< sekcia Slovensko

Na severe SR sú tri väzenia, a to v Žiline, Ružomberku a Martine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Bratislava 18. marca (TASR) - Na severe Slovenska sa v súčasnosti nachádzajú tri väzenia, a to v Žiline, Ružomberku a v Martine.

TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

"Dnešný Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina bol zriadený v roku 1970 v budove bývalého dievčenského internátu strednej zdravotníckej školy. Okrem vyšetrovacej väzby pre oblasť severného Slovenska (Kysuce, Liptov, Orava) sa v ňom vykonával aj výkon trestu odňatia slobody odsúdených zaradených súdnym rozhodnutím do prvej nápravno-výchovnej skupiny. Pracovne boli zaradení prevažne v stavebníctve, drevospracujúcom priemysle a na železnici," povedal Baláž.

Ako ďalej priblížil, od októbra 2015 až po súčasnosť je ústav profilovaný pre výkon väzby obvinených mužov a žien, ako aj pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov súdom zaradených v minimálnom stupni stráženia. V ústave je systemizovaných 198 funkčných miest príslušníkov zboru a 19 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavu je 176 miest pre výkon väzby a 115 miest pre výkon trestu odňatia slobody. Aktuálne je vo väzení v Žiline vo výkone väzby umiestnených 136 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 107 odsúdených.

Druhým väzením na severe SR bol Špecializovaný Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Martine (dnešný Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany), ktorý oficiálne vznikol 1. januára 1976.

"Všetci mladiství s trvalým pobytom na Slovensku boli umiestnení do novovybudovaných priestorov. S výstavbou druhej etapy sa začalo v roku 1976 a do užívania ich dali v roku 1978. Otvorené bolo nové doškoľovacie stredisko (škola, dielne, telocvičňa). Kapacita ústavu bola 500 osôb, pričom od začiatku sa rátalo s umiestnením nielen mladistvých, ale tiež dospelých odsúdených s vekom blízkym veku mladistvých na výkon trestu v I. nápravnovýchovnej skupine s dĺžkou trestu neprevyšujúcou päť rokov," povedal Baláž.

"Po otvorení nového ústavu sa až do 31. decembra 1985 stal jeho pobočkou. V auguste 1996 sa v ústave zriadilo Zberné eskortné stredisko na zvoz a rozmiestnenie väzňov do ústavov na Slovensku, ktoré dovtedy sídlilo v ústave Žilina. Od marca 2016 sú vzhľadom na celkový vývoj počtov v ústave umiestnené aj odsúdené ženy. Zároveň je ústav profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov, súdom zaradených ako mladistvých a v minimálnom stupni stráženia (s výnimkou odsúdených, ktorý spáchali trestný čin ako člen organizovanej, zločineckej alebo teroristickej skupiny)," dodal Baláž.

V ústave je systemizovaných 206 funkčných miest príslušníkov zboru a 29 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavu je 517 miest, pričom aktuálne je vo výkone trestu odňatia slobody umiestnených 444 odsúdených.

Posledným, tretím ústavom na severe Slovenska je väzenie v Ružomberku. "V roku 1932 odovzdali do užívania celý justičný komplex, ktorého súčasťou bola aj terajšia budova Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok. Pôvodne bola väznica určená pre samoväzbu a časť ciel vyčlenili aj na spoločný výkon trestu odňatia slobody. Väznica plnila svoje poslanie až do roku 1955, keď bola zrušená," uviedol Baláž.

V roku 1968 sa rozhodlo v pôvodných objektoch väznice zriadiť ústav. Tento zámer sa zrealizoval v apríli 1972. Ďalšou reprofiláciou v roku 2007 došlo k zmene typu ústavu na kombinovaný ústav. Zmena v štruktúre ústavu nastala v roku 2010, keď k 31. januáru 2010 v ústave zrušili výkon väzby a ústav bol reprofilovaný na ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktorým je dodnes.

V ústave je systemizovaných 197 funkčných miest príslušníkov zboru a 35 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavu je 375 miest, pričom aktuálne je v ňom umiestnených 370 odsúdených.

V rámci celého zboru je systemizovaných 4797 funkčných miest príslušníkov zboru a 718 zamestnancov zboru. Celková kapacita ústavov je 1782 miest pre výkon väzby a 9159 miest pre výkon trestu odňatia slobody. Aktuálne je vo výkone väzby umiestnených 1531 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8651 odsúdených.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.