< sekcia Slovensko

I. Ilčišina z kauzy Transpetrolu odsúdili na 11 rokov

Ignác Ilčišin, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván

Ilčišin sa od 8. marca tohto roku nachádza vo väzbe, na základe rozhodnutia NS SR.

Bratislava 21. marca (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR v stredu zamietol odvolanie obžalovaného Ignáca Ilčišina v prípade trestného činu podvodu v spojitosti so spoločnosťou Transpetrol a potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý obžalovaného v roku 2015 odsúdil na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 11 rokov. Rozhodnutie NS SR je právoplatné.

"Odvolanie sa zamieta," skonštatoval najvyšší súd. Podľa senátu sa obžalovaný Ignác Ilčišin dopustil skutkov, ktoré mu prokurátor kládol za vinu. Jeho vina bola podľa súdu preukázaná výpoveďami svedkov a ďalšími dôkazmi.

NS SR sa v stredu zaoberal aj otázkou zdravotného stavu obžalovaného. Súd tak vypočul znalca z odboru psychiatrie, ktorý potvrdil, že obžalovaný netrpí duševnou poruchou a chápe zmysel trestného konania.

Obžalovaný sa verejného zasadnutia nezúčastnil a súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti.

Ilčišin sa od 8. marca tohto roku nachádza vo väzbe, na základe rozhodnutia NS SR.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal v roku 2015 právnikov Ignáca I. a Jána H. za vinných z pokusu pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Ignácovi I. vtedy uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 11 rokov a Jánovi H. päť rokov. Vec Jána H. najvyšší súd vylúčil na samostatné konanie.

Východoslovenskí právnici podľa súdov predstierali, že sú oprávnení konať v mene spoločnosti Transpetrol a uznávali pohľadávky voči štátnemu prepravcovi ropy. Ignác Ilčišin sa mal vydávať za predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti, Ján H. za člena predstavenstva. Dňa 4. júna 2009 mali uznať u súdnej exekútorky v Prahe v mene Transpetrolu neexistujúce dlhy voči dvom spoločnostiam v celkovej výške 13,173 milióna eur vrátane zmluvných pokút. Pritom sa zaviazali, že Transpetrol ich zaplatí do 10. júna 2009. Dvojica zároveň súhlasila s priamou vykonateľnosťou exekučných zápisov, ak nebudú dlhy uhradené.

Transpetrol následne v dôsledku toho čelil exekúciám, v ktorých mu boli zablokované platby jeho českých odberateľov.

Takto prebiehala súdna kauza Ignáca Ilčišina v súvislosti s akciami Transpetrolu:
4. marca 1998 - Najvyšší súd (NS) SR uznal žiadosť vranovskej firmy ILaS, s. r. o., že daňový úrad spôsobil firme škodu vo výške zhruba 43,3 milióna Sk, ktorú zaviazal zaplatiť Ministerstvo financií (MF) SR so 17,6 percentným úrokom z omeškania od 1. januára 1997. MF však rozhodnutie NS v tom čase odmietlo a vranovskej firme nezaplatilo. Tá preto rozhodnutie NS realizovala cez exekučné konanie a v závere roka 1998 na účte Strediska cenných papierov (SCP) SR zmenilo majiteľa 34 percent akcií Transpetrolu, ktoré však SCP vrátilo o mesiac späť na pôvodný účet Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

24. septembra 1998 - Sudkyňa Okresného súdu vo Vranove nad Topľou Ružena V. vydala exekútorský príkaz, ktorým poverila súdnu exekútorku Miladu K. na predaj cenných papierov - 34 percent akcií Transpetrolu, a. s., v hodnote viac ako 2,18 miliardy Sk. Samosudkyňa pôvodne poverila exekútorku predajom cenných papierov v celkovej hodnote za viac ako päť miliárd korún.

6. marca 2001 - Vyšetrovateľ Krajského úradu Policajného zboru (PZ) v Prešove obvinil sudkyňu Okresného súdu vo Vranove nad Topľou Ruženu V. z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. V trestnej veci už bolo vznesené obvinenie aj voči vykonávateľovi prevodu 647 akcií Transpetrolu Ing. Viliamovi O. Pre trestný čin podvodu boli stíhaní vranovský advokát JUDr. Miloš K. a konatelia spoločnosti IlaS Vranov, s. r. o., a Slovenka Vranov, s. r. o.

