< sekcia Slovensko

VIDEO: Novým generálnym riaditeľom RTVS sa stal Jaroslav Rezník

Na snímke Jaroslav Rezník. Foto: TASR

Jaroslava Rezníka dnes za generálneho riaditeľa RTVS vybrali poslanci NR SR v druhom kole voľby tajným hlasovaním.

Bratislava 20. júna (Teraz.sk/TASR) - Za nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na obdobie piatich rokov dnes poslanci v tajnej voľbe zvolili Jaroslava Rezníka. Aktuálny riaditeľ TASR Rezník tak v dnešnom druhom volebnom kole dostal prednosť pred súčasným šéfom RTVS Václavom Mikom.

"Konštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe zvolila za generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka," vyhlásil po skončení tajnej voľby podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD) s tým, že Rezník sa stane riaditeľom od 2. augusta.

Vyhlásenie výsledkov 2.kola voľby generálneho riaditeľa RTVSV tomto opakovanom hlasovacom kole bolo vydaných bolo 147 hlasovacích lístkov, všetky boli odovzdané a jeden z nich bol neplatný. Za Jaroslava Rezníka hlasovalo 95 poslancov, 45 bolo proti a šiesti sa zdržali. Za Václava Miku hlasovalo 50 poslancov, 86 bolo proti a desiati sa zdržali hlasovania.

Rezník sa chce stretnúťs Mikom a Gallom


Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) bude pod mojím vedením národná, kultúrna inštitúcia, ktorá bude plniť dôsledne svoje poslanie verejnej služby. Pre TASR to uviedol Jaroslav Rezník, ktorý bude od augusta novým generálnym riaditeľom RTVS.

Reakcia J. Rezníka na zvolenie:


"Úprimne ďakujem všetkým poslancom, ktorí mi dali veľmi silný mandát na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa RTVS," povedal Rezník. Prácu súčasného manažmentu Rozhlasu a televízie Slovenska oceňuje a chce na ňu nadviazať. "Budem sa zo všetkých síl snažiť, aby aj pod mojím vedením mohla RTVS hovoriť o období ďalšej kontinuity," skonštatoval. Rezník ako prvé plánuje stretnutie s Václavom Mikom, predsedom Rady RTVS Igorom Gallom a kontaktovať bude aj Ministerstvo kultúry SR.    

Do druhého kola postúpili dvaja najúspešnejší kandidáti


Keďže v prvom volebnom kole 15. júna nezískal ani jeden z kandidátov viac ako polovicu hlasov zúčastnených poslancov, do dnešného druhého kola volieb o post šéfa RTVS postúpili dvaja najúspešnejší z pôvodnej osmičky kandidátov, Jaroslav Rezník a Václav Mika.

Za Rezníka hlasovalo v prvom kole v tajných voľbách 73 poslancov, za Miku 53. Rezníkovi na víťazstvo už v prvom volebnom kole chýbal iba jeden hlas.

Priebeh volieb na videu TASR:Poslanci v aktuálnych voľbách generálneho riaditeľa RTVS vyberali z ôsmych kandidátov, Petra Abraháma, Richarda Dírera, Fedora Flašíka, Václava Miku, Jaroslava Rezníka, Michala Ruttkaya, Zuzany Ťapákovej a Stanislava Velitzkého.

Pred piatimi rokmi získal Mika ako nominant Smeru-SD 74 hlasov, Rezník dnes o 21 viac. Podľa Borisla Kollára teda očividne "načrel" aj do opozičných hlasov. Jeho strana Sme rodina v tejto voľbe podporila Miku, to isté v mene SaS deklarovala Jana Kiššová a za OĽaNO Jozef Viskupič.

Profil PhDr. Jaroslava Rezníka

Jaroslav Rezník sa narodil 12. júla 1966 v Ružomberku. Vyštudoval slovenský a ukrajinský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Po ukončení vysokoškolských štúdií prednášal na katedre slovenského jazyka a literatúry UPJŠ dejiny staršej slovenskej literatúry a svetovú literatúru.

Od roku 1993 pôsobil ako riaditeľ Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu (SRo) v Košiciach. V rokoch 1997-2005 bol ústredným, potom generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave.

Je autorom úspešnej koncepcie projektu Slovenský rozhlas ako národné multikultúrne médium. V roku 2000 získal ocenenie Manažér roka. Na funkciu generálneho riaditeľa SRo kandidoval aj na nasledujúce funkčné obdobie, o vedúci post v SRo sa tak uchádzal po tretí raz od roku 1997. Dňa 8. februára 2006 však svoju kandidatúru z rokovania Rozhlasovej rady SRo stiahol a definitívne odstúpil z voľby riaditeľa rozhlasu.

V rokoch 2000 až 2004 bol členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Do roku 2007 pracoval na Ministerstve kultúry SR v sekcii médií a audiovízie na pozícii hlavný štátny radca.

Vláda SR vymenovala Jaroslava Rezníka 4. apríla 2007 do funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), ktorej sa ujal 5. apríla 2007. Po legislatívnej zmene TASR zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu ho Správna rada TASR v apríli 2009 opätovne zvolila za generálneho riaditeľa TASR na päťročné funkčné obdobie. Tento post obhájil a v januári 2014 ho Správna rada TASR opäť zvolila za generálneho riaditeľa TASR na ďalšie päťročné funkčné obdobie počnúc dňom 30. apríla 2014.

