< sekcia Slovensko

Príplatok pre školiteľa za vedenie justičného čakateľa sa možno zvýši

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Ministerstvo tiež navrhuje komplexný spôsob úpravy výberového konania na funkciu justičného čakateľa.

Bratislava 18. mája (TASR) - Príplatok pre školiteľa za vedenie justičného čakateľa by sa mohol zvýšiť. Rezort spravodlivosti tiež navrhuje upraviť požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa a tým zvýšiť kvalitu budúcich sudcov. Novela zákona o sudcoch a prísediacich a novela zákona o štátnej službe je v medzirezortnom pripomienkovaní. Zmeny by sa mohli dotknúť aj výberového konania na funkciu justičného čakateľa.

Príplatok pre školiteľa by sa podľa návrhu zvýšil z 30 eur mesačne na 100 eur mesačne. Doterajšia suma príplatku nie je podľa rezortu adekvátna ani motivačná vzhľadom na rozsah agendy, ktorú školiteľ rieši. "Snahou je zvýšiť motiváciu školiteľov a súčasne kvalitu vedenia justičného čakateľa," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v predkladacej správe.

"Funkciu justičného čakateľa je potrebné primárne vnímať ako spôsob zabezpečenia prípravy budúcich sudcov," priblížil rezort. Návrh teda upravuje aj predpoklady a požiadavky na vymenovanie do funkcie justičného čakateľa. Novou právnou úpravou sa má v nadväznosti na požiadavky zabezpečiť dostatočné množstvo vhodných adeptov adekvátne pripravených na odborné justičné skúšky a hromadné výberové konania. Tí môžu podľa rezortu nahradiť odchádzajúcich sudcov.

Ministerstvo tiež navrhuje komplexný spôsob úpravy výberového konania na funkciu justičného čakateľa. Zmeny majú garantovať transparentnosť a objektivitu výberových konaní a následne tiež  kvalitu vybraných uchádzačov. "Uchádzač na funkciu justičného čakateľa musí spĺňať podmienky definované ako predpoklady na vymenovanie do funkcie sudcu a to už v momente, kedy sa zúčastní na výberovom konaní," zdôraznili predkladatelia. Zmeny by v prípade schválenia mohli byť účinné od 1. januára 2020.