< sekcia Slovensko

Pri testovaní školskej spôsobilosti sa porušujú práva dieťaťa

Tlačová konferencia verejnej ochrankyne práv (VOP) Jany Dubovcovej na tému - Vplyv praxe testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia. Foto: TASR/Michal Svítok

Ombudsmanka Jana Dubovcová to uviedla na základe výsledkov prieskumu, ktorý sa zaoberal súčasnou praxou v diagnostikovaní školskej spôsobilosti.

Bratislava 20. augusta (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová je presvedčená, že súčasná prax v testovaní školskej spôsobilosti je diskriminačná. Tvrdí, že diagnostika nezohľadňuje špecifiká detí zo sociálne znevýhodneného či nepodnetného prostredia. Platí to najmä o deťoch z rómskej komunity. Ombudsmanka to uviedla na základe výsledkov prieskumu, ktorý sa zaoberal súčasnou praxou v diagnostikovaní školskej spôsobilosti.

Prieskum realizovala skupina Kancelárie verejnej ochrankyne práv od 14. mája do 3. júna 2014. Oslovených bolo 11 základných a 11 špeciálnych škôl z celého Slovenska i 21 Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP).

Dubovcová na dnešnej konferencii uviedla, že prieskum preukázal fakt, že CPPPaP pri overovaní školskej spôsobilosti používajú pre všetky kategórie detí rovnaké testy. "Používanie rovnakej skupiny testov znamená nerešpektovanie špecifík určitej skupiny detí, najmä detí z marginalizovaných rómskych komunít, z toto dôvodu sú porušované práva na vzdelávania detí," uviedla Dubovcová. Výsledkom je zaraďovanie týchto detí do špeciálnych škôl. "Toto zaradenie nemenne predurčuje osud žiaka a obsah vzdelania, ktoré môže získať," pripomenula Dubovcová.

Upozornila, že používanie rovnakých testov pre všetky skupiny detí, teda rovnaké zaobchádzanie so všetkými skupinami detí môže znamenať diskrimináciu. "Porušením práva je aj to ak sa nezohľadňujú špecifiká danej skupiny osôb," uviedla Dubovcová.

Psychologička Oľga Bindasová ako gestorka projektu prieskumu uviedla, že pracoviská CPPPaP nepoužívajú najmodernejšie diagnostické nástroje, podľa existujúcich usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a tak nechtiac napomáhajú k diskriminácii detí. Diagnostika podľa jej slov napríklad nezohľadňuje praktickú inteligenciu detí. "Je čas na zmenu pri diagnostikovaní detí, nesmie sa diagnostikovať len intelekt," uviedla Bindasová. Problém je v niektorých prípadoch aj v používaní jazyka a slov v testoch, ktorým rómske deti nemusia rozumieť. "Rómske deti používajú napríklad slovo stôl a stolička, no slovo nábytok, ktorý sa v testoch objavuje ako príklad zovšeobecnenia, nepoznajú," povedala.

Nevyhnutné zmeny

Verejná ochrankyňa práv navrhuje zmeniť súčasný stav použitím viacerých opatrení. Pripomína, že opatrenia vychádzajú z už publikovaných návrhov, ktoré vyšli v strategických materiáloch, týkajúcich inklúzie Rómov do majoritnej spoločnosti. "V prvom rade navrhujem zrušiť v špeciálnych školách triedy s ľahkým mentálnym postihnutím," uviedla Dubovcová.

Súhlasí s tým aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý sa zúčastnil odbornej debaty o výsledkoch prieskumu tímu ombudsmanky. "Variant A, ľahké mentálne postihnutie a riešenie tohto problému by nemalo byť súčasťou špeciálnych škôl, ale základných škôl, ako je to bežne v zahraničí, "zdôraznil Pollák. Pripomenul v tejto súvislosti aj projekt svojho úradu, v rámci ktorého sa stali súčasťou 100 základných škôl aj odborní pracovníci, pôsobiaci v špeciálnych základných školách. "Práve tím odborníkov, ktorí sa venujú špeciálnej pedagogike a školskej psychológie pomôže školy pripraviť na to, aby mohli vychovávať aj deti s ľahkým mentálnym postihnutím, "povedal Pollák.

Verejná ochrankyňa práv okrem prvého navrhovaného opatrenia žiada zabezpečiť, aby CPPPaP používali najnovšie diagnostické prístupy pri overovaní školskej spôsobilosti a navrhuje aj zaviesť systematické overovanie rediagnostikovania detí zaradených do špeciálnych škôl, vymenovala Dubovcová. Ďalším opatrením by malo byť vytvorenie štátneho programu, špeciálne zameraného na trávenie voľného času detí z marginalizovaných komunít a podporu ich rozvoja.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.