< sekcia Slovensko

Požiare kultúrnych pamiatok v SR: Za posledných 10 rokov ich horelo 40

Hrad Krásna Hôrka v plameňoch. Foto: TASR/František Iván

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v kultúrnych pamiatkach za posledných desať rokov je nedbanlivosť osôb, respektíve nezodpovedné konanie.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Za posledných desať rokov došlo k vzniku 40 požiarov v slovenských kultúrnych pamiatkach, čo predstavuje dve percentá z ich celkového počtu. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Doplnila, že príslušníci HaZZ sa pravidelne zúčastňujú taktických cvičení v kultúrnych pamiatkach


"Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v kultúrnych pamiatkach za posledných desať rokov je nedbanlivosť osôb, respektíve nezodpovedné konanie," uviedla Farkasová. Hasiči realizovali v rokoch 2013 – 2017 audit vybraných kultúrnych pamiatok. V rámci Slovenska zmapovali 2450 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú svojou podstatou a charakterom stavbami historického významu a sú vytvorené ľudskou stavebnou činnosťou z materiálov používaných v období ich realizácie.

Príslušníci HaZZ sa podľa Farkasovej pravidelne zúčastňujú taktických cvičení v kultúrnych pamiatkach. "Preveruje sa ich pripravenosť, nasadzovanie síl a prostriedkov a postup pri zdolávaní prípadného požiaru," priblížila.Ochranu kultúrnych pamiatok pred požiarmi upravuje podľa Farkasovej zákon o ochrane pred požiarmi. "Jeho vykonávacie vyhlášky upravujú oblasť plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi," vysvetlila. Pripomenula tiež, že plnenie týchto povinností platí rovnako aj pre vlastníkov a správcov kultúrnych pamiatok. "Každý vlastník, respektíve správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky by mal mať ustanovenú odborne spôsobilú osobu (technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany), ktorá zabezpečuje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi," uzavrela.