto prípadov obchodovania s ľuďmi je podľa Halcinových slov pretrvávajúcim javom i to, že najviac obetí (osem) pochádza z Košického kraja. Celkovo z východného Slovenska je 11 ľudí zaradených do ochranného programu. Medzi ďalšie problematické regióny pôvodu možno zaradiť Nitriansky a Banskobystrický kraj (z oboch krajov pochádzalo zhodne päť obetí).

Aj v súvislosti s faktom, že Košický kraj vychádza v tomto smere ako najproblematickejší región, MV sa rozhodlo práve v Košiciach realizovať aktivity pri príležitosti dnešného Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako Halcin vysvetlil, organizátori sa nechali inšpirovať tradíciou košického Maratónu mieru. "Pripravili sme preto podujatie pod názvom Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi, šesťhodinový cyklus, v rámci ktorého by sme mladých ľudí, prevažne stredoškolákov, chceli oboznámiť s touto problematikou," uviedol Halcin.

K aktivitám, ktoré súvisia s dnešným dňom, sa pridávajú aj ďalšie subjekty poskytujúce pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike (IOM SR) vyvinul novú mobilnú aplikáciu SAFE, ktorá interaktívnou formou a súhrnom najdôležitejších informácií upozorňuje na to, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. Slovenská katolícka charita zasa v piatok 21. októbra organizuje v Banskej Bystrici už tretí ročník Filmového festivalu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi.

V Košiciach predstavili Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmiMinisterstvo vnútra (MV) SR dnes v Košiciach spustilo Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Zážitkovou konferenciou chce najmä mladých ľudí upozorniť na nebezpečenstvo nútenej práce, sexuálneho otroctva či núteného žobrania.

"Boj proti obchodovaniu s ľuďmi je veľmi dlhodobá záležitosť. Aj dnes v rámci košického programu, ktorý sme pripravili, budeme informovať celkovo 400 mladých ľudí zo stredných škôl v šiestich kolách, interaktívnou podobou, živými sochami, pesničkou od speváčky Gitany, ale aj premietaním filmov," uviedol pre TASR riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin s tým, že s programom chcú navštíviť i ďalšie mestá na Slovensku.

Podľa štátneho tajomníka MV SR a národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolfa Urbanoviča viac ako tretina mladých ľudí, ktorí patria medzi najviac ohrozenú rizikovú skupinu, pochádza práve z krajov východného Slovenska. "Medzi najčastejšie typy vykorisťovania na Slovensku patrí sexuálne vykorisťovanie, nútená práca, nútené žobranie a nútený sobáš," vysvetlil Urbanovič.

Jednou z výrazne ohrozených skupín potenciálnych obetí sú podľa rezortu vnútra aj deti z detských domovov a krízových centier, ktoré po dovŕšení dospelosti odchádzajú do života mnohokrát neskúsené a zraniteľné.VSE Holding, člen Innogy, sa preto podľa hovorkyne spoločnosti Andrey Danihelovej rozhodol zareagovať na iniciatívu Ministerstva vnútra SR a občianskeho združenia Brániť sa oplatí Slovensko k zodpovednému prístupu súkromného sektora k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Spolu so spoločnosťou Úsmev ako dar vytvorili zážitkovú vzdelávaciu hru s názvom Do života s anjelom strážnym, ktorá je súčasťou projektu Anjeli strážni.

"Táto hra je zameraná na poskytnutie základných informácií o rizikách, ktoré mladých dospelých môžu stretnúť po opustení ich domovov, a má ich naučiť poznávať a hodnotiť tieto riziká a premýšľať o zodpovednom budovaní svojho života," povedala Danihelová.

Súčasťou hry je aj webový portál Anjeli strážni, ktorý vyzýva verejnosť k registrácii pred odchodom do zahraničia. "Systém eviduje to, či človek, ktorý má byť strážený, vykonal nejakú aktivitu na týchto službách, či poslal email alebo správu na Facebook. Nezaujíma nás obsah. Vieme, že keď ten človek niečo poslal, je pravdepodobne v poriadku. Ak sa dlhšie neozýva alebo nevykonal nejakú aktivitu, systém automaticky upozorní človeka, ktorý je anjelom strážnym, že 'pozor, niečo sa môže diať'," vysvetlil Halcin.

Podľa údajov MV SR sa v minulom roku stalo 54 osôb obeťou obchodovania s ľuďmi, pričom do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi ich bolo zaradených 25. „Až 18 z týchto prípadov bolo vo Veľkej Británii a Severnom Írsku. Najčastejšie to v minulom roku bola nútená práca. Od roku 2008 to bolo najviac prípadov sexuálneho otroctva. Ministerstvo vnútra eviduje v rámci obetí, ktorým pomáhame, najmä mladé dámy z Košického kraja vo veku 19 až 30 rokov, ktoré sú zlákané za vidinou fantastickej ponuky pracovného miesta s vysokou odmenou," zdôraznil Halcin.

Celkovo bolo od roku 2008 zaradených do programu, ktorého gestorom je MV SR, 210 ľudí.