< sekcia Slovensko

V. Čislák: Je mi ľúto, že som nevybojoval viac peňazí

Plénum Národnej rady SR (NR SR) počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze v Bratislave, 11. februára 2016. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na mimoriadnu schôdzu sa dostavili sestry aj učitelia. Správu priebežne aktualizujeme.

Bratislava 11. februára (TASR) - Ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi (nom. Smeru-SD) je ľúto, že pre svoj rezort, a teda aj pre sestry, nevybojoval viac peňazí. Povedal to dnes v parlamente počas diskusie k situácii v zdravotníctve.

"Každý minister chce pre svoj rezort viac, ale viem, aké sú mantinely. Ale my sa nebavíme o nule. Hovoríme o 55 miliónoch eur, ktoré zákon garantuje," povedal Čislák. Dodal, že súčasná vláda dala priemerne na mzdy sestier okolo 199 eur. "Za minulej vlády za 1,5 roka sa zvýšil plat sestier o päť eur," poznamenal Čislák.

Naďalej trvá na tom, že v súvislosti s výpoveďami sestier nie je ohrozená zdravotná starostlivosť. "Na Slovensku máme toľko zdravotníckych zariadení a tak blízko seba, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj zdravotníkov je absolútne bezpečné," vyhlásil. Vyzval opozíciu, aby nestrašila a nešírila poplašné správy.

Čislák zároveň pripomenul opatrenia, ktoré podľa neho zdravotníctvu pomohli. "Máme opatrenia, ktoré znižujú dlh nemocníc," povedal. Spomenul aj využívanie elektronického trhoviska na nákupy zdravotníckych zariadení, otvorenú transparentnú nemocnicu, protikorupčnú linku. "Táto vláda si viac začala všímať stav nemocníc," zdôraznil s tým, že nemocnice sa rekonštruujú.

Hovoril aj o referencovaní cien liekov a zdravotníckych pomôcok. Podľa analýz by opatrenia mohli priniesť niekoľkomiliónovú úsporu. Spustená je podľa ministra aj pilotná fáza eHealth. "Nemyslím si, že v rezorte sme urobili málo. Urobili sme opatrenia smerujúce k pacientovi," poznamenal Čislák.

Opozícia má iný názor. Čislák podľa Viliama Novotného (nezaradený) maľuje svet podľa Smeru-SD. "Vy v ňom žijete, ste spokojný. Tvrdíte, že vediete permanentný dialóg so zdravotníkmi. So sestrami vo výpovediach nerokujete, ale vo vašom svete rokujete. Vraj sa situácia v zdravotníctve zlepšuje. Kde? O čom to hovoríte? Chodíte vôbec do nemocníc? Rozprávate sa s pacientmi? Veď sa choďte pozrieť do niektorej štátnej nemocnice," odkázal ministrovi Novotný.

"Vzdialenosť vášho videnia zdravotníctva od reality je asi najväčšia, akú som počul do čias Vladimíra Mečiara. Kto vám to radí? Kto vám to písal? Ste tak mimo reality, že to už ľudia vidia a nedá sa to zahmliť. Ja nepoznám ani som nestretol človeka, ktorý by si o zdravotníctve myslel to čo vy," adresoval Čislákovi Miroslav Beblavý (nezaradený).

Pavol Zajac z KDH nie je spokojný s Čislákovým vystúpením, lebo sa z neho nedozvedel, ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť, keď je vo výpovediach 500 sestier. "Sestry chcú počuť, ako naplníte prísľub Roberta Fica, že sa sestry môžu vrátiť do nemocníc. Sestry, ktoré sa vrátili do Prešovskej nemocnice, musia odprosiť na kolenách, sú vydierané," rozhorčil sa kresťanský demokrat.


Smer-SD navrhuje vlastné uznesenie aj k zdravotníctvu, opozičné odmieta

Vládna strana Smer-SD pripravila alternatívne uznesenie aj k problematike zdravotníctva, ktorej sa poslanci venujú v rámci mimoriadnej schôdze NR SR iniciovanej opozíciou. Smer-SD najskôr navrhol vlastné uznesenie ku školstvu, ktoré bolo prvou časťou rokovania, s novým návrhom k zdravotníctvu prišiel počas rozpravy Richard Raši (Smer-SD). Opozičné uznesenia Smer-SD nepodporuje, neprešli ani na príslušných výboroch.

Parlament má podľa návrhu Rašiho konštatovať, že v súčasnej situácii je dôležité, aby sa dôvera pacientov k zdravotníckym pracovníkom posilňovala a ozdravenie slovenského zdravotníctva pokračovalo. "Zdravotníctvo sa týka skutočne všetkých bez ohľadu na stranícku príslušnosť, na zmýšľanie a vnútorné vyznávanie hodnôt. Je to špecifický rezort a treba rátať s tým, že niektoré benefity sa zúročia až po dlhšom čase," píše sa v návrhu uznesenia.

NR SR má tiež požiadať vládu SR, aby v záujme pacientov aj zdravotníckych pracovníkov pokračovala v prísne nastavených podmienkach: DRG systému a dodržiavania schváleného harmonogramu, eHealth-u, nových pravidiel pri nakupovaní zdravotníckej techniky, vykonávania auditov nemocníc, každoročného prideľovania potrebných kapitálových výdavkov nemocniciam na ich rekonštrukcie a pokračovala vo zvyšovaní benefitov pre pacientov či zachovaní sociálne únosnej liekovej politiky.

Opozícia si záver zdravotníckej časti mimoriadneho pléna predstavuje inak. Parlament by mal podľa nej uznesením konštatovať, že v súčasnej zložitej situácii je potrebné prihliadať predovšetkým na ochranu práv pacientov a na zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. "Vzhľadom na záujmy pacientov a ochranu ich práv je nevyhnutné nielen rokovať o oprávnených požiadavkách zdravotných sestier, ale aj prijať strategické opatrenia zamerané na stabilizáciu ich profesijného a sociálneho postavenia. Spoločenský a morálny význam zdravotných sestier musí byť ohodnotený aj spravodlivou mzdou a dôstojnými pracovnými podmienkami vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení," znie návrh uznesenia.

Parlament by mal ďalej konštatovať, že dlh v zdravotníctve neustále narastá, v dôsledku čoho je ohrozený riadny chod zdravotníckych zariadení. Snemovňa má poukázať aj na závažné podozrenia z nehospodárneho plytvania verejnými zdrojmi v zdravotníctve, ktoré majú negatívne dôsledky na kvalitu poskytovania zdravotných služieb.

Snemovňa má napokon požiadať vládu, aby v záujme práv pacientov a dôstojného finančného ohodnotenia práce zdravotných sestier prijala nielen urýchlené opatrenia na vyriešenie akútneho stavu, ale aj dlhodobé a strategické riešenia v oblasti profesijného a sociálneho postavenia zdravotných sestier.

O tom, ktoré uznesenia k školstvu a zdravotníctvu napokon prejdú, sa rozhodne hlasovaním po skončení rozpravy.


Po desiatich hodinách rokovania sa poslanci dostali k zdravotníctvu

Po vyše desiatich hodinách rokovania mimoriadnej schôdze Národnej rady SR iniciovanej opozíciou sa poslanci dostali k téme zdravotníctva. Dosiaľ riešili situáciu v školstve. V pléne sedí približne 30 zo 150 členov snemovne. Do diskusie k zdravotníctvu sa písomne prihlásilo 13 poslancov, po ich vystúpeniach bude ešte možnosť prihlásiť sa ústne.

Zdravotnícka časť mimoriadneho pléna by sa mala podľa opozície skončiť uznesením, v ktorom sa konštatuje, že v súčasnej zložitej situácii je potrebné prihliadať predovšetkým na ochranu práv pacientov a na zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti.

"Vzhľadom na záujmy pacientov a ochranu ich práv je nevyhnutné nielen rokovať o oprávnených požiadavkách zdravotných sestier, ale aj prijať strategické opatrenia zamerané na stabilizáciu ich profesijného a sociálneho postavenia. Spoločenský a morálny význam zdravotných sestier musí byť ohodnotený aj spravodlivou mzdou a dôstojnými pracovnými podmienkami vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení," znie návrh uznesenia.

Parlament by mal ďalej konštatovať, že dlh v zdravotníctve neustále narastá, v dôsledku čoho je ohrozený riadny chod zdravotníckych zariadení. Snemovňa má poukázať aj na závažné podozrenia z nehospodárneho plytvania verejnými zdrojmi v zdravotníctve, ktoré majú negatívne dôsledky na kvalitu poskytovania zdravotných služieb.

