< sekcia Regióny

Zmena klímy na Spiši vážne ovplyvňuje prírodu i turistické destinácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia sú výsledky pozorovaní predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa v stredu koná v Spišskej Novej Vsi.

Spišská Nová Ves 28. marca (TASR) - Dopady zmeny klímy môžu mať veľmi vážne dôsledky na prírodné prostredie a socioekonomické podmienky a tak aj výrazne ovplyvniť potenciál turistických destinácií a aj samotných návštevníkov. Karpatský rozvojový inštitút (KRI)) spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj&Spiš sa ako prví na Slovensku podujali iniciovať otvorenie tejto témy. Stalo sa tak cez projekt "Dopady zmeny klímy na turistickú destináciu Národný park Slovensky raj – ohrozenia a príležitosti pre pracovné miesta v cestovnom ruchu", ktorý bol spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci poskytnutej dotácie na podporu regionálneho rozvoja.

Zuzana Jarošová z KRI, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu, hovorí, že aj za pomerne krátky čas jeho trvania sa podarilo nazbierať množstvo informácií, ktoré pomôžu aktérom v cestovnom ruchu orientovať sa v tejto téme, zvýšiť ich uvedomelosť a pripravenosť začať komplexne reagovať na túto výzvu. "Klíma, resp. jej charakter a sezónnosť, určuje rozsah turistických aktivít a má dôležitý vplyv na tzv. operačné výdavky, ako sú kúrenie či chladenie, tvorba technického snehu, zavlažovanie, dodávky vody a potravín, náklady na poistenie a v konečnom dôsledku ovplyvňuje zamestnanosť," upozornila Jarošová s tým, že väčšina aktivít v cestovnom ruchu je založená na určitej stabilite klimatických podmienok a sezónnosti, k čomu je prispôsobená aj celá infraštruktúra a marketing.

Zmeny v dĺžke a kvalite turistickej sezóny podmienenej klimatickými podmienkami majú podľa Jarošovej významné dôsledky na konkurencieschopnosť destinácií. "Napriek uvedenému na Slovensku je tejto téme venovaná veľmi malá pozornosť, či už zo strany centrálnych orgánov, orgánov regionálnej lokálnej samosprávy, ale hlavne zo strany aktérov rozvoja cestovného ruchu, ktorí ponúkajú produkty a služby CR a vytvárajú pracovné miesta v tomto sektore," zdôraznila.

Po štyroch mesiacoch zberu a analýzy údajov zo Slovenska a zahraničia, ako aj po konzultáciách so zainteresovanými stranami, sú výsledky projektu predstavené na celoštátnej konferencii, ktorá sa v stredu koná v Spišskej Novej Vsi. Jej cieľom je upozorniť na hrozby, ale aj príležitosti pre CR vyplývajúce zo zmeny klímy. Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia krajských a oblastných organizácii CR, správ národných parkov, miest a obcí, odborných organizácií, ako aj jednotliví poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

"Veľmi sme privítali možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia otázky zahrnutia témy dopadov zmeny klímy do plánovacieho procesu rozvoja turizmu. U našich členov veľmi nerezonuje napriek tomu, že už pociťujú jej dôsledky. Ďalšie presadzovanie tejto témy pokladáme za súčasť práce OOCR a chceli by sme, aby sme v nej boli akousi avantgardou na Slovensku," dodala riaditeľka OOCR Zuzana Záborská Slovenský raj&Spiš.