< sekcia Slovensko

Projekt Nebuď otrok drog 5 zaujal takmer 5000 školákov

Foto: TASR

Hlavnou aktivitou projektu bol vedomostný kvíz o drogách. Školáci sa prostredníctvom neho oboznámili s rizikami spätými s užívaním drog a navyše mohli získať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní.

Bratislava 7. decembra (OTS) – Piaty ročník projektu Nebuď otrok drog, realizovaný Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, oslovil takmer 5000 žiakov a študentov. Vedomostný kvíz, ktorý predstavoval hlavnú projektovú aktivitu, vyplnilo na webovej stránke projektu www.nebudotrokdrog.sk celkovo 4963 školákov. Do záverečného žrebovania o nákupné poukážky v súhrnnej hodnote 2500 eur bolo napokon zaradených 4638 úspešných riešiteľov, ktorí splnili všetky súťažné podmienky a z ktorých napokon vzišli desiati výhercovia.

Pre účasť v záverečnom žrebovaní bolo potrebné správne zodpovedať celkovo 15 kvízových otázok, týkajúcich sa viacerých oblastí súvisiacich s drogami. Riešitelia kvízu nemuseli mať podrobne naštudovanú problematiku, správnu odpoveď na každú otázku našli v sprievodnom texte, uvedenom pri príslušnej otázke. Súťaž bola určená všetkým žiakom II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a študentom stredných škôl a osemročných gymnázií na území Slovenskej republiky.

Najpočetnejšie, vyše 30-percentné zastúpenie, mali v súťaži žiaci a študenti zo Žilinského kraja, naopak najnižšie školáci z Trenčianskeho kraja (7,2 percenta). Vyše polovicu zúčastnených (2554) tvorili žiaci II. stupňa základných škôl, nasledovaní 1724 stredoškolákmi, 221 študentmi osemročných gymnázií a 139 školákmi navštevujúcich špeciálne školy. Do súťaže sa zapojilo celkovo 2497 dievčat a 2141 chlapcov.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.