#ECAV

Druhé kolo volieb predsedníctva ECAV bude v septembrových termínoch

Vo voľbách generálneho biskupa hlasovalo 18.704 voličov. Eľko získal podporu 36,46 percenta, Marián Kaňuch 27,71 percenta, Katarína Hudáková 18,78 percenta a Sidonia Horňanová 12,31 percenta. 

Skupina evanjelikov je znepokojená výzvou emeritných dozorcov ECAV

Bývalí generálni dozorcovia ECAV Ján Holčík a Pavel Delinga organizujú petíciu, ktorou chcú dosiahnuť nové voľby generálneho biskupa.

ECAV chce obnoviť viacero málo využívaných a chátrajúcich kostolov

Generálne presbyterstvo ECAV zriadilo komisiu, ktorá sa týmito druhmi stavieb zaoberá.

Predstavitelia ECAV chcú voliť viacerých kandidátov na vedúci post

Ak je iba jediný kandidát, musí vo voľbách získať trojpätinovú väčšinu odovzdaných hlasov. Ak ich nezíska, voľby sa budú opakovať.

Novým generálnym biskupom ECAV na Slovensku sa môže stať aj žena

O funkciu sa uchádzajú dve ženy a dvaja muži.

Kresťania slávia sviatok Najsvätejšej Trojice

Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a kresťania sú krstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Svätodušné sviatky evanjelikov vyzývajú vo vieru Ježišových zasľúbení

V evanjelických kostoloch v nedeľu počas slávnostných služieb Božích čítajú Pastiersky list Zboru biskupov ECAV určený na dnešnú Prvú slávnosť svätodušnú.

Evanjelici budú voliť nového biskupa Západného dištriktu

Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Západného dištriktu 27. mája, 3. júna alebo 10. júna.

Vydavateľstvo Tranoscius si pripomína 120. výročie založenia

Názov spolku vychádza z mena významného teológa Juraja Tranovského, ktorý na sklonku života pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

Slovenské oslavy 500. výročia reformácie vyvrcholia v SND operou

Program pre pozvaných hostí pokračuje v historickej budove SND o 18.00 h slávnostnou akadémiou k 500. výročiu reformácie. Zúčastní sa na nej prezident a ďalší pozvaní hostia zo Slovenska i zahraničia.