< sekcia Slovensko

S drogami experimentujú čoraz mladšie deti, experti apelujú na rodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa odborníkov sú to pedagógovia, ktorí dokážu problém dieťaťa včas zachytiť a následne mu podať pomocnú ruku v kooperácii s jeho rodičom.

Bratislava 21. novembra (TASR) – S drogami experimentujú čoraz mladšie deti. Už na druhom stupni základných škôl majú bežne skúsenosť s alkoholom a cigaretami, v 14 rokoch sa objavujú prvé skúseností s marihuanou a pervitínom. Tieto návyky získavajú v rodine a v prostredí, v ktorom sa pohybujú. Zhodli sa na tom experti na prevenciu drogových a iných závislostí na odbornom sympóziu pod názvom Kým nie je príliš neskoro v Bratislave.

"Deti a mládež sa často dočkajú pomoci až v rozvíjajúcom sa štádiu závislosti, pričom primárna prevencia by mala v živote človeka začínať v čase, keď ešte nemá problémy s konzumáciou návykových látok," upozornil riaditeľ resocializačného strediska Komunita Ľudovítov, psychiater a psychoterapeut Ľubomír Gábriš.

Podľa odborníkov sú to pedagógovia, ktorí dokážu problém dieťaťa včas zachytiť a následne mu podať pomocnú ruku v kooperácii s jeho rodičom. Práve pedagógovia pôsobiaci ako koordinátori drogovej prevencie na stredných a základných školách Bratislavského samosprávneho kraja boli cieľovou skupinou sympózia. Oboznámili sa na ňom s najnovšími trendmi v drogovej prevencii a projektom Kým nie je príliš neskoro autora Ernsta Servaisa.

Sociálny pracovník a špeciálny pedagóg Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu PREROD Jaroslav Rakučák poukázal na krízu rodiny a rodičovstva ako na najväčší problém dnešnej spoločnosti. Dospelým vyčíta dospelým zľahčovanie problému užívania drog u detí. "Keď sme pred desiatimi rokmi povedali rodičom, že ich dieťa je závislé od pervitínu, okamžite chceli situáciu riešiť. Dnes rodič mávne rukou a povie, že sa z toho dieťa vyspí," povedal.

Ľahostajnosť, egoizmus a klamstvo sú podľa expertov tri znaky indikujúce závislosť u dieťaťa. Deti majú najväčšie obavy zo straty a s drogami začnú, keď sa cítia opustené, nepočúvané alebo necítia zodpovednosť za následky svojho správania sa.

Odborníci v tejto súvislosti apelujú na rodičov, aby sa aktívne zaujímali o vlastné deti, nepopierali a nezľahčovali problémy v rodine a konali. Dôležitú úlohu podľa nich majú médiá, štátne orgány aj samospráva, ktoré by mali spolupracovať na prevencii ako jedinom účinnom nástroji boja proti vzniku závislostí.