13. septembra 2001 - Krajský súd v Prešove zamietol žalobu vranovskej spoločnosti C.S.I.-CD na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktorou sa C.S.I.-CD domáhala vydania 34 percent akcií Transpetrolu, a. s. Súd v rozsudku označil návrh žaloby za nedôvodný a Ministerstvu hospodárstva SR priznal náhradu súdnych trov. Žalobca mal navyše SR zaplatiť súdny poplatok v maximálnej výške.

15. októbra 2001 - Okresný súd (OS) v Humennom vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil akékoľvek operácie s akciami Transpetrolu.

31. októbra 2001 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa odvolalo voči predbežnému opatreniu Okresného súdu (OS) v Humennom.

november 2001 - Prokurátor podal obžalobu na skupinu osôb, ktoré mali údajne podvodom previesť 647 akcií Transpetrolu, a. s., na niekoľko súkromných spoločností. Akcie predstavovali 34,05 percentný podiel na základnom imaní Transpetrolu, a. s.

17. decembra 2001 - Krajský súd (KS) v Prešove zrušil predbežné opatrenie Okresného súdu (OS) v Humennom o zablokovaní akcií Transpetrolu. Proti tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo doručené na OS v Humennom a obom zainteresovaným stranám, nebol riadny opravný prostriedok. KS v Prešove rozhodol o odblokovaní akcií Transpetrolu pre nepríslušnosť OS v Humennom.

22. apríla 2003 - Krajský súd (KS) v Prešove sa začal opäť zaoberať kauzou súvisiacou s akciami Transpetrolu, ktoré si nárokovala firma C.S.I.-CD Vranov nad Topľou, za ktorou stál Ignác Ilčišin.

september 2003 - Prešovský krajský súd rozhodol o vrátení akcií Transpetrolu vranovskej spoločnosti C.S.I.-CD.

apríl 2004 - Okresný súd v Bratislave rozhodol v spore Ministerstvo financií SR verzus osoby okolo podnikateľa Ignáca Ilčišina v prospech rezortu financií.

január 2005 - Krajský súd v Bratislave rozhodol v spore Ministerstvo financií SR verzus osoby okolo podnikateľa Ignáca Ilčišina takisto v prospech rezortu financií.

18. mája 2005 - Krajský súd v Košiciach odročil pojednávanie kauzy o určenie vlastníctva k stovke akcií Transpetrolu. Advokát žalobcu - vranovskej akciovej spoločnosti C.S.I. - FEST Ignác Ilčišin totiž vzniesol voči konajúcej sudkyni Judite Jurákovej námietku zaujatosti. Pojednávanie bolo teda odročené na neurčito.

2. júna 2005 - Najvyšší súd (NS) SR zamietol námietku zaujatosti voči konajúcej sudkyni košického Krajského súdu v kauze určenia vlastníctva k stovke akcií Transpetrolu.

12. decembra 2006 - Najvyšší súd (NS) SR zamietol žalobu skupiny podnikateľov z Vranova nad Topľou a okolia, ktorí si uplatňovali nárok na 34 percent akcií Transpetrolu.

december 2007 - Ústavný súd SR rozhodol o tom, že exekúcia, pri ktorej Ilčišinova spoločnosť Tradeunion v roku 1998 zobrala akcie Transpetrolu, bola právoplatná a pokusy štátu o zrušenie exekučného konania neboli úspešné, no tým nepotvrdil, že Tradeunion je akcionárom štátneho podniku.

2. septembra 2008 – Krajský súd (KS) v Žiline vypočul svedkov na pojednávaní so siedmimi obžalovanými, ktorí mali údajne podvodom previesť 647 akcií Transpetrolu, a. s. Sedem obžalovaných čelilo obvineniam z trestného činu podvodu a prípravy k trestnému činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti páchanej formou spolupáchateľstva, zneužívania právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku od roku 2002.

30. marca 2009 - Okresný súd Bratislava I. rozhodol v prospech vranovského podnikateľa Ignáca Ilčišina, keď uznal jeho právo ako akcionára zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a. s. Transpetrol. Okresný súd poveril navrhovateľa Tradeunion, s. r. o., zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Transpetrolu v lehote 40 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti a poveril konateľa spoločnosti Ignáca Ilčišina vykonávaním funkcie predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia.

