#ECAV

Vydavateľstvo Tranoscius si pripomína 120. výročie založenia

Názov spolku vychádza z mena významného teológa Juraja Tranovského, ktorý na sklonku života pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

Slovenské oslavy 500. výročia reformácie vyvrcholia v SND operou

Program pre pozvaných hostí pokračuje v historickej budove SND o 18.00 h slávnostnou akadémiou k 500. výročiu reformácie. Zúčastní sa na nej prezident a ďalší pozvaní hostia zo Slovenska i zahraničia.

Evanjelici si bohoslužbami pripomenú 500 rokov reformácie

Na slávnostných bohoslužbách sa zúčastnia aj predstavitelia štátu a evanjelických cirkví zo zahraničia.

Oslavy 500. výročia reformácie vyvrcholia misijným podujatím

Slávnostný program k 500. výročiu reformácie bude v historickej budove Slovenského národného divadla.

Evanjelici sa stretnú pri príležitosti výročia reformácie

Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími v nedeľu 25.júna so spoveďou a Večerou Pánovou o 10.00 h v Evanjelickom kostole v Myjave.

Na stretnutí k 500. výročiu reformácie bola aj biskupka z Ameriky

Členovia Predsedníctva ECAV odovzdali pamätné medaily k 500. výročiu reformácie biskupke Wilme Kucharek a významným osobnostiam Považského seniorátu.

Katolíci, evanjelici aj veriaci iných cirkví slávia Svätodušné sviatky

Sú to tretie najvýznamnejšie sviatky po Vianociach a Veľkej noci. Známe sú aj pod názvom Turíce, Letnice a v gréčtine sa nazývajú Pentecoste.

,aktualizované 

Generálny biskup prijal hostí z Rakúska a odovzdal im pamätné medaily

Okrem rakúskeho veľvyslanca Klátik privítal v modlitebni GBÚ aj superintendenta diecézy Burgenland Manfreda Kocha a zborového farára cirkevných zborov Nickelsdorf a Deutsch Jahrndorf Sönkeho Frosta.

Sólisti Veľkého zboru donských kozákov budú mať v júni štyri koncerty

Na koncertoch 12 umelcov zaznejú pravoslávne duchovné spevy, ako aj ruské, ukrajinské a slovenské ľudové piesne.

Predsedníctvo ECAV poslalo sústrastný telegram britskému veľvyslancovi

Stalo sa tak v súvislosti s teroristickým činom po koncerte v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 mŕtvych a 119 zranených.