Oslavy 500. výročia reformácie vyvrcholia misijným podujatím

Slávnostný program k 500. výročiu reformácie bude v historickej budove Slovenského národného divadla.

Evanjelici sa stretnú pri príležitosti výročia reformácie

Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími v nedeľu 25.júna so spoveďou a Večerou Pánovou o 10.00 h v Evanjelickom kostole v Myjave.

Na stretnutí k 500. výročiu reformácie bola aj biskupka z Ameriky

Členovia Predsedníctva ECAV odovzdali pamätné medaily k 500. výročiu reformácie biskupke Wilme Kucharek a významným osobnostiam Považského seniorátu.

Katolíci, evanjelici aj veriaci iných cirkví slávia Svätodušné sviatky

Sú to tretie najvýznamnejšie sviatky po Vianociach a Veľkej noci. Známe sú aj pod názvom Turíce, Letnice a v gréčtine sa nazývajú Pentecoste.

,aktualizované 

Generálny biskup prijal hostí z Rakúska a odovzdal im pamätné medaily

Okrem rakúskeho veľvyslanca Klátik privítal v modlitebni GBÚ aj superintendenta diecézy Burgenland Manfreda Kocha a zborového farára cirkevných zborov Nickelsdorf a Deutsch Jahrndorf Sönkeho Frosta.

Sólisti Veľkého zboru donských kozákov budú mať v júni štyri koncerty

Na koncertoch 12 umelcov zaznejú pravoslávne duchovné spevy, ako aj ruské, ukrajinské a slovenské ľudové piesne.

Predsedníctvo ECAV poslalo sústrastný telegram britskému veľvyslancovi

Stalo sa tak v súvislosti s teroristickým činom po koncerte v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 mŕtvych a 119 zranených.

V sobotu otvorí svoje brány prvý slovenský sirotinec v Modre

Deň otvorených dverí modranského sirotinca bude venovaný osobnosti zakladateľa tejto ustanovizne Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry.

Liptovsko-oravský seniorát sa k výročiu reformácie stretne v nedeľu

Všetky stretnutia pri príležitosti tohto významného výročia sú súčasťou misijného podujatia "Oslobodení Božou milosťou".

KLÁTIK: Ľudia, ktorí napriek utrpeniu nestrácajú nádej, žijú aj dnes

Podľa generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku boli mnohí počas socializmu väznení, stratili výhody, ale nezapreli Krista, nestratili nádej a kresťanský optimizmus.