16. apríla 2009 - Vranovský podnikateľ Ignác Ilčišin doručil premiérovi SR Robertovi Ficovi aj ministrovi hospodárstva SR Ľubomírovi Jahnátkovi výzvu na dohodu o mimosúdnom vyrovnaní v prípade vlastníctva 34 percent akcií spoločnosti Transpetrol. Podnikateľ v tejto súvislosti uviedol, že ak na výzvu nebudú reagovať, predá balík akcií ruskej spoločnosti Promnefťstroj.

23. apríla 2009 - Generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka podal mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd (NS) SR s návrhom na zamietnutie uznesenia Okresného súdu Bratislava I (OS BA I) a s návrhom na odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Urobil tak na podnet ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka.

28. apríla 2009 - Najvyšší súd (NS) SR odložil vykonateľnosť uznesenia Okresného súdu Bratislava I súvisiaceho s jeho konaním, a to až do rozhodnutia o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora (GP) SR Dobroslava Trnku v tejto veci.

29. apríla 2009 - V hoteli Jazero vo Vinnom v Michalovskom okrese sa začalo mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) akciovej spoločnosti Transpetrol. Zvolal ho Ignác Ilčišin. Prítomných bolo 9 akcionárov - 7 vlastníckych subjektov okolo Ilčišina, zástupcovia ruskej spoločnosti Yukos Financial - ale podľa Ilčišina bez hlasovacieho práva, zástupca Ministerstva hospodárstva SR, ako aj členovia predstavenstva spoločnosti. Na programe boli zmena stanov, personálne otázky a záležitosti týkajúce sa ďalšieho fungovania spoločnosti.

26. mája 2009 – Vypočutím súdnej znalkyne a čítaním zo spisu na Krajskom súde (KS) v Žiline pokračovalo pojednávanie so siedmimi obžalovanými, ktorí mali údajne podvodom previesť 647 akcií Transpetrolu, a. s.

29. mája 2009 - Najvyšší súd SR (NS) zrušil na základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora rozhodnutie bratislavského okresného súdu vo veci vydania poverenia zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Transpetrol. NS SR si osvojil názor, že akcie spoločnosti Transpetrol nemohli byť predmetom exekúcie.

1. júna 2009 - Na ďalšom z mimoriadnych valných zhromaždení Transpetrolu, ktoré organizoval Ignác Ilčišin, si začal svoje práva uplatňovať údajný nový vlastník akcií. Ilčišin, ktorý dovtedy deklaroval ich vlastníctvo, totiž predal svoj podiel v máji 2009 spoločnosti Quick Power Plant.

22. júna 2009 - Vypočutím súdneho znalca a čítaním zo spisu pokračovalo na Krajskom súde (KS) v Žiline pojednávanie s obžalovanými. Senát KS jedného zo siedmich obžalovaných, ktorý nesúhlasil s pojednávaním v jeho neprítomnosti, vylúčil na samostatné konanie.

23. júna 2009 – Senát Krajského súdu (KS) v Žiline ukončil dokazovanie na pojednávaní s obžalovanými v kauze prevodu 647 akcií Transpetrolu, a. s. Na záver odzneli záverečné reči prokurátora, zástupcu poškodenej strany, obhajcov i obžalovaných.

30. júna 2009 – Senát Krajského súdu v Žiline vymeral Ignácovi Ilčišinovi za trestný čin podvodu a trestný čin prípravy legalizácie príjmov z trestnej činnosti nepodmienečný trest 9 rokov v II. nápravno-výchovnej skupine a peňažnú pokutu 30.000 eur (903.780 Sk). Ďalším piatim obžalovaným vymeral za trestné činy podvodu v spolupáchateľstve, prípravu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, zneužitie právomoci verejného činiteľa a porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku nepodmienečné tresty od 3 rokov a 10 mesiacov do 9 rokov a peňažné tresty od 20.000 do 30.000 eur (602.520 do 903.780 Sk). Súd dospel k názoru, že akcie Transpetrolu, a. s., ktoré predstavujú 34,05 percentný podiel na základnom imaní, nikdy neprešli zo štátnych rúk do vlastníctva skupiny okolo podnikateľa Ignáca Ilčišina.

