#bezpečnosť

Ukrajinský parlament schválil návrh zákona o národnej bezpečnosti

Ukrajinský prezident Petro Porošenko predložil návrh zákona parlamentu 28. februára.

Obyvatelia Obchodnej ulice žiadajú zabezpečenie verejného poriadku

Zlá bezpečnostná situácia vládne podľa miestnych ľudí dlhodobo na celej ulici a jej vyvrcholením bolo koncom mája napadnutie Filipínca Henryho Acordu.

EK chce posilniť odolnosť EÚ proti hybridným a iným vážnym hrozbám

Pre zaistenie odolnosti proti nepriateľským spravodajským službám bude rozhodujúca koordinácia medzi členskými štátmi a inými medzinárodnými organizáciami, najmä NATO.

EK navrhla po roku 2020 výrazne zvýšiť rozpočet pre bezpečnosť

Exekutíva EÚ preto okrem 2,5 miliárd eur v rámci posilneného Fondu pre vnútornú bezpečnosť vyčlenila 1,2 miliardy eur aj na bezpečnejšie vyraďovanie z prevádzky jadrových zariadení.

EP schválil celoeurópske zásady bezpečnejšieho využívania dronov

V súčasnosti je využívanie dronov, ktorých hmotnosť nepresiahne 150 kilogramov, regulovaná iba na úrovni členských štátov.

Vietnam prijal kontroverzný zákon o kybernetickej bezpečnosti

Hlasovanie prebehlo za prísnych bezpečnostných opatrení po víkendových protestoch, ktoré v niektorých častiach krajiny vyústili až do násilia.

Meteorológovia diskutovali o vplyve počasia na bezpečnosť na cestách

Odzneli informácie aj o testoch systémov, ktoré budú založené na zdieľaní informácií o podmienkach na cestách priamo z vozidiel cestárov, ale aj účastníkov cestnej premávky.

Registrátori domén mali školenie k zákonu o kybernetickej bezpečnosti

Na otázky, ktoré nová legislatíva môže otvoriť, sa sústredil riaditeľ spoločnosti Peter Bíro a zdôraznil, že očakáva viaceré metodické usmernenia pre správnu aplikáciu v praxi.

Rumunsko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrane a bezpečnosti

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič počas svojej návštevy Rumunska uviedol, že vzájomná obchodná výmena medzi oboma krajinami dosiahla vlani hodnotu 310 miliónov eur.

L. Sólymos: Životné prostredie je aj bezpečnostný problém

Šéf envirorezortu pripomenul, že klimatické zmeny aj nedostatok zdrojov v niektorých oblastiach vyháňajú ľudí zo svojich domovov.