Snemovňa má napokon požiadať vládu, aby v záujme práv pacientov a dôstojného finančného ohodnotenia práce zdravotných sestier prijala nielen urýchlené opatrenia na vyriešenie akútneho stavu, ale aj dlhodobé a strategické riešenia v oblasti profesijného a sociálneho postavenia zdravotných sestier.


Poslanci uzatvárajú diskusiu, Smer-SD navrhol vlastné uznesenie

Už viac ako deväť hodín sa venujú poslanci NR SR problematike školstva, a to v rámci mimoriadneho zasadnutia pléna, ktoré svojimi podpismi iniciovalo 35 opozičných poslancov. Po deviatich hodinách rozpravy prišiel s návrhom vlastného uznesenia Ľubomír Petrák (Smer-SD). Pôvodný opozičný návrh podporu vládnej strany nemá.

Petrák navrhol, aby parlament konštatoval, že kvalitné vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu a že riešenie problémov v školstve nahromadených za obdobie samostatnosti Slovenska vyžaduje pokračovanie v začatých systémových zmenách v školstve naprieč celým politickým spektrom.

Parlament má tiež konštatovať, že konsolidácia verejných financií v tomto volebnom období vytvorila systémové predpoklady pre dlhodobo udržateľné financovanie školstva a vedy na Slovensku.

Plénum má ďalej vyzvať všetky politické strany kandidujúce vo voľbách do NR SR, aby deklarovali záväzok prijať po parlamentných voľbách Národný vzdelávací program na roky 2016 až 2024, ktorý bude vychádzať zo správy o stave školstva. Strany majú zároveň garantovať efektívny, spravodlivý a transparentný systém financovania školstva, prijať zákony o financovaní regionálneho školstva, vysokého školstva a vedy a výskumu v súlade s metodikou a odporúčaniami OECD.

Politické strany majú tiež prijať novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou sa prehodnotí systém kontinuálneho vzdelávania. Má sa tiež dofinancovať modernizačný dlh škôl a školských zariadení vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu eurofondov. Povinnosťou má byť aj každoročné vypracovanie a zverejnenie výročnej správy o stave školstva a o plnení Národného vzdelávacieho programu.

Opozícia nie je s návrhom uznesenia od Smeru-SD spokojná, svoje pôvodné uznesenie považuje za silnejšie. Záverom školskej časti schôdze má byť podľa opozície vyjadrenie vážneho znepokojenia, že vláda SR dlhodobo ignoruje problémy v rezorte školstva. "Táto situácia vyústila do ostrého štrajku pedagogických a odborných zamestnancov školstva, ktorý trvá od 25. januára," uviedla opozícia. Snemovňa má tiež vyjadriť podporu učiteľom a ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom v rezorte školstva, ktorých požiadavky považuje za opodstatnené.

Parlament by mal ďalej upozorniť, že vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu, ale slovenské školstvo trpí akútnym podfinancovaním. Poslanci chcú tiež požiadať vládu, aby bezodkladne rokovala so zástupcami Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a prijala uspokojivé opatrenia na ukončenie štrajku učiteľov a zlepšenie situácie v slovenskom školstve. Navrhuje aj bezodkladné preverenie financovania projektov v rezorte školstva a zabezpečenie, aby peniaze boli vynakladané efektívne a hospodárne.

Opozícia myslela aj na úpravu legislatívy. Parlament má preto podľa uznesenia požiadať vládu o predloženie návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch v skrátenom konaní s cieľom vyhovieť ISU. Iniciatíva totiž žiada konkrétne legislatívne úpravy ako opätovné zavedenie možnosti získavať kredity overením kompetencií, zrušenie sedemročnej obmedzenej platnosti kreditov či obnovenie možnosti získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraniční a tvorivé aktivity.

O oboch návrhoch uznesenia sa bude hlasovať až po skončení mimoriadnej schôdze, čo bude zrejme v nočných hodinách. Jej druhou časťou bude problematika zdravotníctva. Ku školstvu je do rozpravy prihlásený ešte jeden poslanec.


DRAXLER: V školstve treba upratať, školské prostredie je miestom frustrácií

Školské prostredie je miestom každodenných frustrácií, ktoré môžu vyplývať zo zlého plánovania, veľkej byrokracie, zlých vzťahov či nezmyselnosti nejakej regulácie. Myslí si to minister školstva Juraj Draxler (nominant Smeru-SD), podľa ktorého v školstve treba upratať. V niektorých školách podľa jeho informácií od detí a rodičov pretrvávajú ešte praktiky zo socializmu.

Školstvo podľa neho nepotrebuje iba zlepšiť sociálny status učiteľa a deti učiť tak, aby nemuseli toľko memorovať. "Školstvo potrebuje systémové technické zmeny," vyhlásil v dnešnej diskusii na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR.

Informoval, že jeho rezort pripravuje prechod na štandardizované centralizované vstupné testy na stredné školy a postupne aj maturity v rovnakom formáte. "Testovať nepotrebujeme len deti, SR doteraz nemala systém na pravidelné overovanie vedomostí a schopností samotných učiteľov. Máme málo mechanizmov zisťovania, čo sa vlastne v školách deje," povedal Draxler s tým, že v niektorých školách pretrvávajú ešte socialistické praktiky.
Na snímke rokovanie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze NR SR v Bratislave, 11. februára 2016.
Foto: TASR/Štefan Puškáš

Chýba podľa neho efektívny systém na to, aby sa do škôl dostávali nové praktiky. "Systém kontinuálneho vzdelávania skutočne historicky nie je dobre nastavený. Ale príprava nového systému kontinuálneho vzdelávania bola jedným z prvých zámerov, ktoré som po príchode na post ministra oznámil," uviedol Draxler. Jeho analytici podľa neho v krátkom čase návrh pripravia.

"Potrebujeme aj nový súbor štandardov v podobe modernej kurikulárnej politiky. Aj tu je čo doháňať rovnako ako v učebnicovej politike," doplnil Draxler. Trh s učebnicami podľa neho treba čiastočne otvoriť. "Tak, aby na každý predmet bolo na výber aspoň z dvoch kníh kvalitne pripravených," vysvetlil Draxler.

Okrem iného treba tiež podľa ministra upraviť akreditačný systém v oblasti vysokého školstva. "Aby sme neakreditovali študijné programy, ale študijné odbory," priblížil minister s tým, že je nevyhnutná aj dohoda na základnom modeli akreditácie. Draxler by chcel upraviť aj model vnútorného riadenia vysokých škôl. Ten súčasný považuje za ťarbavý. "Je to systém, ktorý znemožňuje príchod profesionálnych manažérov do kľúčových pozícií," poznamenal Draxler.

V regionálnom školstve by sa mala zaviesť reálna kontrola kvality a mali by sa vyradiť zlé školy zo siete. "Ministerstvo predstavy a náčrty má. Potrebujeme to už urobiť. Je pravda, že ako štát nie vždy účelne rozdeľujeme zdroje, ktoré máme na školstvo k dispozícii," povedal Draxler. Dodal, že pre školstvo treba niekoľko reálnych záruk pre pokoj.

Opozícia sa ministra pýta, čo robil Smer-SD v rezorte školstva posledné štyri roky, keď až teraz pred voľbami prichádza s tým, čo školstvo potrebuje. Zároveň pripomenula kauzy a predražené národné projekty, ktoré sa podľa opozície týkajú prevažne školstva.

Do debaty o situácii v školstve sa písomne prihlásilo osem rečníkov. Zatiaľ ani jeden z nich nevystúpil, rečnili predkladatelia a minister. V pléne sedí len asi 20 poslancov z celkového počtu 150.
Opozícia obhajuje učiteľov, Š.Kuffa ich kritizuje, majú vraj vysoké nároky

V školstve treba vytvoriť také podmienky, aby mladí ľudia nemuseli v desaťtisícoch odchádzať do lepších škôl do zahraničia a za lepšími životnými podmienkami. V diskusii o situácii v školstve to dnes v parlamente povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Za zlú situáciu podľa neho môže Smer-SD, ktorý vládne osem z desiatich posledných rokov. Sociálnym demokratom Bugár vyčíta, že sa k protestujúcim učiteľom a sestrám správajú ako k nepriateľom štátu. V školstve aj zdravotníctve treba podľa Bugára prijať dlhodobé najmä koncepcie. "Školstvo je oblasť, kde nestačí rozmýšľať v prítomnosti. Prváčikovia, ktorí idú dnes do školy, budú pravdepodobne pracovať v oblastiach, ktoré dnes ani nepoznáme," doplnil Bugár.

