< sekcia Slovensko

Slovensko vyšle vojakov do Lotyšska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Vyslanie v stredu 116 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

Bratislava 16. mája (TASR) – Slovenská republika vyšle maximálne 152 príslušníkov ozbrojených síl na územie Lotyšskej republiky. Slovenskí vojaci budú pod velením Kanady s možnosťou nasadenia aj na území Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky na základe spolupráce s ich ozbrojenými silami a ozbrojenými silami iných členských krajín NATO. Vyslanie v stredu 116 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

"Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených štátov. Týmto sa jednoznačne demonštruje solidarita spojencov, ich odhodlanie, a schopnosť reagovať spustením okamžitej reakcie proti akejkoľvek agresii voči členskému štátu NATO," konštatuje sa okrem iného v predkladacej správe k materiálu.

V zmysle schváleného materiálu by slovenskí vojaci mali v Pobaltí pôsobiť od 1. júla 2018 v dvoch šesťmesačných rotáciách. "Presný termín vyslania príslušníkov ozbrojených síl je podmienený zabezpečením zodpovedajúcich podmienok v mieste dislokácie zo strany Lotyšskej republiky," uvádza sa v materiáli.

Prehľad zahraničných misií, na ktorých sa zúčastňujú slovenskí vojaciCyprus, UNFICYP

Národná rada SR uznesením z 10. mája 2001 vyslovila súhlas s vyslaním jednotky OS SR do misie UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus). V súčasnosti ide o zahraničnú misiu, v ktorej má Slovensko najväčšie zastúpenie. Slovensku v nej prináleží 280 miest, momentálne tu pôsobí 159 vojakov.

Afganistan, RS

Operácia Resolute Support (RS) vznikla 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Severoatlantickej rady NATO z 28. novembra 2014. Na rozdiel od predchádzajúcej operácie ISAF je menšia (12.813 vojakov) a ide o nebojovú operáciu. Jej hlavným cieľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných bezpečnostných síl (ANSF). Konečným cieľom operácie Resolute Support je dosiahnutie stavu, v ktorom bude afganská vláda schopná prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť rešpektujúc ľudské práva a zákon, bez potreby podpory NATO. Slovensku prináleží 66 miest v tejto operácii, v súčasnosti v Afganistane pôsobí 36 vojakov.

Bosna a Hercegovina, ALTHEA

Operácia ALTHEA sa začala 2. decembra 2004 a vznikla transformáciou zo stabilizačnej operácie NATO SFOR, ktorá v krajine pôsobila v rokoch 1997-2004. Od 1. mája 2010 bola spustená aj neexekutívna - podporná a poradenská časť operácie. Pôsobí tu 42 slovenských vojakov.

Bosna a Hercegovina, ALTHEA, veliteľstvo NATO

Po rozhodnutí o ukončení operácie NATO SFOR v Bosne a Hercegovine v roku 2004 predstavuje v súčasnosti vojenskú prítomnosť NATO v krajine Veliteľstvo NATO v Sarajeve s počtom cca 200 vojakov. Jeho hlavnou úlohou je asistencia štátnym orgánom Bosny a Hercegoviny pri realizácii obrannej reformy. Na veliteľstve NATO pôsobí jeden slovenský vojak.

Blízky východ, UNTSO

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) je najstaršia medzinárodná vojenská misia, ktorá od 28. mája 1948 pôsobí v Sýrii, Izraeli, Libanone, Egypte a Jordánsku. Dvaja slovenskí vojenskí pozorovatelia v misii pôsobia v Golanských výšinách.

Stredomorie, EUNAVFOR MED

Rada Európskej únie sa 18. mája 2015 rozhodla o vedení vojenskej operácie v južnej časti centrálneho Stredomoria s názvom EUNAVFOR MED. Jej poslaním je prispieť k rozloženiu sietí, ktoré sa zameriavajú na prevádzanie ľudí a obchodovanie s ľuďmi. Na operácii sa v súčasnosti podieľa 24 štátov Európskej únie. Slovenská republika vyslala do oblasti desať príslušníkov ozbrojených síl, druhá rotácia našich vojakov sa v týchto dňoch vrátila domov.

Gruzínsko, EUMM, pozorovateľská misia EÚ

Rada EÚ dňa 15. septembra 2008 rozhodla o vytvorení Pozorovateľskej misie EÚ (EUMM), ktorá začala na území Gruzínska pôsobiť k 1. októbru 2008. Úlohou misie je zlepšenie komunikácie s ruskými ozbrojenými zložkami. Slovensko má v tejto misii jedného príslušníka OS SR.