< sekcia Slovensko

Nový predseda ZMOS B. Tréger: Každý problém má svoje riešenie

Na snímke zľava výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ľubomír Lörincz, novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, odchádzajúci predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška počas tlačovej konferencie po skončení 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 23. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Nový predseda ZMOS priznal, že samosprávy ani samotné združenie nečakajú ľahké časy a bude potrebné zabezpečiť finančnú stabilitu miest a obcí.

Bratislava 23. mája (TASR) – Neexistuje problém, ktorý sa nedá riešiť. Týmto mottom sa chce v čele Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) riadiť jeho nový predseda Branislav Tréger. Svoju víziu v krátkosti predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii po skončení sa dvojdňového (22. 5. - 23. 5.) Snemu ZMOS-u.

Priznal, že samosprávy ani samotné združenie nečakajú ľahké časy a bude potrebné zabezpečiť finančnú stabilitu miest a obcí v zhoršených ekonomických podmienkach, ktoré možno očakávať. „Vieme, že HDP bude klesať, nezamestnanosť nebude nižšia, to všetko bude vplývať aj na výnosy dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sú určené samosprávam,“ naznačil. Podľa Trégera bude potrebné riešiť aj rastúce povinnosti samospráv a ich finančný dosah na rozpočty miest a obcí. „To, že príjmy samospráv sa zvýšili, je pravda, no ani tieto zvýšené zdroje nedokážu pokryť náklady na stále nové a nové opatrenia, ktorých výkon štát prenáša na samosprávy,“ upozornil.Medzi výzvy do najbližšej budúcnosti patrí podľa neho aj agenda odpadového hospodárstva či smart riešení. „Sú to ale aj veci súvisiace so samotnou udržateľnosťou krajiny, pretože sú to problémy so správou malých miest a obcí, ktoré nevyhnutne potrebujú dobudovať základnú sociálnu a technickú infraštruktúru,“ upozornil.

Verí, že na úrovni ZMOS-u sa budú prijímať pragmatické riešenia v prospech regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú. Združenie má byť podľa jeho predstáv pri obhajovaní miest a obcí konštruktívnym, no zároveň i principiálnym partnerom.Tréger sa dotkol i avizovaného odchodu Trenčína a ďalších krajských miest zo ZMOS-u, ktorému predchádzala kritika časti primátorov, že združenie nie je dostatočne razantné pri obrane záujmov miest a obcí a nevyvíja ani aktivitu v rámci reformy verejnej správy. Primátor Trenčína Richard Rybníček preto vidí budúcnosť v Únii miest Slovenska (UMS).

Tréger si myslí, že i krajské mestá majú a budú mať priestor v ZMOS-e na svoje myšlienky. „Aj preto im chceme ponúknuť, že v rámci Komory miest by bola vytvorená Komora krajských miest, v rámci ktorej by bolo možné riešiť aj špecifickú agendu krajských centier,“ naznačil Tréger. „Samozrejme, rozhodnutie je na nich, zatiaľ to vyzerá, že krajské mestá odídu,“ priznal nový predseda ZMOS-u.

Práve z dôvodu kritiky primátorov sa doterajší predseda združenia Michal Sýkora rozhodol neobhajovať svoj mandát. Chcel tak prispieť k upokojeniu situácie a zachovaniu jednoty združenia. Sýkora je však presvedčený o tom, že kritici by mali hľadať dôvody nespokojnosti aj vo svojej slabej aktivite v orgánoch ZMOS-u. Poukazuje pritom na to, že často nebola Komora miest uznášaniaschopná pre neprítomnosť primátorov. „Všetci máme podiel na tom, ako bude ZMOS pracovať,“ skonštatoval Sýkora.

Verí, že prosamosprávne myšlienky a spolupráca miest a obcí prevýšia v ZMOS-e osobné ambície.