< sekcia Regióny

Študenti odmietajú rušenie bardejovského gymnázia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak

V zmysle regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania má PSK zámer v okrese Bardejov mať kvalitné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti a jedno neverejné gymnázium.  

Prešov 14. novembra (TASR) – Študenti Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove protestovali v stredu v meste proti rušeniu gymnázia, ktoré je jej organizačnou zložkou. Malo by k nemu dôjsť od budúceho školského roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) považuje podľa jeho hovorkyne Daši Jeleňovej medializáciu a štrajk študentov za snahu o ovplyvnenie rozhodovania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK ako aj PSK.

V zmysle regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v PSK a pripravovanej optimalizácie siete škôl má PSK podľa Jeleňovej zámer v okrese Bardejov mať jedno kvalitné gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti a jedno neverejné gymnázium.  

"Cieľom je zo spojenej školy vybudovať silnú, materiálne kvalitne vybavenú strednú odbornú školu so zameraním na elektrotechniku a strojárstvo. O plánovaní útlmu gymnázia bolo súčasné vedenie školy informované už pred tromi rokmi, avšak vzhľadom na spôsob určovania počtu tried v predchádzajúcich rokoch sa nikdy nepodarilo tento zámer zrealizovať. V zmysle schválenej Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v PSK, bol stanovený maximálny počet žiakov gymnázií pre PSK na hodnotu 30 percent," povedala Jeleňová.

Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická bola zahrnutá aj do Akčného plánu okresu Bardejov, ako jedného z najmenej rozvinutých regiónov, kde získala podporu 150.000 eur na zriadenie zváračskej školy. Preto je podľa nej potrebné posilniť práve odbornú zložku školy.

"Vzhľadom na informácie od zamestnávateľov a štruktúru zamestnávateľov v okrese Bardejov PSK pristúpil k posilneniu plánovaného počtu žiakov pre organizačnú zložku SOŠ polytechnická, kde sa plánuje otvoriť šesť tried, pri celkovom počte žiakov 147, čo je z celkového plánovaného počtu žiakov pre okres Bardejov 27,12 percenta," vysvetlila Jeleňová.

Ako ďalej uviedla, k navrhovanému útlmu gymnázia ako organizačnej zložky neboli námietky od členov Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK, ktorá sa predmetným materiálom zaoberala na svojom zasadnutí 13. novembra 2018.

"Aktuálne je materiál v procese schvaľovania členmi rady. Preto v tejto chvíli nie je vhodné komentovať zverejnené informácie ako definitívne. Snahu o medializáciu môžeme vnímať ako snahu ovplyvniť nezávislé rozhodovanie tejto rady a ako aj PSK," zdôraznila Jeleňová.

Samosprávny kraj má podľa nej pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti k dispozícii na prerozdelenie 6316 miest určené vyhláškou, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

"Pre školský rok 2018/2019 bolo zapísaných v Bardejove na gymnáziá do prvého ročníka 182 žiakov, čo je 31,87 percenta žiakov. Pre školský rok 2019/2020 je plánovaný počet 147 žiakov - 27,12 percenta žiakov populačného ročníka, čo je v súlade so stratégiou, aby bolo v PSK na gymnáziách maximálne 30 percent žiakov," dodala Jeleňová.

V Bardejove je v súčasnosti okrem gymnázia na Spojenej škole Juraja Henischa i Gymnázium Leonarda Stöckela, Súkromné gymnázium na ulici 29. augusta a Gymnázium sv. Jána Bosca, ktoré je organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy.