< sekcia Slovensko

Firma M. Kočnera vyhrala zmenkový spor s P. Ruskom a TV Markíza

Na archívnej snímke podnikateľ Marián Kočner počas rozhovoru pre média po skončení súdneho pojednávania v spore týkajúcom sa zmeniek, ktorých vyplatenie žiada od exriaditeľa Markízy Pavla Ruska v Bratislave 16. apríla 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Právny zástupca televízie na súde vyjadril podozrenie, že v prípade Kočnera a Ruska ide o dopredu zinscenovaný podvod.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Rozhodla o tom vo štvrtok sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Zuzana Maruniaková. Rozsudok nie je právoplatný. Televízia sa voči nemu odvolá, Rusko sa na jeho vynesení nezúčastnil a Kočner ho nekomentoval.

Sudkyňa vyniesla verdikt v prvom z trojice súdnych sporov, v ktorých firma podnikateľa Kočnera požaduje preplatenie troch zmeniek v celkovej hodnote viac ako 42 miliónov eur. Pojednávanie neohrozil ani bombový poplach, kvôli ktorému polícia súdnu budovu dopoludnia uzatvorila. Do finále sa zmenkový spor na prvom súdnom stupni dostal po tom, ako sudkyňa odmietla z dôvodu ekonomiky pojednávania vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré navrhovala vykonať žalovaná TV Markíza.

Rozsudok Maruniaková odôvodnila tým, že Kočnerova spoločnosť pred súdom preukázala, že je riadnym majiteľom zmenky a má právo požadovať zmenkovú sumu vrátane šesťpercentného úroku, ktorý začal plynúť k dátumu jej splatnosti – 11. júna 2015. Samotný Rusko pred súdom dosvedčil, že zmenku 11. júna 2000 podpísal a opísal aj okolnosti, za akých k tomu došlo. Pravosť zmenky a nárok Kočnera tak pred súdom namietala iba súkromná televízia, tej hrozí, že zmenku bude musieť v prípade nemajetnosti Ruska uhradiť.

Argumenty televízie sudkyňa označila na nedôvodné a nepreukázané, podľa nej neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení. "Žalovaný v druhom rade okrem všeobecne formulovanej procesnej obrany, ktorou poprel pravosť podpisu a dátum vystavenia zmenky, neposkytol súdu žiadne také konkrétne skutkové tvrdenia, ktorými by konkretizoval túto svoju procesnú obranu," uviedla v odôvodnení rozsudku. V konaní podľa Maruniakovej nebolo preukázané, že by žalovaní nemali povinnosť nesporný záväzok splniť.

Kočner v reakcii na rozsudok povedal, že ho nebude komentovať. "Ešte raz, ako to mám hodnotiť? Je to rozhodnutie súdu. Už som vám povedal, páni, neviem, či ste hluchí alebo ste hlúpi, pardon za výraz, aby ste sa neurazili. Rozhodnutia súdu sa nekomentujú. Rozhodnutia súdu sa prijímajú," vysvetlil. Právny zástupca Ruska neuviedol, či sa jeho klient odvolá voči rozsudku.

"Rozsudok hodnotíme nie ako spravodlivý, máme za to, že súd uprel žalovanému v druhom rade možnosť konať pred súdom, bez zjavného dôvodu ignoroval dôkazy, ktoré sú v spise, a poukazoval čisto na tvrdenia Pavla Ruska o tom, že on tú zmenku podpísal v roku 2000," vytkol sudkyni formalistický postup právny zástupca televízie Tomáš Kamenec. "Výlučne tvrdenie Pavla Ruska a Mariána Kočnera nemôže byť korunou dôkazov, ak všetky ostatné okolnosti svedčia o tom, že táto zmenka v danom období podpísané nebola, nikde sa nevyskytla a objavila sa zázračne až po 16 rokoch," doplnil.

Kamemec na súde vyjadril podozrenie, že v prípade Kočnera a Ruska ide o dopredu zinscenovaný podvod. "Bežne sa žalovaný (Rusko - pozn. TASR) nechová tak, že by ten nárok v celom rozsahu uznával a snažil sa všemožne podporiť v dokazovaní žalobcu, ktorý uplatňuje nárok," odôvodnil Kamemec. Sudkyni v záverečnej reči odkázal, že jej kladný rozsudok môže byť zničujúci pre túto krajinu a poskytnúť manuál na podobné konanie. "Trvám na takomto vyjadrení. Toto je návod pre každého, kto nemá čestné úmysly," uviedol.

Televízia v priebehu procesu poukazovala na to, že zmenka sa nenachádza v jej účtovníctve, ani v účtovníctve Kočnerových firiem a nebola uplatnená v čase splatnosti v roku 2015, keď procesné predpisy umožňovali postupovať rýchlejšie. Súd neúspešne žiadala o pribratie zahraničného experta, ktorý by mohol analyzovať zloženie atramentu na zmenke a posúdiť, či nie je antedatovaná.

Predložila aj odborné vyjadrenie znalkyne, ktorá prehlásila, že podpisy Ruska z roku 2000 sa nepodobajú na súčasné. Podľa sudkyne však znalkyňa spochybnila samu seba, keď skonštatovala, že nemala k dispozícii originály. Kamenec tvrdí, že znalkyňa skonštatovala, že i z kópií je možné urobiť záver, keďže Ruskove podpisy z rôznych časových období sú natoľko odlišné.

Prehľad súdneho sporu ohľadom zmenky v hodnote 8,3 milióna eur19. februára 2018 – Sudca Okresného súdu Bratislava V odročil pojednávanie z dôvodu ochorenia právneho zástupcu žalovaného Pavla Ruska.

22. februára 2018 – Pojednávanie v prípade zmenky v hodnote 8,3 milióna eur týkajúcej sa spoločnosti Mariána Kočnera, exministra Pavla Ruska a TV Markíza sa uskutoční 28. februára tohto roka. V tento deň sa neuskutočnilo, nakoľko polícia musela evakuovať všetky súdy v Bratislave pre nahlásenú bombovú hrozbu.

28. februára 2018 – Výpoveďou Mariána Kočnera na Okresnom súde (OS) Bratislava V pokračovalo pojednávanie v prípade zmenkovej kauzy. Okrem iného vo svojej výpovedi a na otázky právneho zástupcu spoločnosti Markíza – Slovakia, s. r. o., uviedol, že k Pavlovi Ruskovi nemá žiaden vzťah a to ani pracovný alebo obchodný. Z výsluchu Kočnera ďalej vyplynulo, že nevie, koľko zmeniek mohol Rusko podpísať v roku 2000. Vtedajšia spolumajiteľka Markízy Sylvia Volzová však o vystavených zmenkách nevedela a Kočner ju o nich ani neinformoval.

16. apríla 2018 – Na Okresnom súde (OS) Bratislava V pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade zmenkovej kauzy. Právny zástupca TV Markíza na pojednávaní predložil odborné stanovisko ohľadom pravosti podpisu Ruska na zmenke na sumu 8,3 milióna eur. V ďalšom priebehu súdneho konania jednotlivé strany predložili viacero listín a navrhli vypočuť ďalších svedkov.