Kresťanskí demokrati pripomínajú, že vláda nesplnila v školstve viaceré svoje záväzky z programového vyhlásenia vlády. "Učitelia sa len dožadujú splnenia sľubov," povedal predseda KDH Ján Figeľ. Zdôraznil, že investície do školstva sú najvýhodnejšie a vrátia sa. "Remeslo má zlaté dno," poznamenal s tým, že v centre reforiem musí byť učiteľ. Smer-SD podľa neho premrhal štyri roky, ktoré mohol využiť na reformy bez toho, aby sa musel dohadovať s koaličným partnerom a robiť ústupky.

Kým väčšina opozície podporuje štrajkujúcich učiteľov, Štefan Kuffa (OĽaNO-NOVA) hovorí, že učitelia si robia vysoké nároky a majú sa vrátiť do škôl k deťom. "Dnes si učitelia robia vysoké nároky, ale kde sú výsledky? Kde sú učitelia? Keď chcú rodičia, aby ich deti urobili prijímačky, tak im musia zaplatiť doučovanie. To nie iba nastaviť dlaň a pýtať 'daj'," rozčuľoval sa v pléne Kuffa.


Opozícia hrá podľa P.Pellegriniho divadlo

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR je len predvolebné divadlo opozície, nie úprimná snaha riešiť problémy v zdravotníctve a školstve. Opozícia dnes ukázala, že riešenie problémov nie je jej priorita. Keby to priorita bola, prišla by do práce v plnom počte a schôdza by sa otvorila bez problémov. Uviedol to dnes pre médiá predseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD).

Na snímke zľava predseda NR SR Peter Pellegrini, podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a podpredseda NR SR Miroslav Číž počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze parlamentu v Bratislave 11. februára 2016.
Foto: TASR/Štefan Puškáš
"Je to divadlo opozície. Zvolávať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mala zaväzovať vládu, aby riešila veci teraz okamžite, pričom 95 percent tých vecí je koncepčného charakteru, ktoré bude musieť pripraviť nová vláda, ide len o divadlo opozície. Museli sme ukázať, že z ich strany je to len súčasť predvolebného boja a nie úprimný záujem posunúť veci k lepšiemu," povedal Pellegrini po tom, čo sa nedarilo otvoriť schôdzu.

Plénum Národnej rady SR (NR SR) počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze v Bratislave, 11. februára 2016.
Foto: TASR/Štefan Puškáš
Rokovanie iniciovalo svojimi podpismi 35 opozičných poslancov. Pri prvom zisťovaní účasti sa v sále prezentovalo len 67 poslancov, pri druhom 72, ale na uznášaniaschopnosť pléna je ich potrebných aspoň 76. Napriek tomu, že poslanci Smeru-SD v sále boli, prezentovalo sa ich len desať, čo by s celou opozíciou, ktorých je 67, na otvorenie schôdze stačilo. Z opozície sa dnes ospravedlnila jedna poslankyňa, pri prvej prezentácii ich však chýbalo desať, pri druhej päť. Parlament bude rokovať nepretržite bez obednej pauzy.

"Ponúkli sme k dispozícii 10 hlasov Smeru. Keby opozícia prišla do práce v plnom počte tak, ako má, snemovňa by bola uznášaniaschopná. Deklarujú, že toto sú pre nich top témy, ktorým sa chcú venovať, ale neprídu do práce. Bolo treba ukázať, že nestačí len tárať do médií a prezentovať sa ako záchranca nejakej skupiny ľudí. Treba aj prísť do práce," vysvetlil Pellegrini.

Opozícia sa po otvorení schôdze dožadovala, aby zástupcovia sestier a učiteľov mohli vystúpiť v pléne. Za istých okolností sa to podľa opozície dá. Vládny Smer-SD však tieto návrhy hlasovaním odmietol.

Schôdza sa začala

Záverom školskej časti schôdze má byť vyjadrenie vážneho znepokojenia, že vláda SR dlhodobo ignoruje problémy v rezorte školstva. "Táto situácia vyústila do ostrého štrajku pedagogických a odborných zamestnancov školstva, ktorý trvá od 25. januára," uviedla opozícia. Snemovňa má tiež vyjadriť podporu učiteľom a ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom v rezorte školstva, ktorých požiadavky považuje za opodstatnené.Parlament by mal ďalej upozorniť, že vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu, ale slovenské školstvo trpí akútnym podfinancovaním. Poslanci chcú tiež požiadať vládu, aby bezodkladne rokovala so zástupcami Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a prijala uspokojivé opatrenia na ukončenie štrajku učiteľov a zlepšenie situácie v slovenskom školstve. Navrhuje aj bezodkladné preverenie financovania projektov v rezorte školstva a zabezpečenie, aby peniaze boli vynakladané efektívne a hospodárne.

Opozícia myslela aj na úpravu legislatívy. Parlament má preto podľa uznesenia požiadať vládu o predloženie návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch v skrátenom konaní s cieľom vyhovieť ISU. Iniciatíva totiž žiada konkrétne legislatívne úpravy, ako opätovné zavedenie možnosti získavať kredity overením kompetencií, zrušenie sedemročnej obmedzenej platnosti kreditov či obnovenie možnosti získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraniční a tvorivé aktivity.

Zdravotnícka časť mimoriadneho pléna by sa mala podľa opozície skončiť uznesením, v ktorom sa konštatuje, že v súčasnej zložitej situácii je potrebné prihliadať predovšetkým na ochranu práv pacientov a na zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. "Vzhľadom na záujmy pacientov a ochranu ich práv je nevyhnutné nielen rokovať o oprávnených požiadavkách zdravotných sestier, ale aj prijať strategické opatrenia zamerané na stabilizáciu ich profesijného a sociálneho postavenia. Spoločenský a morálny význam zdravotných sestier musí byť ohodnotený aj spravodlivou mzdou a dôstojnými pracovnými podmienkami vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení," znie návrh uznesenia.

Parlament by mal ďalej konštatovať, že dlh v zdravotníctve neustále narastá, v dôsledku čoho je ohrozený riadny chod zdravotníckych zariadení. Snemovňa má poukázať aj na závažné podozrenia z nehospodárneho plytvania verejnými zdrojmi v zdravotníctve, ktoré majú negatívne dôsledky na kvalitu poskytovania zdravotných služieb.

Na snímke zástupcovia učiteľov a zdravotných sestier pred vstupom do Národnej rady SR (NR SR) počas rokovania mimoriadnej, 61. schôdze v Bratislave, 11. februára 2016.
Foto: TASR/Štefan Puškáš


Snemovňa má napokon požiadať vládu, aby v záujme práv pacientov a dôstojného finančného ohodnotenia práce zdravotných sestier prijala nielen urýchlené opatrenia na vyriešenie akútneho stavu, ale aj dlhodobé a strategické riešenia v oblasti profesijného a sociálneho postavenia zdravotných sestier.Pred začatím schôdze došlo k hádkam na parlamentnom balkóne, ktorý je určený pre verejnosť. Na schôdzu prišli sestry aj učitelia, podľa svojich slov však boli do poslednej chvíle držaní na vrátnici a potom im povedali, že na balkóne už nie je miesto pre všetkých. Pri naplnenej kapacite balkóna tam ochranka viac ľudí nevpúšťa. Pellegrini po hádkach požiadal o dodržiavanie poriadku a odkázal, že v prípade záujmu je možné sledovať dianie v rokovacej miestnosti aj z kinosály.

Program mimoriadnej schodze prekvapivo schvaleny. Dokonca to moze trvat az do vecera. :)

Posted by Ivan Sakin on Donnerstag, 11. Februar 2016


Sklamané sestry

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyjadrujú sklamanie nad tým, že dnes nedostali možnosť vystúpiť v pléne v rámci mimoriadnej schôdze parlamentu k problematike zdravotníctva a školstva. Opozícia sa po otvorení rokovania dožadovala, aby zástupcovia sestier a učiteľov mohli vystúpiť, čo rokovací poriadok NR SR za istých okolností umožňuje. Vládny Smer-SD však tieto návrhy hlasovaním odmietol.

