< sekcia Slovensko

Významné výročia si vláda pripomenie slávnostnými zasadnutiami

Na archívnej snímke schôdza vlády SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nadchádzajúce výročia podľa vlády vytvárajú tiež unikátnu príležitosť upevniť vzájomné politické vzťahy a posilniť sympatie medzi Slovákmi a Čechmi.

Bratislava 27. decembra (TASR) – Slovensko si v roku 2018 pripomenie 100. výročie vzniku Československa, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu pod názvom Pražská jar a 25. výročie vzniku novodobej štátnosti. Viaceré z podujatí sa pri tejto príležitosti uskutočnia ako štátnoreprezentačné za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Časť z nich zorganizuje Úrad vlády SR.

Oslavy významných historických výročí chápe vláda ako neopakovateľnú príležitosť prispieť za účasti štátu k vzájomnej spolupatričnosti občanov Slovenska. Chce posilniť identifikáciu Slovákov so slovenskou štátnosťou, ich vzájomnú súdržnosť, kultivovať ich vlastenectvo. Ciele si dala s vedomím, že na tieto historické udalosti zostáva rozdielna vnímavosť a rôzne citlivosti.

Nadchádzajúce výročia podľa vlády vytvárajú tiež unikátnu príležitosť upevniť vzájomné politické vzťahy a posilniť sympatie medzi Slovákmi a Čechmi. Mladej generácii sa bude štát snažiť v roku 2018 dodať povedomie o výnimočnosti a význame týchto vzťahov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Bilaterálna dimenzia pripomenutia si výročí je preto dominantná, konštatuje Úrad vlády SR v schválenom materiáli k výročiam.

Hneď 1. januára sa uskutoční slávnostné zasadnutie vlády, na ktorom si pripomenie 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Zároveň štvrťstoročie úspešnej a v mnohom príkladnej bilaterálnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky a koordinovania ich prístupov a politík najmä v rámci Európskej únie a NATO.

Vláda absolvuje 6. novembra 2018 slávnostné výjazdové zasadnutie venované 100. výročiu vzniku Československej republiky. Pri tej istej príležitosti sa uskutoční aj spoločné slávnostné zasadnutie vlády Slovenskej republiky a Českej republiky.

Vrcholom podujatí organizovaných Úradom vlády potom budú Celoštátne oslavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Ich súčasťou bude pietny akt i kultúrny program. Pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari a česko-slovenského obrodného procesu sa napokon uskutoční aj Úradom vlády organizovaná slávnostná pripomienka osobnosti Alexandra Dubčeka.

Vlády SR a ČR sa dohodli na spoločnom pripomenutí si výročí v roku 2018. Koordinácii podujatí a osláv sa kabinety venovali naposledy na spoločnom zasadnutí v Zámku Lednice, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra. Zoznam osláv by mal byť vypracovaný tak, aby sa zaistilo na kľúčových akciách dôstojné zastúpenie predstaviteľov z českej aj zo slovenskej strany.

"Bol by som nerád, keby sme rok 2018 vnímali len ako príležitosť na nejaký historický seminár," uviedol na margo chystaných osláv predseda slovenskej vlády Robert Fico. "Určite aj úvahy historikov a politológov majú svoje miesto, ale našou povinnosťou je tento exkluzívny rok využiť na dve veci. Predovšetkým na perfektnú prezentáciu Českej republiky a Slovenskej republiky v zahraničí a súčasne na potvrdenie kvality našich vzťahov. Ak toto nedokážeme, tak sme zlyhali," zdôraznil.