< sekcia Slovensko

Výbory NR SR odobrili nové úlohy pre vojenskú políciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Novela zákona má tiež pomôcť zabrániť zneužitiu označenia Vojenskej polície, teda služobnej rovnošaty, preukazu či odznaku.

Bratislava 22. januára (TASR) - Nové úlohy Vojenskej polície prináša návrh novely zákona o jej fungovaní, ktorý v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR. Ide napríklad o ochranu lietadiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska a plnenie úloh na základe medzinárodných zmlúv. Ministerstvo obrany chce vytvoriť podmienky na jej kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť.

"V nadväznosti na nové úlohy Vojenskej polície rozširujú sa oprávnenia vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu. Zároveň sa rozširujú donucovacie prostriedky a upravuje sa ich použitie. Z aplikačnej praxe vyplynula v súvislosti so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu potreba zakázať vstup do chránených vojenských objektov a ustanoviť sankcie za porušenie tohto zákazu," ozrejmil rezort.

Novela zákona má tiež pomôcť zabrániť zneužitiu označenia Vojenskej polície, teda služobnej rovnošaty, preukazu či odznaku. Zároveň má definovať priestupky a sankcie, pričom popisuje Vojenskú políciu ako vecne príslušný orgán, ktorý bude tieto priestupky objasňovať. Podľa rezortu tiež dopĺňa chýbajúcu právnu úpravu stravovania osoby, ktorej bola vojenským policajtom obmedzená osobná sloboda.

Potrebu legislatívnej zmeny ministerstvo argumentuje potrebou úpravy vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte a zmeny v právnom poriadku.

Brannobezpečnostný výbor odobril návrh novely zákona o vojenskej polícii


Vojenská polícia by mala mať nové úlohy a posilnené právomoci. Brannobezpečnostný výbor v utorok odobril novelu zákona o vojenskej polícii. Ministerstvo obrany chce zmenou legislatívy vytvoriť podmienky na jej kvalitnejšiu a efektívnejšiu činnosť.

Šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS) ozrejmil, že na základe skúseností z praxe bolo potrebné stanoviť nové úlohy vojenských policajtov, a to aj s dôrazom na ochranu vojenských lietadiel. Pri rozšírení ich kompetencií hovorí o potrebe zakročiť napríklad aj voči dronom, kde treba definovať, ako môže vojenská polícia v podobných prípadoch zasiahnuť a aké prostriedky môže použiť.

Poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS) si nie je celkom istý posilnením oprávnení v oblasti zásahov voči dronom. "Treba sa ešte v pléne baviť, či posilnenia právomocí vojenskej polície nie sú až prisilné, aby to nemohlo byť zneužité," povedal. Zdôraznil, že sa nesmie stierať rozdiel medzi štátnou a vojenskou políciou. Na mieste je podľa neho otázka, ako môže vojenská polícia zasahovať pri letoch dronov nad vojenskými objektmi, či by aj v takýchto prípadoch nemala zasahovať štátna polícia.

Vojenskí policajti by mali mať zvýšené právomoci aj v oblasti dopravy, a to pri sprievode vojenských konvojov. "V súčasnosti chceme vysoko organizovane využívať vojenských policajtov, ktorí sú na to predurčení, aby to nemusela robiť štátna polícia," povedal minister. Vojenskí policajti by tak mali podľa neho napomôcť pri zefektívnení presunov aj zahraničných vojsk.

So zvýšením kompetencií vojenskej polície v tejto oblasti súhlasí aj Galko. "Je dobré, aby mala tie oprávnenia, ktoré v súčasnosti realizuje takpovediac na hrane zákona," povedal v súvislosti s riadením križovatiek či zastavením dopravy počas sprievodu vojenských konvojov. Gajdoš ozrejmil, že návrh prekonzultovali aj s ministerstvom vnútra, keďže je potrebná aj súčinnosť s dopravnou políciou. Zdôraznil, že návrh neprekračuje mieru kompetencií, ktoré má policajný zbor.

Potrebu novelizácie zákona o vojenskej polícii ministerstvo argumentuje potrebou úpravy vzhľadom na vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte a zmeny v právnom poriadku. Novela by mala v prípade súhlasného stanoviska pléna a prezidenta vstúpiť do platnosti od 1. apríla 2019.