Sestry chceli podľa svojich slov priamo v parlamente obhájiť svoje požiadavky. "Zároveň by sme chceli poďakovať poslancom NR SR Pavlovi Frešovi (SDKÚ-DS), Miroslavovi Beblavému (nezaradený) a Jozefovi Viskupičovi (OĽaNO-NOVA) za podporný návrh, aby nám v NR SR umožnili vystúpiť," odkázali v stanovisku sestry.

Keďže v pléne prehovoriť nemohli, sestry žiadajú opozičných poslancov, aby sa počas rokovania pýtali, kedy premiér Robert Fico (Smer-SD) splní svoj sľub sestrám, ktorý dal verejne v piatok 5. februára. "Prípadne, čo alebo kto zapríčinil, že riaditelia nemocníc z Prešova, Žiliny a Trnavy neposlúchli verejný sľub Roberta Fica a nechcú prijať sestry späť," tvrdia OZ SaPA a SK SaPA.

Sestry pripomínajú, že sa rozhodli po výzve premiéra vrátiť späť do nemocníc, ale vedenia nemocníc ich nechcú prijať napriek tomu, že ich reálne potrebujú. "Namiesto vysokokvalifikovaných sestier zamestnávajú osoby, ktoré nespĺňajú ani minimálny kvalifikačný predpoklad a nie sú zapísané v registri sestier. Je to zákonná povinnosť, ktorá vznikla z dôvodu, aby komora garantovala kvalitu práce sestier pri lôžkach pacientov," dodali sestry.

TASR prináša výberovú chronológiu mimoriadnych schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).

19. novembra 2012 - Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Vyslovenie nedôvery Borecovi navrhla opozícia v zložení KDH, SDKÚ-DS a Most-Híd. Ako dôvod uviedli jeho nečinnosť v rezorte a v prospech občanov SR. Začiatok mimoriadnej schôdze Národnej rady SR odložili. Rozhodol tak predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD) po tom, ako nebol úspešný ani druhý pokus pri prezentácii poslancov. Tých bolo v sále len 69, na uznášaniaschopnosť parlamentu je potrebných aspoň 76. Nasledujúci deň nebol tiež parlament uznášaniaschopný, tento bod bol presunutý na decembrovú schôdzu NR SR. Parlament napokon neodvolával ministra spravodlivosti Tomáša Boreca. Poslanci totiž zaradili do programu správu o stave justície, ktorú predložil Borec, a opozícia tak dodržala slovo a návrh na odvolanie ministra z programu aktuálnej schôdze stiahla.

16. januára 2013 - Vypočuť si vysvetlenie od prezidenta SR Ivana Gašparoviča, prečo nevymenoval zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša do funkcie, bolo cieľom mimoriadnej schôdze NR SR, ktorú na podnet opozície zvolal predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD). Schôdza sa skončila hneď na začiatku. Poslanci vládneho Smeru-SD dodržali slovo a za program rokovania nezahlasovali.

17. júna 2013 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) otvoril mimoriadne rokovanie parlamentu, ktoré zvolal na podnet 42 opozičných poslancov. Tí si chceli objasniť okolnosti kauzy údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) z rokov 2006 až 2010.

17. - 19. septembra 2013 - Riadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorej deviaty deň otvorili poslanci rokovaním o boji s korupciou, prerušila mimoriadna. Na nej predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) čelil odvolávaniu. Pod návrh na zvolanie takejto schôdze sa podpísalo 56 poslancov opozície z KDH, Mosta-Híd, SDKÚ-DS, SaS, OĽaNO aj strany Nová väčšina – Dohoda. Ich rozhorčenie vyvolala informácia, že podklady vládneho materiálu o získaní zvyšného 49-percentného podielu v materskej spoločnosti Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) údajne pripravovala finančná skupina J&T. Dôkazom bol vládny materiál, v ktorého hlavičke sa nachádzalo meno firmy J&T Investment Advisors.

Rozhodnutie poslancov Smeru-SD o úprave času rokovania mimoriadnej schôdze Národnej rady SR vyvolalo v parlamente viaceré kritické reakcie opozičných poslancov. Okrem viacerých výmen názorov došlo aj k fyzickej potýčke medzi poslancami OĽaNO a Smeru-SD. Dôvodom bola maketa premiéra Roberta Fica, ktorú chceli niektorí poslanci vládnej strany vyniesť zo sály. Rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR o opozičnom návrhu na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica trvalo od večerných hodín do 7. hodiny ráno. Následne sa prerušilo a poslanci sa k nemu opäť vrátili až o 19. hodine. Od 9. hodiny pokračovalo rokovanie prerušenej riadnej schôdze parlamentu. Túto zmenu, ktorú odhlasovalo 80 poslancov Smeru-SD, odôvodnil predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) tým, že napriek snahe o efektívne využitie rokovacieho času opozícia pristupuje len k obštrukcii.

Opozičným poslancom sa podľa očakávaní nepodarilo za kauzu SPP vysloviť nedôveru predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, a tým aj celému jeho kabinetu. Za vyslovenie nedôvery zahlasovalo 59 členov snemovne, proti bolo 82, jeden sa zdržal. Proti vysloveniu nedôvery hlasovali všetci prítomní poslanci Smeru-SD. Naopak, za odvolanie premiéra dvihli ruku všetci prítomní opoziční poslanci, až na Štefana Kuffu (OĽaNO), ktorý sa zdržal. Podľa predsedu vlády v celom spore išlo len o ceny plynu a rozdielny prístup k ich regulácii.

24. októbra 2013 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) ostala vo funkcii. Opozícii sa ju nepodarilo pre kauzu chýbajúcich záchranárskych vrtuľníkov odvolať. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo len 50 poslancov zo 128 prítomných. Svoju ministerku podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD. Naopak, za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia, ktorá mimoriadne rokovanie parlamentu iniciovala. Proti bol len Štefan Kuffa (OĽaNO), Mária Ritomská (OĽaNO) sa zdržala. Opozičné strany vinili Zvolenskú z toho, že počas piatich septembrových dní v roku 2013, kedy pre chýbajúce licencie nelietali záchranárske vrtuľníky v Bratislave a Trenčíne, nebol na Slovensku riadne zabezpečený záchranný systém. Opozícia tiež poukazovala na prípad 39-ročnej ženy, ktorá prišla o život po dopravnej nehode, pri záchrane ktorej vrtuľník nezasahoval. Ministerka prepájanie tragickej nehody pri Skalici s tendrom na licencie pre letecké záchranky označila za nemorálne.

4. februára 2014 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR ku kauze emisie trvala len niekoľko minút. Poslanci Smeru-SD totiž podľa očakávania neschválili program rokovania. Na tlačovej konferencii im to odporučil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Okrem iného povedal, že Smer-SD nemá s kauzou nič spoločné a na mimoriadnom rokovaní by sa len vylievali vedrá špiny.

13. februára 2014 - Opozičné strany sú posadnuté vládnym Smerom-SD, lebo je to stabilná strana so stabilným poslaneckým klubom, ktorý sa nerozpadáva. Vo svojom prejave na úvod mimoriadnej schôdze NR SR to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD). Na rokovaní sa ho opozícia pokúšala odvolať pre kauzu emisie, napokon však ostal vo funkcii. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Hlasovanie si osobne prišiel pozrieť premiér, ktorý po celý čas okrem úvodu schôdze v sále chýbal.

25. marca 2014 - Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) druhýkrát vo svojej funkcii čelil odvolávaniu. Opoziční poslanci nazbierali dostatok podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery. Šéf parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) preto rozhodol o zvolaní mimoriadnej schôdze. Dôvodom na odchod Boreca z ministerského kresla je kauza dovolania v prípade odsúdeného košického exposlanca Františka Olejníka. Kauzou Borecovho dovolania sa 18. marca 2014 zaoberal aj Ústavnoprávny výbor NR SR. Minister na rokovaní priznal, že jeho argumenty možno nie sú také silné a že dovolanie v prípade Olejníka podal z opatrnosti. Zároveň tvrdil, že po preštudovaní spisu zistil závažné chyby vo vyhodnocovaní dôkazov a vzniklo u neho presvedčenie, že súdy sa s viacerými skutočnosťami a dôkazmi nevyrovnali dostatočne. Verejné zasadnutie, na ktorom sa bude rozhodovať o dovolaní Boreca, vytýčil Najvyšší súd SR na 7. apríla 2014. Minister Borec ustál aj druhý pokus opozície o jeho odvolanie z funkcie. Za vyslovenie nedôvery Borecovi hlasovalo 50 poslancov zo 131 prítomných, čo na odvolanie člena vlády nestačilo.

