#ERP

Industry 4.0 – servis budúcnosti

Svet priemyslu sa dnes čím ďalej tým viacej prelína so svetom IT.

Nitrianski colníci odhalili v Šali ďalších čiernych taxikárov

Colníci zo Stanice colného úradu Nitra vykonali v meste Šaľa v uplynulých dňoch kontroly zamerané na používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v zmysle zákona o ERP.

Zákon o ERP porušila v Nitre takmer polovica kontrolovaných prevádzok

V niektorých prípadoch zistili nitrianski colníci rozdiel hotovosti v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke a nesprístupnenie vyobrazenia vzorového pokladničného dokladu.

Organizátori podujatí sú povinní vydať blok aj pri platbe kartou

Pokiaľ zákazník pri takejto bezhotovostnej platbe bloček nedostane, porušujú zákon, keďže aj na rôznych podujatiach predajcovia a organizátori majú povinnosť evidovať prijaté tržby v ERP.

Až 21 z 23 podnikateľov skrátilo tržby na registračnej pokladnici

Kontrolovaní podnikatelia na krátenie tržieb používali špeciálny softvér umožňujúci následne meniť v ERP tržbu, ktorá bola v daný deň zaregistrovaná. ,aktualizované 

Takmer každá tretia lyžiarska prevádzka sa pokúsila okradnúť štát

Kontroly v slovenských lyžiarskych strediskách boli zamerané na overenie stavu dodržiavania používania elektronických registračných pokladníc.

SOFTIP spúšťa predaj nového ERP riešenia

SOFTIP Profit Plus je postavený na platforme jeho úspešného predchodcu SOFTIP Profit. Okrem využitia osvedčených nástrojov pridáva Profit Plus aj viacero noviniek.