< sekcia Regióny

V Štúrove sa strhla masívna kampaň proti recyklačnému projektu

Most Márie Valérie, ktorý spája Štúrovo s Ostrihomom. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Kampaň je cielená proti zámeru investičného projektu s názvom Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami na území Priemyselného parku Štúrovo, a.s.

Štúrovo 17. februára (TASR) - Mestský úrad v Štúrove bol na sociálnej sieti a na internetových portáloch v uplynulých dňoch terčom masívnej kampane, cielenej proti zámeru investičného projektu s názvom Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami na území Priemyselného parku Štúrovo, a.s., a na údajné porušovanie povinnosti informovať verejnosť o zámere.

"Touto cestou by som chcel ubezpečiť občanov, že všetky zákonom predpísané postupy boli naplnené a dodržané. Informácia bola riadne zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta, taktiež bola prerokovaná v troch komisiách Mestského zastupiteľstva. V úmysle bolo prerokovať uvedenú záležitosť v Mestskej rade, ktorá však nebola spôsobilá rokovať, nakoľko sa nezišiel potrebný počet poslancov," vyjadril sa primátor mesta Štúrovo Eugen Szabó.

Podľa jeho slov sa verejnosť bude môcť opätovne vyjadriť k danému projektu na verejnom prerokovaní, ktoré zvolajú po spracovaní Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v zmysle inštrukcie Ministerstva životného prostredia SR.