Rok S. H. Vajanského

Literárny týždenník sa vracia ku skončenému Roku S. H. Vajanského

Mária Rapošová zmapovala všetky v súčasnosti dostupné pomníky a pamätníky na túto osobnosť našej národnej histórie.

S. H. Vajanský bojoval za slobodné Slovensko

Spisovateľ, básnik, redaktor Svetozár Hurban Vajanský bol výraznou postavou slovenskej kultúry, národného a politického života druhej polovice 19. storočia.

Vajanský svoj ľudský i autorský život podriadil službe národu

Osobnosti S. H. Vajanského sa venuje v hutnej monografii Eva Fordinálová. Autorke sa podarilo odkliať osobnosť významného spisovateľa, politika a publicistu.

Ohlas života a diela S. H. Vajanského rezonuje v literatúre dodnes

Vajanského tvorba, prozaická i poetická, rovnako aj korešpondencia s osobnosťami, zaujala mnohých vydavateľov.

Vajanského dielu sa venovalo mnoho literárnych kritikov a teoretikov

V polemike nad dielom barda slovenskej literatúru S. H. Vajanského sa stretli dve osobnosti, mladý esejista A. Matuška a literárny vedec Ivan Kusý.

Vajanský bol objektom tvorby uznávaných sochárov i fotografistov

Dvorným fotografom Hurbanovcov v Martine bol maliar, dramatik, režisér a fotograf Pavol Socháň, rodák z Liptovského Mikuláša.

Vajanský bol často predmetom záujmu významných slovenských maliarov

Prvou umelou perokresbou jeho tváre je portrét od českého maliara, vyhľadávaného portrétistu Jana Vilímka.

Na znak úcty publikoval Vajanský štúdiu Život Štefana Moysesa

Štefan Moyses získal silné národné povedomie už ako študent bohosloveckého seminára v Trnave a niesol si ho po celý život. Neskôr pozorne sledoval úsilie mladých štúrovcov na lýceu v Bratislave.

Výročne ceny najstaršieho slovenského časopisu získalo šesť literátov

Cenu za literárnu kritiku a históriu si prevzala jediná laureátka Eva Fordinálová. Je to za príspevky Odklínanie Vajanského a Vajanského Kotlín.

Dielo S.H. Vajanského predstavujú zobrané spisy

Prvý monografický pokus o hodnotenie života a diela otca a syna Hurbanovcov sa objavuje po smrti S. H. Vajanského z pera Alberta Pražáka a má názov Hurbanovia vo väzeniach.

Na nástenku z malty si zaznamenával Vajanský svoje idey

Vzácna nástenka je v depozite Matice slovenskej a možno raz bude sprístupnená v expozícii Slovenského národného literárneho múzea v prvej budove Matice slovenskej.

Keď sa slovenský národ lúčil so S. H. Vajanským, plakali i nebesá

Smrť S. H. Vajanského hlboko zasiahla národne uvedomelú slovenskú inteligenciu. Svoje pocity vyjadrili básnik P. O. Hviezdoslav i prozaik Janko Jesenský.

Pozemská púť S. H. Vajanského sa zavŕšila 17. augusta 1916 v Martine

Prvé náznaky, že odchádza popredná osobnosť slovenskej kultúry "baťko" Vajanský, prišli v roku 1915.

Vajanský celý život bojoval za práva a slobodu svojho národa

S.H. Vajanský vždy vnímal Slovákov ako rovnoprávneho partnera všetkých európskych národov a považoval to za prvý predpoklad jeho dôstojnosti.

Na začínajúcu svetovú vojnu Vajanský zareagoval básňou Vianoce 1914

Počas prvej svetovej vojny bol S. Vajanský na uhorských tzv. proskribčných listinách - zoznamoch podozrivých slovenských národných činiteľov.

Vajanský pomáhal mladým autorom na básnické pódium

Baťko S.H. Vajanský v jednom z úvodníkov Národných novín apeloval na zintenzívnenie vzdelávacieho procesu na Slovensku, aby bolo viac vzdelaných ľudí.

S.H.Vajanský často vystupoval s prednesom vlastných básní

Pred prvou svetovou vojnou bol Vajanský veľmi činný v národnom živote, navštívil aj Rusko. Nevedel, že z Rakúsko-Uhorska a Ruska budú nepriatelia na bojovom poli.

V múzeu Slovenskej národnej knižnice predstavili osobnosť Vajanského

Na diskusii odznelo, že u Vajanského je obdivuhodný a nasledovania hodný určite jeho zápal za dobrú vec. Či za národ alebo národno-obranný zápas.

Vajanský kládol veľký dôraz na úlohu literatúry vo vývoji národa

Záujmy a činnosť S. H. Vajanského oplyvnilo jeho vzdelávanie na nemeckých školách, perfektné ovládanie niekoľkých jazykov, cesty po Európe i Rusku a intenzívny záujem o literatúru a umenie vôbec.