30. októbra 2014 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) ostal vo funkcii. Opozícii nevyšiel zámer vysloviť tomuto členovi vlády nedôveru, keďže nemá potrebnú väčšinu hlasov. Za Richterovo odvolanie po vyše sedemhodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 50 zo 128 prítomných poslancov. Opozícia vyčítala ministrovi práce kauzu agentúry Star EU či nezvládnuté čerpanie eurofondov. Navrhovatelia poukazovali na to, že agentúra Star EU vyhrala všetkých 70 verejných obstarávaní na poradenstvo pri eurofondových projektoch, na ktorých sa zúčastnila. V súvislosti s čerpaním eurofondov opozícia upozorňovala, že Slovensku únia pozastavila vyplácania eurofondov vo výške 400 miliónov eur, pričom krajina už definitívne prišla o takmer 135 miliónov eur.

5. novembra 2014 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR ku kauze štátnej firmy MH Development, ktorú zvolal na podnet opozície predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD), sa nekonala. Poslanci vládnej strany, ktorí majú v parlamente väčšinu, neschválili jej program. Za návrh opozície zahlasovalo len 46 poslancov zo 112 prítomných. Opozícia chcela, aby parlament schváleným uznesením požiadal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v MH Development a požiadal ministra hospodárstva o odvolanie členov dozornej rady tejto firmy, ako aj o ich odvolanie z orgánov obchodných spoločností, v ktorých je rezort hospodárstva spoločníkom.

8. - 10. novembra 2014 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška otvoril 42. schôdzu, opozícia sa na nej pokúšala odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Išlo o jej tretí pokus v tomto volebnom období. Tentoraz sa opozícia pokúšala zbaviť Fica funkcie pre údajné vytváranie korupčného systému. Podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze odovzdali 7. novembra 33 poslanci. Pod návrhom na zvolanie schôdze boli podpísané všetky opozičné strany (SDKÚ-DS, OĽaNO, SaS, nezaradení poslanci) okrem Mosta-Híd a KDH. Obe strany napriek tomu mienili hlasovať za odvolanie Fica. Predseda vlády SR Robert Fico ostal vo funkcii, za jeho odvolanie po 49-hodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 53 zo 133 prítomných poslancov.

10. novembra 2014 - Predseda parlamentu Pavol Paška nemohol čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Poslanci vládneho Smeru-SD totiž neschválili program mimoriadnej schôdze, na ktorej sa chcela opozícia pokúsiť odvolať Pašku. Zasadnutie síce otvorili, ale keďže program neprešiel, schôdza trvala len pár minút. Mimoriadna schôdza k Paškovi nasledovala približne polhodinu po tom, ako sa opozícii po 49-hodinovej diskusii nepodarilo odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z funkcie. Návrh na odvolanie Pašku podpísalo 44 poslancov zo všetkých opozičných klubov. Opozícia ho chcela zbaviť funkcie pre jeho údajnú angažovanosť v zdravotníckych firmách, najmä v Medical Group, ktorá mala dodať piešťanskej nemocnici predražený CT prístroj. Ďalším dôvodom bolo, že Paška nezverejnil svoje príjmy z predaja podielov v súkromných firmách, a tiež Paškova arogancia, s ktorou pristupuje k opozícii. Paška od začiatku spájanie svojej osoby s kauzou CT prístroja odmietal.

12. decembra 2014 - Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek (Smer-SD) ostal vo funkcii. Opozícii nevyšiel zámer vysloviť tomuto členovi vlády nedôveru, keďže nemá potrebnú väčšinu hlasov. Za Počiatkovo odvolanie po vyše desaťhodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 46 zo 120 prítomných poslancov. Opozícia ministrovi vyčítala tender Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na firmu zabezpečujúcu platby mýta cez palivové karty. Podľa KDH boli podmienky v tejto súťaži účelovo nastavené. Tvrdeniam opozičných poslancov však minister Počiatek oponoval.

18. februára 2015 - Minister hospodárstva Pavol Pavlis, ktorý na pôde Národnej rady SR čelil viac ako osemhodinovému pokusu o odvolanie, zostal vo funkcii. Za jeho zosadenie z vládneho postu pre údajný konflikt záujmov hlasovalo len 50 členov snemovne zo 128 prítomných. Za vyslovenie nedôvery Pavlisovi hlasovali všetci prítomní opoziční poslanci, zdržala sa len Mária Ritomská (nezaradená). Svojho ministra podržali všetci prítomní členovia Smeru-SD. Pavlisa chcela opozícia odvolávať pre údajný konflikt záujmov, do ktorého sa mal dostať pre medializovaný súdny spor spoločnosti Port Service s Fondom národného majetku (FNM). Štát v ňom môže prísť o 60 miliónov eur. Podľa opozičných poslancov Pavlis v tomto súdnom spore pomáhal firme dlhodobo. A to nielen z funkcie člena Dozornej rady FNM, ale aj z kresla ministra. Firma, v ktorej bol Pavlis v minulosti predsedom predstavenstva, si od štátu vymáha 60 miliónov eur za neúspešnú privatizáciu Slovenskej plavby a prístavov. Bola vylúčená zo súťaže pre nesplnenie podmienok. Súčasný majiteľ spoločnosti má sídlo na ostrove Curacao pri pobreží Venezuely.

15. - 24. apríla 2015 – Začala mimoriadna schôdza parlamentu, zvolala ju vládna strana Smer-SD, ktorý chcel odvolať šéfa KDH Jána Figeľa odvolať z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. K odvolávaniu pristúpili sociálni demokrati v rámci mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcela vláda prijať opatrenia na ochranu veriteľov veľkých firiem v reštrukturalizáciách. K týmto krokom pristúpil kabinet v súvislosti so situáciou v stavebnej spoločnosti Váhostav-SK. Tá neplatila svojim dodávateľom, dostala sa do reštrukturalizácie a malým veriteľom chcela vyplatiť 15 percent z dlhovaných peňazí. Zámerom vlády bolo dať veriteľom viac. Poslanci Národnej rady SR debatovali o odvolaní šéfa KDH Jána Figeľa z postu podpredsedu parlamentu. Vládna strana Smer-SD napokon lídra KDH Jána Figeľa z postu podpredsedu NR SR neodvolala, aj keď bola presvedčená o jeho plnej politickej zodpovednosti za to, že ako minister dopravy zazmluvnil diaľnice za príliš nízke ceny. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že vládnutie nie je len o používaní väčšiny hlasov, ale najmä o stabilite.

15. - 24. apríla 2015 - Predseda parlamentu Peter Pellegrini otvoril 50. schôdzu Národnej rady SR, na ktorej sa opozícia pokúsila vysloviť nedôveru ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. Poslanci NR SR schôdzu prerušili a začali mimoriadne rokovať o problémoch súvisiacich s reštrukturalizáciou firiem na Slovensku. Minister zdravotníctva Viliam Čislák (nominant Smeru-SD) sa po viac ako týždňovom prerušení rozpravy opäť 24. apríla 2015 postavil pred poslancov. Členovia opozície mu chceli vysloviť nedôveru, lebo sa podľa nich snažil zamiesť kauzy pod koberec. Minister zdravotníctva Viliam Čislák zostal vo funkcii. Za jeho zosadenie z vládneho postu pre údajné zahladzovanie káuz hlasovalo len 37 členov snemovne zo 110 prítomných.

15. júna 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril mimoriadnu schôdzu pléna ku kauze Gorila. Rokovanie 40 podpismi iniciovala opozícia, ktorá nie je spokojná s krokmi špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika pri vyšetrovaní tohto prípadu. Výsledkom rokovania poslancov bolo uznesenie: Národná rada SR konštatuje, že je potrebné dôsledne vyšetriť kauzu Gorila z tretieho volebného obdobia NR SR a obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu zloženej z vtedajších koaličných strán SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, za účelom potvrdenia princípov demokratického a právneho štátu v SR. Za text z dielne Smeru-SD hlasovalo 92 poslancov.

7. októbra 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril rokovanie parlamentu. Jediným bodom mimoriadneho zasadnutia bol vládny návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poslanci posunuli novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má priniesť zvýšenie platov zdravotníkov do druhého čítania. Novela upravuje mzdy vyše 20 zdravotníckym profesiám v nemocniciach, ako sú farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár, s výnimkou lekárov.

