< sekcia Slovensko

Klub 500 nesúhlasí, aby bola angličtina na úrovni voliteľného predmetu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Podľa Klubu 500 je tento krok nesystémový a škodlivý.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Klub 500 nesúhlasí s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý stavia výučbu angličtiny na základných školách na úroveň voliteľného jazyka. Podľa návrhu rezortu školstva by riaditelia základných škôl mali sami rozhodnúť, ktorý jazyk sa bude vyučovať povinne. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa Klubu 500 je tento krok nesystémový a škodlivý. "Štát investoval do výučby angličtiny a aj do vzdelávania pedagógov, ktorí ju majú vyučovať, obrovské prostriedky. Anglický jazyk je dôležitý aj z pohľadu trhu práce. Je najviac preferovaný medzi zamestnávateľmi a jeho slabé ovládanie môže v budúcnosti znevýhodňovať absolventov škôl pri hľadaní zamestnania," tvrdí Gregor.

Podľa Gregora nie je pravda, že ministerstvo pristupuje k liberalizácii výučby jazykov po dohode so zamestnávateľmi. "Práve tí požadovali, aby bola angličtina povinná," poznamenal Gregor. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva, krok k liberalizácii výučby cudzích jazykov uvítali niektorí zamestnávatelia z Nemecka i Francúzska. "Ako príklad môžeme uviesť skutočnosť, že na západnom Slovensku zamestnávajú našich občanov veľké automobilky Volkswagen a Peugeot Citroën," dodal rezort školstva.

Podľa rezortu školstva rovnako školy vnímajú pozitívne, ak majú možnosť slobodnej voľby, takže tento krok je pre ne dobrovoľný. "Ak škole a jej žiakom vyhovuje ako povinný cudzí jazyk anglický jazyk, môže v jeho výučbe pokračovať," vysvetlilo ministerstvo. V prípade, že sa žiak rozhodne pre iný prvý cudzí jazyk, angličtina sa pre neho stane druhým povinným jazykom.

Klub 500 žiada rezort školstva, aby tento návrh prehodnotilo a nezavádzalo opatrenia, ktorých výsledkom bude zhoršenie kvality absolventov našich škôl.

Na základných školách by malo od septembra dôjsť k liberalizácii výučby cudzích jazykov. Zmena by sa mala týkať výberu prvého cudzieho jazyka. Doteraz bola prvým cudzím jazykom povinne len angličtina. Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva potvrdil, že pre školy chce zaviesť možnosť ponúkať aj iný cudzí jazyk. Malo by ísť o nemčinu, francúzštinu, ruštinu, taliančinu alebo španielčinu.