#100UK

Univerzita Komenského bola počas existencie niekoľkokrát premenovaná

K druhej zmene názvu došlo za Slovenského štátu, keď vstúpilo do platnosti vládne nariadenie č. 49/1939 Úrad. n. o premenovaní Univerzity Komenského na Slovenskú univerzitu v Bratislave.

Moyzesova sieň je súčasťou impozantnej budovy Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sídli v budove od roku 1960. Budovu FF UK kedysi nazývali aj vládnou budovou. Bolo to preto, lebo ju využívali viaceré ústredné inštitúcie.

O. Sukeľ: Budúcnosť lekárenstva bude taká, akú si ju urobíme

TASR zverejňuje rozhovory s úspešnými absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 100. výročia jej založenia.

Taláre sa používajú na Univerzite Komenského od 5. decembra 1923

Vzhľad talárov a baretov sa v priebehu plynúceho času menil. Týkalo sa to tak strihu, ako aj farebného prevedenia.

Areál Prírodovedeckej fakulty UK nesie rukopis architekta V. Dedečka

Vznik Prírodovedeckej fakulty predpokladal už zákon z roku 1919, na základe ktorého vznikla Univerzita Komenského (UK) v Bratislave.

Podľa E. G. Lanfranconiho je pomenovaný internát a most v Bratislave

Samotný názov Lafranconi, ktorý sa dodnes viaže k jednej z bratislavských lokalít, ale aj k študentskému domovu a najnovšiemu bratislavskému mostu, je však zaužívaný skomolene.

UK získala ďalekohľad, potom k nemu postavila observatórium

V priestoroch fakulty ďalekohľad s hmotnosťou šesť ton prešiel generálkou, pri ktorej zamestnanci UK aj SAV, ale najmä študenti odpracovali viac ako 3000 brigádnických hodín.

Prvým rektorom Univerzity Komenského bol český lekár Kristián Hynek

31. júla 1919 vymenoval prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk Kristiána Hyneka za profesora patológie a vnútorných chorôb Lekárskej fakulty UK, prvej fakulty bratislavskej univerzity.

Berthotyová: V skúške morálnej kredibility sme ako sudcovia neobstáli

TASR prináša rozhovory s úspešnými absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 100. výročia jej založenia, teraz so sudkyňou na Najvyššom súde Elenou Berthotyovou.

Najstaršia slovenská univerzita udelila viac než štvrť milióna titulov

Najviac titulov získali na Právnickej fakulte UK – do konca roku 2018 to bolo celkovo 39.694 titulov. Nasleduje Prírodovedecká fakulta UK s 36.253 a Pedagogická fakulta UK s 31.319 titulmi.