Pod jeho vedením vznikol v TASR silný spravodajský web a rešpektovaná online televízia. Projekt digitalizácie archívov TASR z prostriedkov Európskej únie (EÚ) sa uskutočnil v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Výsledkom sa stalo moderné vyhľadávacie webové rozhranie, ktoré poskytuje náhľady zdigitalizovaného archívu.

Je členom Rady pre reklamu.

Jeho otec, Jaroslav Rezník st. je známy slovenský básnik, spisovateľ, scenárista, prekladateľ a publicista.Rozhlas a televízia na Slovensku


Slovenská televízia a rozhlas boli do apríla 1990 organizačnými zložkami federálnej televízie a rozhlasu v bývalom Československu.

Slovenská vláda schválila 8. apríla 1990 zmenu názvu Československej televízie v Slovenskej socialistickej republike (SSR) na Slovenskú televíziu. Dňa 4. septembra 1990 nastala ďalšia zmena. Federálnym kanálom zostal dovtedajší program F 1, zatiaľ čo druhý program sa rozdelil na dva samostatné okruhy - ČTV a S1.

Slovenská televízia bola zriadená 1. júla 1991 zákonom Slovenskej národnej rady (SNR) o Slovenskej televízii č. 254/1991 Zb. ako prvá verejnoprávna televízia v postkomunistických krajinách.

Zákonom č. 255/1991 Zb., ktorý prijala SNR 24. mája 1991, vznikol Slovenský rozhlas (SRo) ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) prijalo 30. októbra 1991 zákon č. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Otvoril sa tak priestor pre vznik duálneho systému elektronických médií.

Dňa 2. decembra 1992 zákonom č. 597/1992 Zb. prijatým FZ ČSFR zanikli federálne inštitúcie rozhlasu a televízie k 31. decembra 1992 spolu s ČSFR.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) od 1. januára 1993 vysielala Slovenská televízia (STV) na dvoch vysielacích okruhoch. STV pod týmto názvom zanikla k 31. decembru 2010.

Slovenský rozhlas (SRo) sa po vzniku samostatnej SR 1. januára 1993 stal jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou na Slovensku.

Od 1. januára 2011 začal v SR platiť zákon č.532/2010 Zb. o rozhlase a televízii, ktorý priniesol novú verejnoprávnu inštitúciu Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), vznikla zlúčením STV a SRo do jednej inštitúcie.

Vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Sulík poveril riadením RTVS dočasne Miloslavu Zemkovú, ktorá bola dovtedy na čele SRo. Zemková vzápätí rozhodla, že STV povedie dočasne Ľubomír Machaj a SRo Daniela Vašinová.


Výberová chronológia šéfov televízie, rozhlasu a Rozhlasu a televízie Slovenska po roku 1989


Riaditelia a štatutári televízie (1989-2010):

Jaroslav Hlinický: február 1984 - január 1990

Vladimír Strnisko: 10. januára 1990 - 11. januára 1990, jeden deň - slovenská vláda ho zvolila do funkcie a na druhý deň ho po protestoch televíznych pracovníkov odvolala.

Roman Kaliský: január 1990 - august 1990

Peter Zeman: september 1990 - máj 1991

Rudolf Šimko: jún 1991 – marec 1992

Marián Kleis: apríl 1992 - september 1992

Peter Malec: október 1992 - november 1993

Miroslav Majoroš (štatutár): november 1993 - február 1994

Ivan Stadtrucker: február 1994 - december 1994

Jozef Darmo: december 1994 - december 1996

Igor Kubiš: december 1996 – november 1998

Štefan Dlugolinský (štatutár): 12. november 1998 – 19. november 1998

Milan Materák: november 1998 – august 2002

Jozef Filo (štatutár): august 2002 – január 2003

Jozef Mračna (štatutár): august 2002 – január 2003

Richard Rybníček: január 2003 - júl 2006

Branislav Záhradník (štatutár): júl 2006 – november 2006

Ľubor Košút (štatutár): júl 2006 – november 2006

Radim Hreha: december 2006 – december 2007

Jozef Mračna (štatutár): december 2007 – apríl 2008

Štefan Nižňanský: apríl 2008 – december 2010


Riaditelia rozhlasu (1989-2010):

Vasiľ Bejda, riaditeľ: 1989 – 1990

Viliam Roth, riaditeľ: 1990

Vladimír Štefko, riaditeľ: 1990 – 1991

Vladimír Štefko, ústredný riaditeľ: 1991 – 1994

Ján Tužinský, ústredný riaditeľ: 1994 – 1997

Jaroslav Rezník, ústredný, od 2003 generálny riaditeľ: 1997 – 2005

Miloslava Zemková, generálna riaditeľka: od 2006 - 2010


Riaditelia a štatutári RTVS (2011 - súčasnosť)

Miloslava Zemková (štatutár): január 2011 – február 2011

Miloslava Zemková: február 2011 – jún 2012

Daniela Vašinová: jún 2012 – august 2012

Peter Ondro (štatutár): jún 2012 – august 2012

Václav Mika: august 2012 – súčasnosť

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.