#Jozef Miloslav Hurban

Výstava Hurbanovci a divadlo priblíži dramatika a divadelníka

V priestoroch Pamätnej fary v Hlbokom, kde Hurban s rodinou prežil 45 rokov, bude inštalovaná expozícia, ktorá priblíži známeho národovca, politika a literáta v nových divadelných dimenziách.

Pred 130 rokmi zomrel jeden z otcov modernej slovenčiny J. M. Hurban

Z pohľadu historického vývinu a potrieb slovenskej spoločnosti Jozef Miloslav Hurban ako prvý zo skupiny štúrovcov v roku 1837 ideovo sformuloval myšlienku svojbytnosti Slovákov.

Posledná Hurbanova návšteva v Martine v r.1887 má vzácny fotodokument

Vedomie blízkosti konca svojho života Jozef Miloslav Ľudovít Hurban nepriamo potvrdil aj tým, že pristúpil na fotografovanie a trpezlivo posediačky prečkal celú tortúru dobového fotografovania.

Hurbanov životopis Štúra vyvolal ostrú polemiku s literátom J. Vlčkom

To Hurbana právom rozhnevalo. Najskôr napísal polemickú a riadne uštipačnú odpoveď a potom zlomil brko, vylial kalamár a oznámil, že s písaním Štúrovho životopisu končí.

Zechenter-Laskomerský nazýva už v r. 1876 J. M. Hurbana demokratom

V čase, keď Hurban završoval šesťdesiatku, by sa čakalo, že politicky i spoločensky sa utiahne do úzadia. A možno by to aj spravil, keby sa v tom čase nebol Slovákom zrútil ich národný a kultúrny dom.

Prvým Hurbanovým politologickým dielom bol V. Pauliny-Tóth a jeho doba

Hurbanove publicistické a politické aktivity, najmä kritika národnostného zákona z roku 1868 spôsobili, že sa opäť dostal do nemilosti vládnych mocenských úradov.

Rozlúčka so Štúrom bola pre Hurbana jedna z najsmutnejších chvíľ

Ľudovít Štúr sa nešťastnou náhodou postrelil na poľovačke v modranskom chotári. Dňa 12. januára 1856 vo večerných hodinách zomrel v Tremlovie dome uprostred modranského námestia.

Rok 1856 priniesol J. M. Hurbanovi obrovskú stratu, keď umrel Ľ. Štúr

Dňa 22. decembra sa na poľovačke v chotári Modry postrelil Ľudovít Štúr a o 12. januára 1856 na následky zranenia zomrel v Tremlovie meštianskom dome uprostred modranského námestia.

Po Slovenských pohľadoch sa Hurban vrátil k almanachu Nitra

Posledná rana do života časopisu Slovenské pohľady, a teda aj do tvorivej časti života J.M.Hurbana, prišla práve zo strany vládnych úradov vo Viedni.

Štúrovci i bernolákovci sa zhodli na reforme spisovnej slovenčiny

Bola to významná udalosť pre slovenské povedomie a kultúru. Katolícki a evanjelickí vzdelanci sa dohodli sa na pozmenených pravidlách slovenského pravopisu.