21. októbra 2015 - Predseda NR SR Peter Pellegrini zvolal mimoriadnu schôdzu na podnet skupiny opozičných poslancov. Odvolať ministra školstva Juraja Draxlera (nominant Smeru-SD) z funkcie žiadala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Na tento akt vyzbierala dostatočných 30 poslaneckých podpisov. Minister Juraj Draxler ostal vo vládnej funkcii, za jeho odvolanie hlasovalo len 35 poslancov zo 110 prítomných. Po takmer osemhodinovej diskusii s návrhom na odvolanie ministra súhlasili všetci prítomní opoziční poslanci, členovia vládneho Smeru-SD boli proti. Opozícia na čele s SaS uviedla tri dôvody na Draxlerovo odvolanie, a to kauzu v Metodicko-pedagogickom centre (MPC), dianie okolo Iuventy a personálnu politiku ministra. V prípade MPC však nastal 20.10.2015 posun. V kauze ide o to, že v auguste odišlo z tejto priamo riadenej organizácie ministerstva školstva takmer 460.000 eur na falošný účet. Platba a faktúry sa týkali národného projektu, v ktorom mala firma Kvant poslať na školy socializačné balíčky pre deti z osád. Splatnosť faktúr bola k 1. júlu 2015, koncom júna však dostal ekonóm z MPC Jozef Kováč falošný mail s informáciou o zmene účtov. Napokon prišiel o prácu, hoci, ako tvrdí, nemal s tým nič spoločné. Ministerstvo tiež uviedlo, že peniaze by sa mali vrátiť. V prípade Iuventy SaS zdôrazňovala, že minister Draxler nechal budovu vyhlásiť za nadbytočný majetok, resp. budova bola takto vedená počas jeho pôsobenia. "To navodzuje presvedčenie, že ide o pokus dokončiť proces zmocnenia sa majetku Iuventy slúžiaceho školskej mládeži. Na margo personálnej politiky ministra iniciátori schôdze uvádzali, že javili znaky vypovedajúce o nekompetentnosti a presadzovaní spriaznených ľudí.

30. októbra 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú svojimi podpismi iniciovali opoziční poslanci. Jediným bodom rokovania je už druhý návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Minister Čislák ustál aj druhý pokus o odvolanie a ostáva vo vládnej funkcii. Za odvolanie Čisláka na mimoriadnej schôdzi parlamentu hlasovalo 38 poslancov zo 112 prítomných. Po deväťhodinovej diskusii s návrhom na odvolanie ministra súhlasili všetci prítomní opoziční poslanci, členovia vládneho Smeru-SD boli proti. Odvolávanie Čisláka iniciovalo 40 opozičných poslancov na čele s KDH, OĽaNO a SaS. Ministrovi vyčítali, že nechce riešiť zvýšenie transparentnosti v zdravotníctve a zastaviť tunelovanie. V dôvodovej správe opozícia pripomínala, že Čislák k 1. októbru 2015 vymenoval Miroslava Vaďuru za šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), a to po prevalení kauzy, keď VšZP podpísala zmluvy s Annou Sučkovou, tetou dovtedajšieho riaditeľa poisťovne Marcela Foraia.

11. decembra 2015 - Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) čelil opozičnému pokusu o jeho odvolanie. Na tento deň zvolal na základe podpisov poslancov mimoriadnu schôdzu pléna predseda NR SR Peter Pellegrini. Za jeho zosadenie z vládneho postu hlasovalo len 37 členov snemovne zo 107 prítomných. Svojho ministra podržali všetci prítomní poslanci vládnej strany Smer-SD. Za odvolanie Žigu hlasovali len opoziční členovia parlamentu. Opozícia chcela Žigu odvolať pre kauzu obstarania kompy cez Dunaj.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.

Program mimoriadnej schodze prekvapivo schvaleny. Dokonca to moze trvat az do vecera. :)

Posted by Ivan Sakin on Donnerstag, 11. Februar 2016


Sklamané sestry

\r\nOdborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyjadrujú sklamanie nad tým, že dnes nedostali možnosť vystúpiť v pléne v rámci mimoriadnej schôdze parlamentu k problematike zdravotníctva a školstva. Opozícia sa po otvorení rokovania dožadovala, aby zástupcovia sestier a učiteľov mohli vystúpiť, čo rokovací poriadok NR SR za istých okolností umožňuje. Vládny Smer-SD však tieto návrhy hlasovaním odmietol.

\r\nSestry chceli podľa svojich slov priamo v parlamente obhájiť svoje požiadavky. \"Zároveň by sme chceli poďakovať poslancom NR SR Pavlovi Frešovi (SDKÚ-DS), Miroslavovi Beblavému (nezaradený) a Jozefovi Viskupičovi (OĽaNO-NOVA) za podporný návrh, aby nám v NR SR umožnili vystúpiť,\" odkázali v stanovisku sestry.

\r\nKeďže v pléne prehovoriť nemohli, sestry žiadajú opozičných poslancov, aby sa počas rokovania pýtali, kedy premiér Robert Fico (Smer-SD) splní svoj sľub sestrám, ktorý dal verejne v piatok 5. februára. \"Prípadne, čo alebo kto zapríčinil, že riaditelia nemocníc z Prešova, Žiliny a Trnavy neposlúchli verejný sľub Roberta Fica a nechcú prijať sestry späť,\" tvrdia OZ SaPA a SK SaPA.

\r\nSestry pripomínajú, že sa rozhodli po výzve premiéra vrátiť späť do nemocníc, ale vedenia nemocníc ich nechcú prijať napriek tomu, že ich reálne potrebujú. \"Namiesto vysokokvalifikovaných sestier zamestnávajú osoby, ktoré nespĺňajú ani minimálny kvalifikačný predpoklad a nie sú zapísané v registri sestier. Je to zákonná povinnosť, ktorá vznikla z dôvodu, aby komora garantovala kvalitu práce sestier pri lôžkach pacientov,\" dodali sestry.

TASR prináša výberovú chronológiu mimoriadnych schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).

19. novembra 2012 - Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Vyslovenie nedôvery Borecovi navrhla opozícia v zložení KDH, SDKÚ-DS a Most-Híd. Ako dôvod uviedli jeho nečinnosť v rezorte a v prospech občanov SR. Začiatok mimoriadnej schôdze Národnej rady SR odložili. Rozhodol tak predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD) po tom, ako nebol úspešný ani druhý pokus pri prezentácii poslancov. Tých bolo v sále len 69, na uznášaniaschopnosť parlamentu je potrebných aspoň 76. Nasledujúci deň nebol tiež parlament uznášaniaschopný, tento bod bol presunutý na decembrovú schôdzu NR SR. Parlament napokon neodvolával ministra spravodlivosti Tomáša Boreca. Poslanci totiž zaradili do programu správu o stave justície, ktorú predložil Borec, a opozícia tak dodržala slovo a návrh na odvolanie ministra z programu aktuálnej schôdze stiahla.

16. januára 2013 - Vypočuť si vysvetlenie od prezidenta SR Ivana Gašparoviča, prečo nevymenoval zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša do funkcie, bolo cieľom mimoriadnej schôdze NR SR, ktorú na podnet opozície zvolal predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD). Schôdza sa skončila hneď na začiatku. Poslanci vládneho Smeru-SD dodržali slovo a za program rokovania nezahlasovali.

17. júna 2013 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) otvoril mimoriadne rokovanie parlamentu, ktoré zvolal na podnet 42 opozičných poslancov. Tí si chceli objasniť okolnosti kauzy údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) z rokov 2006 až 2010.

17. - 19. septembra 2013 - Riadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorej deviaty deň otvorili poslanci rokovaním o boji s korupciou, prerušila mimoriadna. Na nej predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) čelil odvolávaniu. Pod návrh na zvolanie takejto schôdze sa podpísalo 56 poslancov opozície z KDH, Mosta-Híd, SDKÚ-DS, SaS, OĽaNO aj strany Nová väčšina – Dohoda. Ich rozhorčenie vyvolala informácia, že podklady vládneho materiálu o získaní zvyšného 49-percentného podielu v materskej spoločnosti Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) údajne pripravovala finančná skupina J&T. Dôkazom bol vládny materiál, v ktorého hlavičke sa nachádzalo meno firmy J&T Investment Advisors.

