< sekcia Regióny

Plášťovce chráni nová protipovodňová hrádza dvoch tokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Za posledných 20 rokov potrápili povodne obyvateľov obce 25-krát.


Plášťovce 1. marca (TASR) – Obec Plášťovce v okrese Levice chráni nová protipovodňová hrádza tokov Krupinice i Litavy. Dnes ju odovzdali do užívania zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Medzi tokmi Krupinice a Litavy sa nachádza prevažná časť intravilánu obce, ktorá bola ohrozená povodňami. Za posledných 20 rokov potrápili povodne obyvateľov obce 25-krát. Nová hrádza chráni nielen 190 obytných domov, ale aj obecný úrad, dve základné školy, materskú školu, obvodné zdravotné stredisko, dom kultúry, kaštieľ skautov, múzeum i čistiareň odpadových vôd.

Prípravu protipovodňových opatrení v obci začal Slovenský vodohospodársky podnik v roku 2006 po opakujúcich sa povodňových situáciách na tokoch Litava a Krupinica, ktoré zapríčinila búrková činnosť. Hlavným cieľom a účelom protipovodňových stavieb je zabezpečiť ochranu obyvateľov a ich majetku pred povodňovými prietokmi Litavy a Krupinice a ochranu vyše 66 hektárov územia intravilánu obce pred povodňami na úrovni takzvanej storočnej vody pre obidva toky. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) realizoval časť hrádze vlastnými silami a finančnými prostriedkami, aj finančnými prostriedkami z Kohézneho fondu. „Vlani získal takmer 1,08 milióna eur na stavbu z Operačného programu Životné prostredie v rámci Preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,“ informoval štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz.

Protipovodňová ochrana na toku Krupinica dlhá 1059 metrov pozostáva z ľavostrannej zemnej ochrannej hrádze lichobežníkového tvaru so šírkou v korune hrádze tri metre. Protipovodňovú ochranu pravej strany toku Litava tvorí zemná hrádza lichobežníkového tvaru, ktorá v stiesnených priestorových pomeroch prechádza do nábrežných múrov. Celková dĺžka pravostrannej ochrany toku Litava meria 2656 metrov. V miestach križovania hrádzí s miestnou komunikáciou je ochrana obce riešená mobilným protipovodňovým hradením. Odvádzanie vnútorných vôd je zabezpečené dvoma hrádzovými priepustmi.

„Komplexnosť úpravy tokov ochráni obec pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok jej obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa lepšie podmienky pre rozvoj obce,“ povedal generálny riaditeľ SVP Marián Supek. Podľa jeho slov je takmer celá protipovodňová ochrana Plášťoviec riešená formou sypanej zatrávnenej hrádze. V rámci vegetačných úprav SVP realizoval náhradnú výsadbu 100 stromov tak, aby v mieste chýbajúcej vegetácie na pravom brehu toku Litava od zaústenia do Krupinice vyrástla brehová drevina jelša lepkavá a v ďalších miestach obce javor červený, smutná vŕba a lipa malolistá.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.