< sekcia Slovensko

Komisárka pre deti evidovala vlani 1566 podnetov

Na archívenj snímke detská ombudsmanka Viera Tomanová. Foto: TASR Martin Baumann

Komisárka Viera Tomanová prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Pri posudzovaní práv detí zdôrazňuje potrebu zohľadniť najmä záujem dieťaťa.

Bratislava 21. mája (TASR) - Úrad komisárky pre deti evidoval vlani 1566 podnetov, čo je oproti roku 2017 viac o 479 podnetov. Zamestnanci úradu prešetrovali 844 podnetov. Vyplýva to zo správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2018, ktorú parlament v utorok zobral na vedomie.

Komisárka Viera Tomanová prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Pri posudzovaní práv detí zdôrazňuje potrebu zohľadniť najmä záujem dieťaťa. Tomanovej úrad riešil aj šikanu v školách či otázku očkovania a epidémie osýpok, pozrel sa aj na situáciu súvisiacu s epidemickým výskytom syfilisu u detí v Trebišove.

"Podľa veku z celkového počtu osôb chorých na syfilis, tvorili deti až 42 percent nových prípadov, a to vo vekovej štruktúre do 14 rokov – 19 percent, vo vekovej štruktúre od 15 do 17 rokov – 23 percent," konštatuje Tomanová v správe. Zdôrazňuje potrebu hygieny, diagnostiky a ďalšie opatrenia.

Správa hovorí aj o výsledkoch monitoringu detských domovov. Dodržiavanie práv dieťaťa monitorovali v 39 štátnych detských domovoch.

Podľa prieskumu sa až 59 percent detí stretlo so zlým zaobchádzaním, čo považuje komisárka za alarmujúce. "Konfrontácia so zlým zaobchádzaním doma predstavuje 19 percent a na ulici 25 percent," konštatovala.

V škole sa so zlým zaobchádzaním stretlo 27 percent detí. "Zistenie, že až 21 percent detí sa stretlo so zlým zaobchádzaním priamo v detskom domove, je pre komisárku jedna z najzávažnejších informácií," uvádza sa v správe.

Ešte závažnejšie je podľa komisárky zistenie, že až 54 percent detí, ktoré sa stretli so zlým zaobchádzaním v detskom domove, sa stretlo so zlým zaobchádzaním zo strany dospelej osoby. Prieskum tiež ukázal, že pojem „ľudské práva“ pozná až 75 percent detí.

Neohlásený monitoring robil komisárkin úrad v 14 reedukačných centrách. Ukázal, že v každom zariadení je vypracovaný systém odmien a trestov, ktorý stanovuje, aké môžu byť odmeny a tresty a za akých podmienok môžu byť odmeny a tresty udelené. "V reedukačnom zariadení Hlohovec deti uvádzali, že v minulosti sa stretávali i s telesnými trestami, ale v súčasnosti tomu tak už nie je," píše sa v správe.

Monitoring tiež podľa komisárky ukázal, že ústavné právo detí na voľbu povolania a prípravu naň umiestnených v niektorých reedukačných centrách nie je dodržiavané.