\r\nRozhodnutie poslancov Smeru-SD o úprave času rokovania mimoriadnej schôdze Národnej rady SR vyvolalo v parlamente viaceré kritické reakcie opozičných poslancov. Okrem viacerých výmen názorov došlo aj k fyzickej potýčke medzi poslancami OĽaNO a Smeru-SD. Dôvodom bola maketa premiéra Roberta Fica, ktorú chceli niektorí poslanci vládnej strany vyniesť zo sály. Rokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR o opozičnom návrhu na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica trvalo od večerných hodín do 7. hodiny ráno. Následne sa prerušilo a poslanci sa k nemu opäť vrátili až o 19. hodine. Od 9. hodiny pokračovalo rokovanie prerušenej riadnej schôdze parlamentu. Túto zmenu, ktorú odhlasovalo 80 poslancov Smeru-SD, odôvodnil predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) tým, že napriek snahe o efektívne využitie rokovacieho času opozícia pristupuje len k obštrukcii.

\r\nOpozičným poslancom sa podľa očakávaní nepodarilo za kauzu SPP vysloviť nedôveru predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, a tým aj celému jeho kabinetu. Za vyslovenie nedôvery zahlasovalo 59 členov snemovne, proti bolo 82, jeden sa zdržal. Proti vysloveniu nedôvery hlasovali všetci prítomní poslanci Smeru-SD. Naopak, za odvolanie premiéra dvihli ruku všetci prítomní opoziční poslanci, až na Štefana Kuffu (OĽaNO), ktorý sa zdržal. Podľa predsedu vlády v celom spore išlo len o ceny plynu a rozdielny prístup k ich regulácii.

24. októbra 2013 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) ostala vo funkcii. Opozícii sa ju nepodarilo pre kauzu chýbajúcich záchranárskych vrtuľníkov odvolať. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo len 50 poslancov zo 128 prítomných. Svoju ministerku podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD. Naopak, za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia, ktorá mimoriadne rokovanie parlamentu iniciovala. Proti bol len Štefan Kuffa (OĽaNO), Mária Ritomská (OĽaNO) sa zdržala. Opozičné strany vinili Zvolenskú z toho, že počas piatich septembrových dní v roku 2013, kedy pre chýbajúce licencie nelietali záchranárske vrtuľníky v Bratislave a Trenčíne, nebol na Slovensku riadne zabezpečený záchranný systém. Opozícia tiež poukazovala na prípad 39-ročnej ženy, ktorá prišla o život po dopravnej nehode, pri záchrane ktorej vrtuľník nezasahoval. Ministerka prepájanie tragickej nehody pri Skalici s tendrom na licencie pre letecké záchranky označila za nemorálne.

4. februára 2014 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR ku kauze emisie trvala len niekoľko minút. Poslanci Smeru-SD totiž podľa očakávania neschválili program rokovania. Na tlačovej konferencii im to odporučil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Okrem iného povedal, že Smer-SD nemá s kauzou nič spoločné a na mimoriadnom rokovaní by sa len vylievali vedrá špiny.

13. februára 2014 - Opozičné strany sú posadnuté vládnym Smerom-SD, lebo je to stabilná strana so stabilným poslaneckým klubom, ktorý sa nerozpadáva. Vo svojom prejave na úvod mimoriadnej schôdze NR SR to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD). Na rokovaní sa ho opozícia pokúšala odvolať pre kauzu emisie, napokon však ostal vo funkcii. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Hlasovanie si osobne prišiel pozrieť premiér, ktorý po celý čas okrem úvodu schôdze v sále chýbal.

25. marca 2014 - Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) druhýkrát vo svojej funkcii čelil odvolávaniu. Opoziční poslanci nazbierali dostatok podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery. Šéf parlamentu Pavol Paška (Smer-SD) preto rozhodol o zvolaní mimoriadnej schôdze. Dôvodom na odchod Boreca z ministerského kresla je kauza dovolania v prípade odsúdeného košického exposlanca Františka Olejníka. Kauzou Borecovho dovolania sa 18. marca 2014 zaoberal aj Ústavnoprávny výbor NR SR. Minister na rokovaní priznal, že jeho argumenty možno nie sú také silné a že dovolanie v prípade Olejníka podal z opatrnosti. Zároveň tvrdil, že po preštudovaní spisu zistil závažné chyby vo vyhodnocovaní dôkazov a vzniklo u neho presvedčenie, že súdy sa s viacerými skutočnosťami a dôkazmi nevyrovnali dostatočne. Verejné zasadnutie, na ktorom sa bude rozhodovať o dovolaní Boreca, vytýčil Najvyšší súd SR na 7. apríla 2014. Minister Borec ustál aj druhý pokus opozície o jeho odvolanie z funkcie. Za vyslovenie nedôvery Borecovi hlasovalo 50 poslancov zo 131 prítomných, čo na odvolanie člena vlády nestačilo.

30. októbra 2014 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) ostal vo funkcii. Opozícii nevyšiel zámer vysloviť tomuto členovi vlády nedôveru, keďže nemá potrebnú väčšinu hlasov. Za Richterovo odvolanie po vyše sedemhodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 50 zo 128 prítomných poslancov. Opozícia vyčítala ministrovi práce kauzu agentúry Star EU či nezvládnuté čerpanie eurofondov. Navrhovatelia poukazovali na to, že agentúra Star EU vyhrala všetkých 70 verejných obstarávaní na poradenstvo pri eurofondových projektoch, na ktorých sa zúčastnila. V súvislosti s čerpaním eurofondov opozícia upozorňovala, že Slovensku únia pozastavila vyplácania eurofondov vo výške 400 miliónov eur, pričom krajina už definitívne prišla o takmer 135 miliónov eur.

5. novembra 2014 - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR ku kauze štátnej firmy MH Development, ktorú zvolal na podnet opozície predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD), sa nekonala. Poslanci vládnej strany, ktorí majú v parlamente väčšinu, neschválili jej program. Za návrh opozície zahlasovalo len 46 poslancov zo 112 prítomných. Opozícia chcela, aby parlament schváleným uznesením požiadal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v MH Development a požiadal ministra hospodárstva o odvolanie členov dozornej rady tejto firmy, ako aj o ich odvolanie z orgánov obchodných spoločností, v ktorých je rezort hospodárstva spoločníkom.

8. - 10. novembra 2014 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška otvoril 42. schôdzu, opozícia sa na nej pokúšala odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Išlo o jej tretí pokus v tomto volebnom období. Tentoraz sa opozícia pokúšala zbaviť Fica funkcie pre údajné vytváranie korupčného systému. Podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze odovzdali 7. novembra 33 poslanci. Pod návrhom na zvolanie schôdze boli podpísané všetky opozičné strany (SDKÚ-DS, OĽaNO, SaS, nezaradení poslanci) okrem Mosta-Híd a KDH. Obe strany napriek tomu mienili hlasovať za odvolanie Fica. Predseda vlády SR Robert Fico ostal vo funkcii, za jeho odvolanie po 49-hodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 53 zo 133 prítomných poslancov.

10. novembra 2014 - Predseda parlamentu Pavol Paška nemohol čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Poslanci vládneho Smeru-SD totiž neschválili program mimoriadnej schôdze, na ktorej sa chcela opozícia pokúsiť odvolať Pašku. Zasadnutie síce otvorili, ale keďže program neprešiel, schôdza trvala len pár minút. Mimoriadna schôdza k Paškovi nasledovala približne polhodinu po tom, ako sa opozícii po 49-hodinovej diskusii nepodarilo odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z funkcie. Návrh na odvolanie Pašku podpísalo 44 poslancov zo všetkých opozičných klubov. Opozícia ho chcela zbaviť funkcie pre jeho údajnú angažovanosť v zdravotníckych firmách, najmä v Medical Group, ktorá mala dodať piešťanskej nemocnici predražený CT prístroj. Ďalším dôvodom bolo, že Paška nezverejnil svoje príjmy z predaja podielov v súkromných firmách, a tiež Paškova arogancia, s ktorou pristupuje k opozícii. Paška od začiatku spájanie svojej osoby s kauzou CT prístroja odmietal.

12. decembra 2014 - Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek (Smer-SD) ostal vo funkcii. Opozícii nevyšiel zámer vysloviť tomuto členovi vlády nedôveru, keďže nemá potrebnú väčšinu hlasov. Za Počiatkovo odvolanie po vyše desaťhodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo len 46 zo 120 prítomných poslancov. Opozícia ministrovi vyčítala tender Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na firmu zabezpečujúcu platby mýta cez palivové karty. Podľa KDH boli podmienky v tejto súťaži účelovo nastavené. Tvrdeniam opozičných poslancov však minister Počiatek oponoval.

