< sekcia Slovensko

Cieľom vlády bude dôveryhodnejšie, efektívnejšie súdnictvo

Na snímke zľava ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, vicepremiér pre investície Peter Pellegrini a premiér SR Robert Fico počas 1. zasadnutia vlády 30. marca 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Vláda sa bude snažiť o zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov a o posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej moci, efektívnosti súdnictva, zlepšenie vymáhateľnosti práva a odstránenie prieťahov v konaní. To sú základné ciele, ktoré si pred seba postavila nová vláda v oblasti spravodlivosti a súdnictva.

V dnes schválenom programovom vyhlásení uviedla, že sa bude usilovať o zvýšenie dôvery verejnosti v rozsahu, ktorý by bol zárukou všeobecnej akceptovateľnosti súdnej moci ako garanta zákonnosti a spravodlivosti a sudcov ako odborných a morálnych autorít. "Súdna moc musí byť vykonávaná efektívne," konštatuje.

Vláda sa bude snažiť o zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov a o posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade. Výber predsedov súdov, sudcov a justičných zamestnancov sa má stať transparentným od jeho začiatku až po konečné rozhodnutie o personálnom výbere. Zúčastňovať sa ho majú osoby z mimo justičného prostredia.

Nedávno zavedené prípravné vzdelávanie pre právnikov z mimojustičného prostredia uchádzajúcich sa o funkciu sudcu vláda zmení. Absolvovať ho budú iba uchádzači úspešní vo výberových konaniach. Objektívnosť výberu sudcov chce vláda zvýšiť tým, že vytvorí jednotný hodnotiaci hárok pri ústnom pohovore a zváži váhu tejto subjektívnej časti výberového konania. Perspektívne by mala byť polovica členov výberových komisií z mimojustičného prostredia.

Vláda sa zaviazala dopracovať a sfunkčniť pravidelné hodnotenie práce sudcov zavedené od roku 2012. Zváži pritom vytvorenie tzv. hodnotiacich senátov, ktoré budú tvoriť sudcovia, ktorí sa budú venovať iba tejto činnosti. Výsledky hodnotení sa majú začať zverejňovať. Snahou kabinetu bude zvýšiť plynulosť disciplinárnych konaní proti sudcom určením jednoznačného orgánu na dohľad.

V súlade s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu SR vláda navrhne spresniť podmienky nezlučiteľnosti pozície predsedu súdu a člena Súdnej rady. Bude presadzovať, aby nominanti politických mocí v Súdnej rade neboli sudcovia. O posilnenie nezávislosti súdnej moci sa zasadí aj tým, že vytvorí podmienky, aby Ministerstvo spravodlivosti SR a Najvyšší súd SR mali samostatné sídla.

Cieľom kabinetu je i zvýšenie osobnej zodpovednosti sudcov za ich rozhodovanie. Prijme opatrenia na dôsledné, rýchle a efektívne uplatňovanie ich disciplinárnej zodpovednosti. Zvýšiť efektívnosť súdov a zrýchliť súdne konanie sa bude snažiť prijatím zásadných opatrení legislatívnej, technickej, materiálnej, organizačnej a personálnej povahy.

Vláda tiež plánuje prehodnotiť činnosť súdov – presunie vedenie Obchodného registra na iný subjekt a postará sa, aby súdy rozhodovali v prípade exekučných konaní iba sporové veci. Konania na súdoch chce zrýchliť pomocou špecializácie a elektronizácie procesov. Zavedie povinné dátové schránky pre vybrané povolania a tiež elektronické registre. Sudcovia by nemali byť zaťažení rozhodovaním vo veciach, v ktorých môže rozhodovať vyšší súdny úradník a mala by sa zvyšovať ich špecializácia. S cieľom stabilizovať personálne obsadenia súdov vláda pripraví zákon o justičnej štátnej službe.

Pokračovať budú prípravné práce na novom Občianskom zákonníku. Vláda bude hľadať možnosti skvalitnenia konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií. Vytvorí funkčnejšie pravidlá pre takzvané osobné bankroty. S cieľom bojovať proti daňovým podvodom, vytvorí podmienky na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách a fúziách obchodných spoločností a bude tiež podporovať alternatívne riešenie sporov vytvorením podmienok pre špecializáciu obchodnej arbitráže.

V oblasti väzenstva sa bude naďalej pokračovať v rekonštrukciách ústavov a medzi prioritami vlády bude aj zriadenie detenčného ústavu pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých. Vláda chce napokon riešiť aj otázku obsadzovania Ústavného súdu prijatím osobitného ústavného zákona.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.