8. novembra 2009 - Podnikateľa Ignáca Ilčišina vzal Špecializovaný trestný súd (ŠZS) v Pezinku do väzby. Dôvodom sa stala obava z možného pokračovania v trestnej činnosti.

19. novembra 2009 - Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť podnikateľa Ilčišina voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o uvalení väzby na menovaného.

17. februára 2010 – Ignáca Ilčišina Najvyšší súd SR prepustil z väzby. Súčasne zrušil napadnuté uznesenie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici.

28. mája 2010 - Krajský súd v Košiciach rozhodol, že spoločnosť Gajus, a. s., ktorá patrila k skupine firiem a osôb združených okolo podnikateľa Ignáca Iľčišina, nie je vlastníkom 100 kusov akcií Transpetrolu, a. s., a že zmluva, na základe ktorej malo v minulosti dôjsť k exekučnému prevodu týchto akcií, je neplatná - teda že akcie spoločnosti nemohli byť v roku 1998 predmetom exekúcie a ich vlastníkom mohla byť len Slovenská republika.

8. júna 2011 - Najvyšší súd (NS) SR svojím aktuálnym rozhodnutím podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR opäť potvrdil, že 100 percentným vlastníkom Transpetrolu je Slovenská republika.

1. júla 2011 - V kauze došlo k ďalšiemu dôležitému rozhodnutiu. Po náročnom pojednávaní na Okresnom súde v Michalovciach súd rozhodol, že Ignác Ilčišin nie je a nikdy ani nebol predsedom predstavenstva a. s. Transpetrol. Všetky úkony, ktoré uskutočnil vydávajúc sa za predsedu predstavenstva tejto spoločnosti, nemajú právne účinky.

1. februára 2012 - Štát opäť uspel v kauze Transpetrol. Krajský súd v Bratislave rozhodol v ďalšom zo sporov súvisiacich s kauzou 34 percent akcií Transpetrolu. Zamietol žalobu 7 subjektov združených okolo Ignáca Ilčišina. Žalobcovia žiadali, aby súd určil, že Slovenská republika v roku 2002 neplatne predala akcie Transpetrolu spoločnosti Yukos Finance B.V.

10. mája 2012 - Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II jednoznačne potvrdilo, že uznesenia, ktoré Ignác Ilčišin vydával za uznesenia valného zhromaždenia Transpetrolu, nemajú právne účinky. Okresný súd Bratislava II rozhodol o tom, že zhromaždenie zorganizované Ignácom Ilčišinom 29. apríla 2009 v rekreačnom stredisku Vinné jazero nebolo mimoriadnym valným zhromaždením akciovej spoločnosti Transpetrol a uznesenia prijaté na tomto zhromaždení nie sú uzneseniami MVZ Transpetrolu.

7. novembra 2012 - Spolu tri firmy okolo podnikateľa Ignáca Ilčišina nemôžu byť zapísané ako akcionári Transpetrolu. Takto znie rozsudok súdu o právach podnikov Gajus, Gabana a Tradeunion, ktorý však ešte nenadobudol právoplatnosť.

27. júna 2014 – Ministerstvo hospodárstva SR dostalo rozsudok Krajského súdu v Košiciach týkajúci sa sporu, v ktorom rezort navrhoval určiť exekučný prevod akcií spoločnosti Transpetrol, a. s., za absolútne neplatný právny úkon a rozsudok Okresného súdu Košice II v plnom rozsahu potvrdil. Proti rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach už nebolo prípustné odvolanie.

17. februára 2015 – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vyniesol rozsudok v kauze týkajúcej sa Transpetrolu. Právnikov Ignáca Ilčišina a Jána H. uznal za vinných z pokusu pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu. Ilčišin by mal stráviť vo väzení 11 rokov, jeho komplic Ján H. päť rokov. Trest by si mali obidvaja odpykať v ústave s najnižším stupňom stráženia. Súd im uložil aj ochranný dohľad. Ilčišinovi na dobu tri roky, Jánovi H. na jeden rok.

30. novembra 2016 – Najvyšší súd (NS) SR nerozhodol v kauze týkajúcej sa Transpetrolu a verejné zasadnutie v tejto veci odročil.

8. marca 2018 – Najvyšší súd (NS) SR vzal do väzby Ignáca Ilčišina a určil termín verejného zasadnutia v tejto veci na 21. marca tohto roka.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.