18. februára 2015 - Minister hospodárstva Pavol Pavlis, ktorý na pôde Národnej rady SR čelil viac ako osemhodinovému pokusu o odvolanie, zostal vo funkcii. Za jeho zosadenie z vládneho postu pre údajný konflikt záujmov hlasovalo len 50 členov snemovne zo 128 prítomných. Za vyslovenie nedôvery Pavlisovi hlasovali všetci prítomní opoziční poslanci, zdržala sa len Mária Ritomská (nezaradená). Svojho ministra podržali všetci prítomní členovia Smeru-SD. Pavlisa chcela opozícia odvolávať pre údajný konflikt záujmov, do ktorého sa mal dostať pre medializovaný súdny spor spoločnosti Port Service s Fondom národného majetku (FNM). Štát v ňom môže prísť o 60 miliónov eur. Podľa opozičných poslancov Pavlis v tomto súdnom spore pomáhal firme dlhodobo. A to nielen z funkcie člena Dozornej rady FNM, ale aj z kresla ministra. Firma, v ktorej bol Pavlis v minulosti predsedom predstavenstva, si od štátu vymáha 60 miliónov eur za neúspešnú privatizáciu Slovenskej plavby a prístavov. Bola vylúčená zo súťaže pre nesplnenie podmienok. Súčasný majiteľ spoločnosti má sídlo na ostrove Curacao pri pobreží Venezuely.

15. - 24. apríla 2015 – Začala mimoriadna schôdza parlamentu, zvolala ju vládna strana Smer-SD, ktorý chcel odvolať šéfa KDH Jána Figeľa odvolať z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. K odvolávaniu pristúpili sociálni demokrati v rámci mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcela vláda prijať opatrenia na ochranu veriteľov veľkých firiem v reštrukturalizáciách. K týmto krokom pristúpil kabinet v súvislosti so situáciou v stavebnej spoločnosti Váhostav-SK. Tá neplatila svojim dodávateľom, dostala sa do reštrukturalizácie a malým veriteľom chcela vyplatiť 15 percent z dlhovaných peňazí. Zámerom vlády bolo dať veriteľom viac. Poslanci Národnej rady SR debatovali o odvolaní šéfa KDH Jána Figeľa z postu podpredsedu parlamentu. Vládna strana Smer-SD napokon lídra KDH Jána Figeľa z postu podpredsedu NR SR neodvolala, aj keď bola presvedčená o jeho plnej politickej zodpovednosti za to, že ako minister dopravy zazmluvnil diaľnice za príliš nízke ceny. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že vládnutie nie je len o používaní väčšiny hlasov, ale najmä o stabilite.

15. - 24. apríla 2015 - Predseda parlamentu Peter Pellegrini otvoril 50. schôdzu Národnej rady SR, na ktorej sa opozícia pokúsila vysloviť nedôveru ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi. Poslanci NR SR schôdzu prerušili a začali mimoriadne rokovať o problémoch súvisiacich s reštrukturalizáciou firiem na Slovensku. Minister zdravotníctva Viliam Čislák (nominant Smeru-SD) sa po viac ako týždňovom prerušení rozpravy opäť 24. apríla 2015 postavil pred poslancov. Členovia opozície mu chceli vysloviť nedôveru, lebo sa podľa nich snažil zamiesť kauzy pod koberec. Minister zdravotníctva Viliam Čislák zostal vo funkcii. Za jeho zosadenie z vládneho postu pre údajné zahladzovanie káuz hlasovalo len 37 členov snemovne zo 110 prítomných.

15. júna 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril mimoriadnu schôdzu pléna ku kauze Gorila. Rokovanie 40 podpismi iniciovala opozícia, ktorá nie je spokojná s krokmi špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika pri vyšetrovaní tohto prípadu. Výsledkom rokovania poslancov bolo uznesenie: Národná rada SR konštatuje, že je potrebné dôsledne vyšetriť kauzu Gorila z tretieho volebného obdobia NR SR a obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu zloženej z vtedajších koaličných strán SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO, za účelom potvrdenia princípov demokratického a právneho štátu v SR. Za text z dielne Smeru-SD hlasovalo 92 poslancov.

7. októbra 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril rokovanie parlamentu. Jediným bodom mimoriadneho zasadnutia bol vládny návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poslanci posunuli novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má priniesť zvýšenie platov zdravotníkov do druhého čítania. Novela upravuje mzdy vyše 20 zdravotníckym profesiám v nemocniciach, ako sú farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár, s výnimkou lekárov.

21. októbra 2015 - Predseda NR SR Peter Pellegrini zvolal mimoriadnu schôdzu na podnet skupiny opozičných poslancov. Odvolať ministra školstva Juraja Draxlera (nominant Smeru-SD) z funkcie žiadala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Na tento akt vyzbierala dostatočných 30 poslaneckých podpisov. Minister Juraj Draxler ostal vo vládnej funkcii, za jeho odvolanie hlasovalo len 35 poslancov zo 110 prítomných. Po takmer osemhodinovej diskusii s návrhom na odvolanie ministra súhlasili všetci prítomní opoziční poslanci, členovia vládneho Smeru-SD boli proti. Opozícia na čele s SaS uviedla tri dôvody na Draxlerovo odvolanie, a to kauzu v Metodicko-pedagogickom centre (MPC), dianie okolo Iuventy a personálnu politiku ministra. V prípade MPC však nastal 20.10.2015 posun. V kauze ide o to, že v auguste odišlo z tejto priamo riadenej organizácie ministerstva školstva takmer 460.000 eur na falošný účet. Platba a faktúry sa týkali národného projektu, v ktorom mala firma Kvant poslať na školy socializačné balíčky pre deti z osád. Splatnosť faktúr bola k 1. júlu 2015, koncom júna však dostal ekonóm z MPC Jozef Kováč falošný mail s informáciou o zmene účtov. Napokon prišiel o prácu, hoci, ako tvrdí, nemal s tým nič spoločné. Ministerstvo tiež uviedlo, že peniaze by sa mali vrátiť. V prípade Iuventy SaS zdôrazňovala, že minister Draxler nechal budovu vyhlásiť za nadbytočný majetok, resp. budova bola takto vedená počas jeho pôsobenia. \"To navodzuje presvedčenie, že ide o pokus dokončiť proces zmocnenia sa majetku Iuventy slúžiaceho školskej mládeži. Na margo personálnej politiky ministra iniciátori schôdze uvádzali, že javili znaky vypovedajúce o nekompetentnosti a presadzovaní spriaznených ľudí.

30. októbra 2015 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú svojimi podpismi iniciovali opoziční poslanci. Jediným bodom rokovania je už druhý návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Minister Čislák ustál aj druhý pokus o odvolanie a ostáva vo vládnej funkcii. Za odvolanie Čisláka na mimoriadnej schôdzi parlamentu hlasovalo 38 poslancov zo 112 prítomných. Po deväťhodinovej diskusii s návrhom na odvolanie ministra súhlasili všetci prítomní opoziční poslanci, členovia vládneho Smeru-SD boli proti. Odvolávanie Čisláka iniciovalo 40 opozičných poslancov na čele s KDH, OĽaNO a SaS. Ministrovi vyčítali, že nechce riešiť zvýšenie transparentnosti v zdravotníctve a zastaviť tunelovanie. V dôvodovej správe opozícia pripomínala, že Čislák k 1. októbru 2015 vymenoval Miroslava Vaďuru za šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), a to po prevalení kauzy, keď VšZP podpísala zmluvy s Annou Sučkovou, tetou dovtedajšieho riaditeľa poisťovne Marcela Foraia.

11. decembra 2015 - Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) čelil opozičnému pokusu o jeho odvolanie. Na tento deň zvolal na základe podpisov poslancov mimoriadnu schôdzu pléna predseda NR SR Peter Pellegrini. Za jeho zosadenie z vládneho postu hlasovalo len 37 členov snemovne zo 107 prítomných. Svojho ministra podržali všetci prítomní poslanci vládnej strany Smer-SD. Za odvolanie Žigu hlasovali len opoziční členovia parlamentu. Opozícia chcela Žigu odvolať pre kauzu obstarania kompy cez Dunaj.
\n","publisher":{"@type":"Organization","name":"TASR","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http://www.tasr.sk/templates/tasr/assets/images/footerlogo_tasr.png","width":82,"height":15}},"description":"Na mimoriadnu schôdzu sa dostavili sestry aj učitelia. Správu priebežne aktualizujeme."}