< sekcia Slovensko

Rezort spravodlivosti hľadá kandidátov do výboru na zabránenie mučenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rezort informuje, že vo výbere budú uprednostnení forenzní špecialisti, to znamená súdni lekári, súdni psychiatri či súdni psychológovia, tiež špecialisti v oblasti väzenstva.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhlásilo verejnú výzvu na kandidatúru člena Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) za SR. Rezort o tom informuje na svojom webe. Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi je možné zasielať do 26. apríla.

Rezort informuje, že vo výbere budú uprednostnení forenzní špecialisti, to znamená súdni lekári, súdni psychiatri či súdni psychológovia, tiež špecialisti v oblasti väzenstva a prípadne osoby so skúsenosťami s prácou polície. Vyplýva to z nariadenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o posilnení mechanizmu Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Najmenej jeden z uchádzačov musí byť podľa rezortu osoba ženského pohlavia a jedna osoba mužského pohlavia.

"Voľbu člena Výboru CPT za Slovenskú republiku uskutoční Výbor ministrov Rady Európy," informuje MS. Prihlásených kandidátov bude hodnotiť výberová komisia zložená z členov nominovaných ministrom spravodlivosti SR. Následne sa budú konať pohovory s kandidátmi v užšom výbere vo Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Konečný zoznam troch kandidátov za SR bude zaslaný Byru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Od uchádzača sa podľa webu ministerstva vyžadujú vysoké morálne kvality, uznávané schopnosti a znalosti v oblasti ľudských práv alebo odborné skúsenosti v oblastiach upravených dohovorom. Podmienkou je tiež nezávislosť a nestrannosť, osobný výkon funkcie člena Výboru CPT za SR, znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka na úrovni pokročilý. Štátne občianstvo SR sa vyžaduje u najmenej dvoch kandidátov. Informácie o požadovaných dokladoch sú zverejnené na webe ministerstva spravodlivosti.